Drets Socials

Treball destina més de 2.5 milions d'euros a la Campanya Agrària d'enguany per a intensificar el suport al sector agrari davant la COVID-19

Treball destina més de 2.5 milions d'euros a la Campanya Agrària d'enguany per a intensificar el suport al sector agrari davant la COVID-19

La borsa de treball creada pel SOC per treballar a la campanya de la fruita rep més de 9.100 sol.licituds, tres vegades més que l'any passat

query_builder   22 maig 2020 13:11

event_note Nota de premsa

Treball destina més de 2.5 milions d'euros a la Campanya Agrària d'enguany per a intensificar el suport al sector agrari davant la COVID-19

La borsa de treball creada pel SOC per treballar a la campanya de la fruita rep més de 9.100 sol.licituds, tres vegades més que l'any passat

S’atorguen 625.000 euros per la contractació i formació de 52 persones tècniques per tasques de mediació i ajut a treballadors/es temporers de la la campanya agraria de la demarcació de Lleida

Reforçat el suport econòmic als ens locals en els àmbits del sensellarisme, el voluntariat i l’atenció domiciliària

El secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha destacat avui el comportament “diferent i sostingut “ del mercat de treball en el sector agroalimentari en comparació amb altres sectors econòmics durant el període d’afectació de la COVID-19.

“La crisi sanitària ha causat diferents efectes econòmics en funció de si les activitats eran considerades serveis essencials o no”, ha dit Ginesta, qui ha explicat que “el Departament de Treball ha intensificat el seu suport a la campanya agrària 2020 i, en especial, a la de la fruita dolça destinant més de 2,5 milions d’euros al sector agrari amb diversos programes socials i polítiques actives d’ocupació davantb els efectes de la COVID-19”.

 

Ajuts del Departament

Els ajuts que el Departament dedica al sector agrari s’atorguen, entre altres iniciatives, amb la del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), que ha pressupostat 625.000 euros per contractar 52 persones tècniques, durant quatre mesos, per fer tasques de mediació i suport a l’acolliment de treballadors/es temporers a la campanya agrària de  la demarcació de Lleida.

Per portar a la pràctica la iniciativa del programa Formació i Treball, el SOC ha obert una convocatòria adreçada a nou ajuntaments (Alcarràs, Torres de Segre, Bell·lloc d’Urgell, Soses, Bellpuig, Artesa de Segre, Lleida, Aitona i Seròs), els consells comarcals de les Garrigues. la Noguera, el Pla d’Urgell, el Segrià, l’Urgell, i les organitzacions sindicals i empresarials agràries.

Mitjançant la iniciativa, aquests organismes i entitats podran subscriure 52 contractes a jornada completa durant 4 mesos. Les persones contractades reben  formació professionalitzadora en l’àmbit de la mediació, la intermediació, el suport i l’acolliment de les persones temporeres.

 

Rècord de sol·licituds per a treballar a la campanya agrària

Així mateix, per paliar els efectes de la crisi sanitària en la campanya agrària, el Departament de Treball, a través del SOC, va impulsar una borsa de treball perquè les persones interessades en treballar-hi presentessin una sol·licitud.

Fins avui, s’han rebut 9.122 sol·licituds per treballar a la campanya agrària, una xifra que triplica la quantitat de l’any passat.

Aquesta borsa de treball es mantindrà activa mentre sigui necessària la contractació de personal  tenint en compte que el major nombre de contractacions per treballar a la campanya agrària es produeix entre els mesos de maig i setembre.

 

Suports a la formació, professionalització i inserció laboral

Un total de 378 persones desocupades rebran formació en 11 especialitats corresponents    a la família professional agrària per l’obtenció de certificats de professionalitat: en activitats auxiliars, agricultura ecològica i aprofitament forestal amb una inversió de 1.470.000 euros.

Així mateix, en el marc del programa Singulars, s’atorguen 70.000 euros per l’Escola de Pastors de l’Associació Rurbans de Rialp especialitzada en formació professional per una nova pagesia.

L’objectiu és garantir el relleu professional del sector primari de Catalunya sota el model de l’agroecologia.

A més, el Departament aporta 153.000 euros a la Fundació Pagesos Solidaris (Unió de Pagesos) per a la inserció laboral de 80 joves sense ocupació i en risc d’exclusió, impulsant l’ocupació estable a les comarques del Segrià, les Garrigues, el Pla d’Urgell, la Noguera i la  Segarra.

Així mateix, Treball també manté un conveni de col·laboraciío en matèries de treball i ocupació amb Unió de Pagesos per l’orientació i formació en l’àmbit del sector de l’agricultura per un import de 200.000 euros.

Consisteix en programes d’orientació, formació i inserció laboral agrària per l’atenció personalitzada a persones que cerquen ocupació al sector agrari, amb entrevista, tutoria i suport a les accions de recerca de feina; i de formació, amb cursos de 25 hores per unes 150 persones desocupades que no tinguin formació agrària.

 

Altres programes de suport i convenis

El Departament ha reforçat el seu suport als ens locals amb 10,5 milions d’euros més a través del contracte programa. Concretament, es finançaran accions dels ajuntaments i consells comarcals sobre sensellarisme (1 milió d’euros), voluntariat (1,5 milió d’euros) i el reforç del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD social 8 milió d’euros), sempre sobre accions vinculades a la COVID-19.

Per tant, podran acollir-se a aquests ajuts econòmics els municipis que ara inicien la campanya agrària i que reben un nombre important de temporers sense residència fixa,  per tal d’oferir-los suport habitacional i sociosanitari, especialment en una situació de crisi sanitària.

Per últim, el Departament reeditarà el conveni en matèria de prevenció de riscos i salut laboral amb col·laboració de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) al sector de l’agricultura per gairebé 23.000 euros per l’Observatori de la sinistralitat laboral al sector agrari que permetrà, entre altres coses, analitzar la sinistralitat laboral dels treballadors autònoms i assalariats agraris.

 

Situació del mercat de treball al sector agroalimentari

 

Afiliació a la Seguretat Social

 

 • El sector agroalimentari aplega 131.431 afiliacions a la Seguretat Social a 30 d’abril de 2020, el 4% del total d’afiliacions a Catalunya (inclouen les persones afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació perquè continuen d’alta a la Seguretat Social)
 • La majoria, el 61%, corresponen al règim general de la Seguretat Social, el 20% són afiliacions al règim especial de treballadors autònoms; el 17%, al sistema especial agrari, i un 2%, al règim especial del mar.
 • Per subsectors, el 42,8% correspon a afiliacions en l’agricultura, ramaderia i pesca (56.214) i el 57,2%, en les indústries de productes alimentaris (75.217).
 • Entre febrer i abril de 2020, s’ha registrat un tímid augment en les afiliacions del sector agroalimentari (+0,1%; 133 més), a diferència del total de l’afiliació que ha patit una forta caiguda (-4,3%).
 • Interanualment, el sector agroalimentari es redueix més moderadament que el total de l’afiliació a l’abril de 2020 (-1,3% davant del -4,1%). En xifres absolutes, són 1.732 afiliacions menys que un any abans.

 

Atur registrat

 • A l’abril hi havia 16.990 persones aturades registrades que han tingut la seva darrera ocupació en el sector agroalimentari, el 3,6% del total de l’atur català (467.810).
 • L’atur es reparteix gairebé a parts iguals entre els dos subsectors: l’agricultura, ramaderia i pesca suma 8.526 persones aturades registrades (el 50,2% del sector agroalimentari) i les indústries de productes alimentaris 8.464 persones (el 49,8%).
 • Interanualment, l’atur del sector agroalimentari ha registrat en general disminucions fins a l’abril de 2020, en què s’ha incrementat. Aquest augment ha estat menys fort que el total de l’atur registrat (+9,7% i +22,6%, respectivament), que a més creix interanualment des del març.
 • En xifres absolutes, hi ha 1.507 persones aturades més en el sector que a l’abril de 2019. Aquest increment es concentra gairebé en les indústries de productes alimentaris, que acumulen el 90% de l’augment del sector (1.380 més). A més, ja mostraven una línia d’augment interanual de l’atur des de novembre de 2019, que ara s’ha intensificat (+19,5%). Per la seva banda, en l’agricultura, ramaderia i pesca hi ha 127 persones aturades registrades més que fa un any (+1,5%).

 

Expedients de Regulació Temporals d’Ocupació

 

 • Els ERTO registrats fins al 20 de maig de 2020 s’eleven a 1.410 (l’1,4% del total) i afecten 12.235 persones treballadores (l’1,7% del total). D’aquests, els expedients per força major suposen el 90,6% del total i el 9,4% restant són procediments de regulació d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives. En persones afectades, representen, el 83,1% i el 16,9%, respectivament.

 

Sinistralitat laboral

 • En el primer quadrimestre de 2020 s’han produït 1.775 accidents en el sector agroalimentari; el 6,9% del total a tot Catalunya, la majoria lleus (el 99%), 13 greus i 1 mortal.
 • Respecte del gener-abril 2019, els accidents amb baixa en el sector agroalimentari s’han reduït un 6% (113 menys), amb menys intensitat que en el total de l’economia (-21,7%).
 • En els darrers anys, la xifra d’accidents en les indústries de productes alimentaris ha crescut, amb diferent intensitat. En canvi, en l’agricultura, ramaderia i pesca el comportament és més variable.
 • L’índex de sinistralitat dels darrers dotze mesos (maig19 a abril20) se situa en les indústries de productes alimentaris en 5.520,6 accidents en jornada de treball amb baixa per cada 100.000 persones afiliades, força per sobre de l’índex d’incidència dels accidents en l’agricultura, ramaderia i pesca (3.159,3). En ambdós subsectors, l’índex supera el del total de l’economia (2.702,5).
 • L’índex mostrava una certa tendència a la baixa en l’agricultura, ramaderia i pesca entre 2015 i 2018, i una estabilitat en les indústries de productes alimentaris. El fort descens de 2019 s’explica en tots els casos pel canvi de normativa que obliga des de 2019 a tots els autònoms a cotitzar per accidents i malalties professionals i, per tant, s’inclouen en el càlcul de l’índex.
 • Ens els darrers dotze mesos (maig19 a abril20), l’índex d’incidència es redueix en l’agricultura i en el total de l’economia, mentre que creix en les indústries de productes alimentaris.

 

Contractació laboral

 • El sector agroalimentari en el seu conjunt ha signat 51.732 contractes amb lloc de treball a Catalunya de gener a abril de 2020, el 6,7% del total de la contractació catalana. L’any 2019 el pes del sector en la contractació era del 5,2%.
 • Dins del sector, el 67,5% de la contractació laboral s’ha formalitzat en les indústries de productes alimentaris (34.919 contractes) i el 32,5% (16.813 contractes) en l’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca.
 • 9 de cada 10 contractes del sector han estat temporals, per sobre del pes de la contractació temporal del conjunt de l’economia (el 85%).
 • Respecte del mateix període de 2019, la contractació en el sector agroalimentari s’ha reduït amb menys intensitat que en el total (-4,4% davant del -26,5%), tant la indefinida com la temporal. Ara bé, en el sector el descens de la contractació indefinida gairebé triplica en intensitat el de la temporal (-12,6% enfront del -3,4%).
 • Hi ha un comportament diferenciat per activitat econòmica dins el sector. La contractació cau en les indústries de productes alimentaris (-6,7%) i creix en l’agricultura, ramaderia i pesca (+0,6%), tot i que només ho fa en la contractació temporal (+1,9%).

 

EPA 1er trimestre 2020

 • Ocupació: Tant a nivell intertrimestral com interanual, el sector de l’agricultura és que pateix un major descens més destacat -5% i -5,4%, contrastant amb el lleu descens total intertrimestral (-0.8%) i amb l’augment interanual (+1,8).
 • Atur: Intertrimestralment augmenta un 38,2%, mentre que interanualment baixa un 2,1% (a nivell global, suposa un augment del 1,4% i descens del -7,8%, respectivament).

Podeu descarregar l'àudio i el vídeo de la roda de premsa en aquest enllaç: https://drive.google.com/drive/folders/1Pv_w3inZ4FIkwnK4iokxLbTrde28g8Gg

1  

Fitxers adjunts

Informe de la situació del sector agroalimentari

Informe de la situació del sector agroalimentari
PDF | 1169

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia