Empresa i Treball

consum

CONSUM

L'ACC i l'ACCO vetllen pels drets de les persones consumidores en matèria de pràctiques comercials deslleials o que limitin la competència

query_builder   6 maig 2020 10:39

event_note Nota de premsa

CONSUM

L'ACC i l'ACCO vetllen pels drets de les persones consumidores en matèria de pràctiques comercials deslleials o que limitin la competència

  • En el marc de la crisi sanitària de la COVID-19, l’Agència Catalana del Consum (ACC) del Departament d’Empresa i Coneixement, alerta de les males pràctiques comercials específiques que es poden produir envers les persones consumidores.

  • L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) lluita contra pràctiques empresarials que alterin injustificadament les condicions de competència en el mercat, en perjudici de les persones consumidores.


En el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, la Generalitat a través de l’Agència Catalana de Consum (ACC) del Departament d’Empresa i Coneixement, i l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), organisme autònom que es relaciona amb el Govern a través del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, han establert mecanismes de col·laboració per poder detectar pràctiques comercials deslleials o conductes empresarials que siguin restrictives de la competència i que, com a tals, perjudiquin les persones consumidores.

L’ACC té com a missió prevenir, evitar i, si escau, sancionar aquelles pràctiques comercials deslleials envers els consumidors que es produeixen en el mercat.

Es consideren pràctiques comercials il·lícites aquelles que, mitjançant ofertes o invitacions a comprar, poden induir les persones consumidores a fer compres o contractacions de productes o serveis de manera errònia o que, d’una altra manera, no haurien fet.

En definitiva, es tracta de comunicacions comercials que poden ser agressives o incloure accions enganyoses o omissions deliberades d’informació, amb l’objectiu de distorsionar el comportament econòmic del consumidor.

En el context de l’estat d’alarma i la COVID-19, es poden produir pràctiques comercials deslleials específiques, com ara:

  • Atribuir a les mascaretes i d’altres elements protectors una eficàcia o unes propietats que en realitat no tenen.
  • Informar falsament que un producte o servei s’està esgotant o que només estarà disponible durant un període curt de temps, amb la finalitat que el consumidor n’adquireixi un volum superior a l’habitual o a uns preus més elevats.
  • Indicar preus de mercat habituals que no es corresponen amb la realitat.
  • Imposar l’acceptació de determinades ofertes com a condició per a no emprendre accions legals que, en realitat, no es poden dur a terme (per exemple en hipoteques, desnonaments, talls o suspensió de subministraments bàsics, etc.).

Aquestes males pràctiques poden ser denunciades a l’Agència Catalana del Consum, mitjançant el formulari de denúncia en línia disponible en el portal web consum.gencat.cat.

L’ACCO té com a missió vetllar i promoure les condicions de competència, a fi de poder comptar amb un bon funcionament dels mercats a Catalunya, en benefici de la ciutadania i de les empreses.

Constitueixen pràctiques contràries a la competència:

  • els acords entre competidors per incrementar preus de béns i serveis, per repartir-se mercats i/o clients, per col·ludir en la compra pública...
  • l’abús de posició de domini en el mercat (abús en termes de preus i condicions comercials, per vinculació de productes, per discriminació…).
  • les pràctiques comercials deslleials que afectin l’interès general per alterar greument les condicions de competència en el mercat de Catalunya.

Aquestes pràctiques contràries a la competència poden ser denunciades a l’Autoritat Catalana de la Competència mitjançant el formulari de denúncia disponible al web acco.gencat.cat o en el seu canal de col·laboració anònim.

Així, tant l’ACC com l’ACCO vetllen pel benestar de les persones consumidores i usuàries de Catalunya –cadascun des del seu àmbit competencial respectiu–; ateses les sinèrgies evidents que existeixen entre la política de competència i la de consum, s’ha considerat necessari, en el context de crisi sanitària que estem vivint i que tensiona greument alguns mercats, reforçar els mecanismes de col·laboració entre ambdues institucions, a fi de donar una millor resposta a la ciutadania i a les empreses del país.

 

Segueix-nos a les xarxes _________________________________________________________