• Ara tots els centres ja disposaran d’un entorn virtual d’aprenentatge per dur a terme la docència en línia, seguint les orientacions que el Departament ha publicat pels diferents nivells educatius

 

  • El Departament també proporciona als centres formació, materials de suport, webinars, videotutorials, i assessorament personalitzat
Centres educatius en línia

El Departament d’Educació ha creat 615 nous entorns virtuals d’aprenentatge Moodle per als centres que no disposaven d’aquest servei, facilitant així que tots els centres puguin dur a terme la docència en línia, seguint les orientacions que les darreres setmanes el Departament ha posat a la seva disposició. Per tant, ara tots els centres disposaran d’un entorn virtual d’aprenentatge, en el marc del Pla d’acció “Centres Educatius en Línia”, que també inclou la formació i l’acompanyament necessaris per iniciar l’aprenentatge en línia el 3r trimestre.

 

L’objectiu del pla, que es va activar el passat 21 de març, és proporcionar als docents i als centres educatius els recursos i les eines digitals necessaris per poder donar continuïtat a l’aprenentatge en termes d’equitat i de qualitat durant el període de confinament. D’aquesta manera, el sistema facilitarà als centres poder dur a terme les activitats i orientacions que ha publicat el Departament d’Educació. Unes activitats pensades per a les diferents etapes, amb la voluntat que siguin significatives per a l’aprenentatge i que al mateix temps puguin contribuir al desenvolupament de l’autonomia personal de l’alumne.

 

Un entorn virtual d’aprenentatge per a cada centre

 

Així doncs, el Departament ha desplegat en el núvol espais Eix-Moodle de forma esglaonada per 615 centres. Aquests centres s’afegeixen als que ja disposaven d’espais Moodle proporcionats pel Departament (Àgora-Moodle), amb la mateixa tipologia de plataforma, i als que han optat per d’altres solucions tecnològiques, sempre d’acord amb les Orientacions sobre l'adopció d'entorns de treball col·laboratiu al núvol per a l'àmbit escolar, proposades pel Departament.

 

Per poder acompanyar al professorat i als centres en l’ús de les tecnologies digitals en aquest desplegament, s’ha posat a la seva disposició l’assessorament dels referents digitals del territori, dels CRP (Centres de Recursos Pedagògics), dels assessors tècnics docents de l’àrea de Cultura digital i de l’àrea TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), mitjançant fòrums, atenció a través de correu electrònic i també telefònica.

 

Per altra banda, s’ha creat una pàgina entorns d’aprenentatge a l’xtec, que incorpora materials formatius, autoformatius, webinars, videotutorials, exemples de cursos en línia i d’altres recursos relacionats amb els diferents entorns virtuals d’aprenentatge més utilitzats en els centres de Catalunya.

Formació del professorat

 

Més de 10.000 docents s’han acollit ja a les diferents modalitats de cursos i accions formatives que es van posar en marxa amb l’activació del Pla d’acció “Centres Educatius en Línia”. Per tal de reforçar aquesta formació, s’hi han afegit noves línies i modalitats, una de les quals correspon al nou canal de Youtube de “Centres en línia” on es recullen videotutorials referits als entorns virtuals d’aprenentatge i webinars formatius.

 

També s’ha engegat l’acció “Claustres oberts”, que consisteix en recollir accions específiques que els centres educatius han estan duent a terme en aquesta situació excepcional per acompanyar al seu alumnat i a les seves famílies. Aquestes accions estaran disponibles en forma de webinar al canal de Youtube de “Centres en línia” per poder compartir les respostes educatives i les experiències digitals plantejades pels centres.

 

Accés en obert dels materials de l’IOC

 

L’Institut Obert de Catalunya ha posat a disposició dels centres educatius i de l’alumnat els materials referents a Batxillerat i a la formació per a l’obtenció del graduat de secundària (GESO) en obert per a qualsevol usuari. Respecte als continguts per a Batxillerat, hi ha 29 cursos Moodle, un per a cada assignatura. Aquests cursos contenen materials d'estudi i alguna activitat autocorrectiva.

 

Pel que fa als cursos Moodle de GESO, són un total de 12, un per cada mòdul que es preveu oferir al 3r trimestre. Els cursos estan adreçats als professors de Centres de Formació d'Adults (CFA) que, passada la Setmana Santa, han de començar la seva docència de manera virtual. Contenen tant els materials d'estudi com les activitats que s'hi poden fer, i s’han incorporat de manera automàtica als espais Moodle dels CFA perquè se’n pugui fer un ús directe.

 

 

10 d’abril  de 2020

1  

Imatges

Centres educatius en línia

Centres educatius en línia 84