Direcció General de Comunicació

El Govern aprova un Decret llei amb diverses mesures excepcionals per facilitar l'activitat del sector esportiu arran de la situació creada per la Covid-19

query_builder   26 maig 2020 15:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un Decret llei amb diverses mesures excepcionals per facilitar l'activitat del sector esportiu arran de la situació creada per la Covid-19

  • S’autoritzen les reunions telemàtiques de les entitats esportives, així com l’agilitació dels procediments d’absorcions i fusions entre aquestes per optimitzar-ne l’estructura
  • S’amplia fins al 30 de setembre de 2020 el termini de suspensió del règim sancionador aplicable als professionals del sector del salvament i socorrisme aquàtic
  • Els canvis legislatius pretenen pal·liar els efectes que la pandèmia del coronavirus està tenint en el teixit esportiu

El Govern ha aprovat un Decret llei que conté diverses mesures per facilitar i garantir l’activitat dels professionals del salvament i socorrisme, per una banda, i de les entitats esportives, de l’altra, arran de la situació creada per la Covid-19. Els canvis legislatius pretenen ajudar a pal·liar les afectacions que el coronavirus està tenint en el teixit esportiu i adaptar-se als escenaris futurs.

En primer lloc, el Decret llei modifica la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, i amplia fins al 30 de setembre de 2020 el termini de suspensió del règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives respecte dels professionals del sector del salvament i socorrisme aquàtic.

La nova ampliació del termini de suspensió del règim sancionador, una mesura excepcional davant la incertesa de les condicions en què es produirà l’obertura de piscines i platges aquest estiu, obeeix a la problemàtica generada per la dificultat de trobar professionals de salvament i socorrisme aquàtic entre un col·lectiu que està marcat per la temporalitat, i al fet que no es podrà comptar amb uns 1.400 socorristes en previsió de poder treballar.

Aquesta xifra inclou tant els que no podran acabar els cursos de formació iniciats abans de la irrupció del coronavirus (especialment, les parts pràctiques) i no podran figurar així al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC), un requisit necessari per poder exercir la professió, com molts professionals provinents d’altres països que veuen com els tràmits de convalidació s’han aturat. En aquest context, no es podrien atendre totes les necessitats de socorristes previstes per la propera temporada, fet que posaria en perill la seguretat dels usuaris de les corresponents instal·lacions i platges del territori català.

En total, 9.270 socorristes estan en disposició de treballar en platges i piscines aquest estiu, on hauran d’exercir en unes condicions especials i seguint uns protocols específics d’aforament, higiene i seguretat.

Reunions telemàtiques de les entitats esportives

En segon lloc, el Decret llei permet, mentre estigui vigent l'estat d'alarma, que els òrgans col·legiats de les entitats esportives de Catalunya es puguin reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, sempre que resti garantida la identificació i la participació dels assistents. Les juntes directives de les entitats i les seves comissions delegades també queden habilitades per poder adoptar acords sense reunió, encara que els estatuts no ho prevegin, seguint determinades condicions que garanteixin el dret d’informació i de vot, així com la seva autenticitat.

Així mateix, s’autoritza la celebració de les assemblees generals de les entitats esportives només amb l’objectiu d’aprovar aspectes bàsics que garanteixin el funcionament excepcional de l’entitat esportiva. No es permet, doncs, realitzar assemblees per aprovar, a través dels mitjans expressament habilitats pel Decret llei, modificacions o reformes dels estatuts i reglaments; aprovar el vot de censura; establir quotes extraordinàries o derrames, o dissoldre l’entitat esportiva.

Paral·lelament, també s’habilita de manera excepcional les juntes directives de les entitats esportives de Catalunya a acordar excepcionalment les mesures que permetin garantir el funcionament essencial de la mateixa entitat com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19.

D’aquesta manera, les juntes directives de les federacions esportives podran adoptar les mesures que estimin necessàries sobre el calendari de competició esportiva corresponent a la temporada 2019/2020. Excepcionalment, i en el cas que no sigui possible celebrar l’assemblea general pels mitjans citats anteriorment, es permetrà a les juntes directives de les federacions esportives aprovar, amb caràcter transitori i provisional, el pla general anual d’actuació i el calendari esportiu oficial de la temporada 2020/21.

Les decisions que les juntes directives de les entitats esportives de Catalunya adoptin en compliment de la previsió descrita en els punts anteriors hauran de ser ratificades per l’assemblea general de l’entitat en el període màxim de 60 dies naturals a partir del moment en què cessi el període de l’estat d’alarma, amb l’excepció de les decisions de les federacions esportives relatives al calendari esportiu de la temporada 2020/21, que s’hauran de ratificar per assemblea general abans de donar inici a la nova temporada esportiva.

Modernització i simplificació

L’últim canvi normatiu contemplat al Decret llei fa referència a la racionalització del teixit esportiu, amb l’impuls d’una modificació legislativa que, assumint les demandes del sector, pretén garantir la supervivència de les entitats esportives de Catalunya i enfortir-les per enfocar l’horitzó post Covi-19, a banda de fer un pas endavant en la seva modernització.

La modificació permetrà que dues o més entitats esportives es puguin fusionar, sempre que tinguin la mateixa naturalesa jurídica, a través de l’extinció de les entitats fusionades i la constitució d’una nova entitat esportiva, o bé mitjançant l’absorció d’una o diverses persones jurídiques per una altra.

El règim jurídic aplicable a les fusions entre entitats esportives de Catalunya serà l’establert amb caràcter general a l’article 314-1.7 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, així com les singularitats detallades en el mateix Decret llei. En aquest sentit, convé destacar que l’assemblea general és qui haurà d’adoptar l’acord de fusió de la pròpia entitat esportiva.

Per tal d’iniciar la seva activitat, l’entitat esportiva resultant de la fusió ho haurà de comunicar al Registre d’Entitats Esportives de Catalunya mitjançant una declaració responsable que certifiqui l’acord adoptat per les respectives assemblees, la denominació i el domicili de la nova entitat esportiva, els membres de la junta directiva, així com la data a partir de la qual s’ha acordat iniciar l’activitat. Junt amb la declaració responsable, s’hauran de presentar els estatuts de la l’entitat esportiva resultant, l’acord de fusió de les assemblees de les entitats esportives fusionades i el balanç econòmic tancat com a mínim un mes abans de l’acord de fusió.

Les entitats esportives que estiguin en liquidació podran fusionar-se amb altres, sempre que no hagi començat la distribució patrimonial en els termes establerts pels estatuts de l’entitat.