Ports

Ports de la Generalitat

Ports de la Generalitat invertirà 19 MEUR en infraestructures portuàries el 2020

query_builder   29 abril 2020 13:48

event_note Nota de premsa

Ports de la Generalitat invertirà 19 MEUR en infraestructures portuàries el 2020

  • S’invertiran 13 milions d’euros per a les actuacions d’emergència ocasionades pel temporal Gloria, 2,4 milions per a infraestructures portuàries, equipaments i serveis, i 3,6 milions per a l’execució de l’obra compromesa de l’exercici anterior

 

El pressupost de Ports de la Generalitat per al 2020, aprovat pel Comitè Executiu a finals del 2019 per un import de 15,4 milions d’euros, suposa un augment de l’1,6 % respecte de l’aprovat en el 2017, prorrogat en els exercicis 2018 i 2019. Aquest pressupost s’emmarca dins del Pla de Govern, el Pla quadriennal d’inversions i finançament (PAIF 2019-2022) i del Pla de ports horitzó 2030, actualment pendent d’aprovar.  

L’execució del pressupost del 2020 haurà de fer front a les restriccions derivades de la declaració d’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la situació d’emergència climàtica causada pel temporal Gloria i l’ampliació de competències assolides per l’empresa amb l’entrada en vigor el passat 30 de març, de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. Sobre les modificacions del pressupost, el director general de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, ha explicat que “el principi de sostenibilitat econòmica que regeix el sistema portuari català i la implicació de l’equip humà de Ports de la Generalitat que ha possibilitat la prestació d’un servei públic de qualitat amb una gestió eficient dels recursos econòmics, permeten disposar del romanent de tresoreria generat en exercicis anteriors per fer front a la situació actual”.

Davant aquesta situació sobrevinguda que suposarà una reducció en el pressupost d’ingressos i un augment considerable en el pressupost de despesa, caldrà equilibrar-ho, d’una banda, amb la incorporació de romanents de tresoreria que se sumen als incorporats compromesos en l’exercici anterior, per poder executar obra compromesa no executada per valor de 3,6 milions, i d’altra banda, amb la reestructuració del PAIF 2019-2022, ampliant el seu termini i realitzant únicament les actuacions imprescindibles durant el 2020, així com ajornar la resta als exercicis vinents en funció de la desviació en els recursos previstos generats per l’empresa en aquest exercici.

Mesures econòmiques per pal·liar la crisi sanitària

L’empresa implementarà mesures econòmiques extraordinàries, que suposaran una aportació estimada en 1,3 milions d’euros, per contribuir a reduir la greu afectació que està ocasionant la crisi sanitària en tota l’economia del país i de forma específica en els usuaris, gestors i agents portuaris, especialment els que han vist impossibilitada, reduïda o afectada la seva activitat. Donat que el 100 % dels ingressos previstos, 15,4 milions d’euros, procedeixen de les taxes derivades de l’ocupació i aprofitament del domini públic portuari i de les taxes i preus privats aplicats a la prestació del servei portuari, cal preveure una reducció, no només en l’aportació estimada, sinó també per la derivada per la pèrdua d’activitat.

Inversions de l’anualitat 2020

Inicialment s’havia previst destinar el 50 % dels ingressos de l’exercici 2020 a donar compliment a la segona anualitat del PAIF (2019-2022), concretament 7,6 milions d’euros, que s’invertirien en la millora de la infraestructura portuària, els equipaments, les comunicacions, la digitalització i molt especialment, a implementar accions de sostenibilitat energètica i d’adaptació al canvi climàtic. La resta d’ingressos donarà cobertura a les despeses de personal, despesa corrent i despeses financeres. La inversió prevista de l’anualitat 2020 quedarà reduïda a 2,4 milions, ja que s’ha vist sobrepassada per les actuacions d’emergència en execució, derivades del temporal Glòria.

13 milions d’euros destinats a obres d’emergència

Ports de la Generalitat destinarà 13 milions d’euros per executar obres d’emergència per reparar els danys estructurals ocasionats pel temporal Gloria a les tres zones portuàries, que inclouen els estudis duts a terme, la redacció dels projectes d’obres, la direcció de les obres i l’execució de les obres de reparació.

Zona Portuària Nord (4,2 M€). En el port de Blanes s’ha de reparar un tram del dic de recer, on el temporal va causar un esvoranc a la base del dic i una obertura a l’espatller. Es va fer una actuació provisional d’emergència, amb la col·locació de peces d’escullera per tapar l’esvoranc i l’obertura de l’espatller. Ara, queda pendent la reparació del tram afectat (1.963.000 €). A Sant Feliu de Guíxols es preveu l’arranjament del morrot, la part final del dic de recer del costat de la bocana, (1.457.363 €). A Palamós es farà l’arranjament de la zona de la Pedrera (444.973 €), i la rehabilitació de l’estació marítima que ja està en execució (287.043 €).

Zona Portuària Centre (2 M€). Al port d’Arenys de Mar s’està duent a terme la reparació del dic de recer amb la reposició de blocs de formigó per reparar les dues parts afectades, amb l’objectiu d’assegurar l’estabilitat del dic i la protecció del moll de llevant davant dels futurs temporals (1.650.000 €). Al port del Garraf de llevant s’està arranjant un tram del dic de recer on arrenca la infraestructura, amb l’aportació de blocs de pedra i el reforç d’un tram de l’espigó (384.153 €).

Zona Portuària Sud (6,8 M€). Al port de l’Ametlla de Mar s’han de reforçar el dic de recer i l’espatller amb la reposició de blocs d’escullera (3.351.517 €). A  l’Ampolla s’han de reparar el dic de recer, l’espatller i, el morrot, la part final del dic del costat de la bocana, amb la col·locació de blocs d’escullera i la rehabilitació estructural del moll de pesca (3.211.717 €). A les Cases d’Alcanar s’ha de millorar el morrot, a l’extrem del dic de recer amb la reposició de l’escullera (158.353 €). Així mateix, a Sant Carles de la Ràpita han patit danys l’escullera del dic est, al costat de les instal·lacions de Sant Carles Marina, on s’ha de reposar l’escullera, així com el passeig annex i el vial d’accés als molls Montsià i Trabucador, on s’ha de reconstruir la base del passeig i millorar el ferm dels molls (53.372 €).

 

29 d’abril de 2020

5  

Imatges

Port de Blanes

Port de Blanes 2618

Port de Sant Feliu de Guíxols

Port de Sant Feliu de Guíxols 329

Port d'Arenys de Mar

Port d'Arenys de Mar 2320

Port de l'Ametlla de Mar

Port de l'Ametlla de Mar 741

Port de l'Ampolla

Port de l'Ampolla 4260

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 200

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia