• La distància física de seguretat, la protecció dels treballadors i la supervisió de les activitats per part dels ajuntaments són els aspectes principals de les recomanacions
  • Les normes seran vigents durant la fase I i II del desconfinament

El Departament de Cultura dona a conèixer les condicions que han de complir els locals, establiments o espais a l’aire lliure en què es realitzin activitats culturals, després que han estat aprovades pel PROCICAT (Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya), perquè els ajuntaments i els professionals disposin d’un marc de referència per a la programació i contractació d’esdeveniments culturals a les festes majors i als festivals d’estiu.

El document estableix les condicions d'higiene i desinfecció per als espais en què tenen lloc actes culturals i les mesures de protecció per a col·lectius artístics, treballadors i públics. El document no substitueix el “Pla de desconfinament de les arts en viu”, que s’està consensuant amb el sector, i que serà presentat en breu. A més, la seva vigència es limita a les fases 1 i 2 del desconfinament, i es té la voluntat d’adaptar-lo quan es coneguin les condicions de la Fase 3.

Entre moltes altres indicacions, el document estableix que cal garantir que, en els actes o espectacles culturals, els espectadors estaran asseguts i mantindran la distància de seguretat fixada per les autoritats sanitàries. En aquest sentit, la distància física de seguretat és de 2 metres i, quan no sigui possible complir-la, es podrà reduir si es garanteix l’ús de mascareta. En qualsevol cas, estipula que caldrà deixar sempre un espai lliure interpersonal equivalent a un seient o a 1 metre. També, prioritza la venda en línia d’entrades i desaconsella l'ús de diners en efectiu; recomana que els seients del públic estiguin numerats; que l'obertura de portes es realitzi amb antelació suficient per permetre un accés escalonat, i que es diferenciïn els circuits d’entrada i sortida dels espais on es realitza l’activitat cultural.

Quant als treballadors, recomana que els equips es redueixin al nombre imprescindible de persones. A més, quan hi hagi diversos artistes simultàniament a l'escenari, indica que la direcció artística ha de procurar el manteniment de la distància física de seguretat. En els casos en què la naturalesa de la feina no permeti respectar la distància interpersonal ni l'ús d'equips de protecció adequats al nivell de risc, com és el cas dels músics, actors i actrius, caldrà atenir-se a mesures de seguretat dissenyades per a cada cas particular a partir de les recomanacions de les autoritats sanitàries.

Pel que fa l’àmbit municipal, assenyala que els ajuntaments han de disposar de dades concretes per preveure l’impacte de qualsevol activitat cultural i prevenir una alerta sanitària. Han de conèixer, per exemple, el nombre aproximat de persones que acollirà l’activitat o estar informats, quan l’activitat comprengui una acampada, de les característiques i el volum, així com dels serveis auxiliars que comprenen.

El document també recull les prescripcions generals del Departament de Salut.

El decret del govern de l’Estat aprovat el passat 9 de maig establia que, als territoris que es troben a la fase I, es poden reobrir els locals i establiments culturals sempre que no superin un terç de l'aforament autoritzat. A més, si les activitats es realitzen en llocs tancats, no podrà haver-hi més de trenta persones en total i, si són a l'aire lliure, aquest aforament màxim serà de 200 persones. Pel que fa els territoris que es troben en la fase II, l’Estat va establir per decret el passat 16 de maig que es podrà reprendre l’activitat cultural en llocs tancats, sempre que no se superi un terç de l'aforament autoritzat, ni es reuneixin més de cinquanta persones; en cas d'activitats a l'aire lliure, el públic ha de romandre assegut, guardant la distància necessària i no pot superar un terç de l'aforament autoritzat, ni reunir més de 400 persones.

1  

Fitxers adjunts

Condicions per a locals, establiments o espais a l'aire lliure, en què es duen a terme actes i espectacles culturals, durant el desconfinament. fases 1 i 2

Condicions per a locals, establiments o espais a l'aire lliure, en què es duen a terme actes i espectacles culturals, durant el desconfinament. fases 1 i 2
PDF | 217