• La generació de residus municipals ha caigut a una xifra estimada de 242.000 t, que és un 16,65% més baixa que en un mes normal (282.340 tones). A la regió metropolitana de Barcelona la caiguda de la generació se situa en un 25
  • La recollida selectiva ordinària (orgànica, paper i cartró, vidre, envasos lleugers) en el seu conjunt disminueix a Catalunya un 20% en relació a un mes normal
  • La fracció resta també ha caigut un 12% en aquest mes de confinament per la COVID-19, mentre que a la regió metropolitana de Barcelona la reducció mitjana ha estat del 17,5%, amb una major intensificació a la ciutat de Barcelona (25%)


Segons els estimacions efectuades per l’Agència de Residus de Catalunya en el mes de confinament per Covid19 la generació de residus municipals a Catalunya ha caigut a una xifra estimada de 242.000 t, que és un 16,65% més baixa que en un mes normal (282.340 tones). A la regió metropolitana aquesta disminució s’accentua més, és del 25%, ja que la gran concentració d’activitat laboral, comercial i turística d’aquest entorn, que ara roman tancada o amb pocs desplaçaments de treballadors i treballadores, molts dels quals provenen de fora d’aquesta àrea.

Estimació de la variació de la generació

 

Habitants Catalunya 7.600.065

 

 

Generació estimada

Dades en període normal anual (tones)

3.388.096,19

Dades en període normal 1 mes (tones)

282.341,35

Estimació dades Covid19 1 mes (tones)

242.040,59

Ratis variació

-16,65%

 

La recollida selectiva de residus

La recollida selectiva ordinària (orgànica, paper i cartró, vidre, envasos lleugers) en el seu conjunt cau un 20% en relació a un mes normal, és a dir, passa de 89.000 tones en un mes normal a 72.000 tones en el mes que es porta de confinament per Covid19. Per fraccions la variació és negativa o a la baixa en el cas de l’orgànica, el paper i cartró, el vidre però incrementa en el cas dels envasos lleugers.

Diversos factors es posen de manifest, el confinament ha comportat una retracció de l’activitat comercial i de serveis (bars, restaurants), així com dels desplaçaments al lloc de feina, fet que ha comportat la disminució de l’orgànica, el paper i cartró i el vidre. Per contra l’increment dels envasos lleugers és degut al major consum de llars pel fet d’estar en confinament.

Evolució estimada de la recollida selectiva

 

Habitants Catalunya 7.600.065

 

 

 

 

 

 

Orgànica

Paper/cartró

Vidre

Envasos lleugers

Total RS ordinària

Dades en període normat anual (tones)

408.099,37

314.320,60

190.689,71

158.520,46

1.071.630,14

Dades en període normal 1 mes (tones)

34.008,28

26.193,38

15.890,81

13.210,04

89.302,51

Ratis variació Covid19 (indicadors TES)

-11%

-40%

-30%

14%

-19,19%

Estimació dades Covid19 1 mes (tones)

30.267,37

15.716,03

11.123,57

15.059,44

72.166,41

La fracció resta

La fracció resta també ha caigut un 12% en aquest mes de Covid19 en relació a un mes ordinari, és a dir, s’ha situat de forma estimada en gairebé 170.000 t, quan en un mes ordinari serien unes 193.000 t. Això respon a què molta activitat comercial i de serveis està tancada, i molta d’aquesta fracció resta generada per aquestes activitats va a parar als sistemes de recollida de fracció resta (contenidors), si no hi ha un circuit exprés.

A la regió metropolitana de Barcelona la reducció mitjana ha estat del 17,5% amb una major caiguda a la ciutat de Barcelona (25%) que a la resta de l’àrea metropolitana (8,5%).

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 103