Oficina del President

Fotografia del president Torra durant la reunió del Coreco

El president Torra presideix la reunió de la Comisssió del Coreco que amplia 10 milions d'euros els ajuts per al sector turístic

query_builder   5 juny 2020 14:06

event_note Nota de premsa

El president Torra presideix la reunió de la Comisssió del Coreco que amplia 10 milions d'euros els ajuts per al sector turístic

  • Es posa en marxa el Pla de xoc cap a la transició energètica pressupostat en 74 milions d’euros
  • S’ha aprovat un pla de xoc per reactivar el sector marítim dotat amb 3,36 milions d’euros en ajuts a diferents àmbits dels sectors primaris blaus (pesca i aqüicultura) i marítimo-recreatius
  • Es crea un servei d’acompanyament als deutors en situació d’insolvència per fomentar acords extrajudicials de pagaments entre deutors i creditors
El president Torra durant la reunió del Coreco
El president Torra durant la reunió del Coreco (Fotografia: Jordi Bedmar)

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presidit aquest matí la cinquena reunió de la Comissió per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la Covid-19. En el decurs de la sessió de treball, que s’ha celebrat telemàticament, s’han plantejat com a mesures urgents una línia d’ajuts al turisme, un pla de xoc cap a la transició energètica, un pla de xoc als sectors marítim i d’economia blava, i la creació d’un Servei d’acompanyament als deutors en situació d’insolvència per aconseguir una segona oportunitat a persones i empreses.

Ajuts directes de 10 milions d’euros per al sector turístic

Per donar suport immediat als sectors i col·lectius del món del turisme més afectats per pal·liar l’impacte de la crisi i agilitzar la represa de l’activitat, el Govern amplia en 1,5 milions d’euros la primera línia d’ajuts per a professionals i microempreses del sector. També es crea una nova línia d’ajuts amb 8,5 milions d’euros pel ampliar l’abast de la primera línia, destinat a guies habilitats i empreses del sector turístic, que s’estima que tindrà un impacte sobre 2.500 professionals i empreses.

El turisme és dels sectors que més està patint aquesta crisi, un sector que ha quedat completament paralitzat i representa el 25% dels ERTOs de Catalunya. Segons l’informe d’impacte econòmic encarregat pel Departament d’Empresa i Coneixement, es calcula que aquest any 2020 podria arribar als 15.205,2 milions d’euros de facturació directa.

Per això des del Govern es van activar ràpidament ajudes flexibles i enfocades a la liquiditat amb una primera línia d’ajuts de 3,5 milions d’euros a micro i petites empreses. Ara amb la nova ampliació d’aquests ajuts, s’espera arribar a 600 professionals  de micro i petites empreses més, que s’afegeixen a les 1.400 ateses inicialment.

Pla de xoc cap a la transició energètica

En els darrers mesos, en la fase d'abans de la Covid-19 i en el decurs de la mateixa crisi sanitària, el Departament d’Empresa i Coneixement, a través de l’ICAEN, ha desenvolupat un ampli conjunt d’actuacions i programes d’impuls a la transició energètica, finançat amb recursos de la Generalitat i del fons d’estalvi i eficiència energètica de l’estat, centrat en àmbits com la mobilitat, la indústria, l’edificació, el món local o la pròpia administració.

La proposta de Pla de xoc de recuperació del sector de l’energia pressupostada en 74,90 milions d’euros inclouria mesures vinculades a l'eficiència energètica i les energies renovables, ja que poden ser un motor econòmic i de creació d’ocupació.

El Pla té com a objectiu donar suport al món local i a les empreses instal·ladores i de manteniment de proximitat; accelerar la millora energètica; donar suport al sector del comerç i el turisme, renovació́ energètica dels edificis i empreses instal·ladores i de manteniment de proximitat; i donar suport a l’optimització́ dels costos energètics a la energètics a la indústria.


OBJECTIU MESURA IMPORT CALENDARI
Suport al món local i a les empreses instal·ladores i de manteniment de proximitat Oficines locals acompanyament inversió eficiència energètica 10 ME 2020-22
  Impuls a les comunitats energètiques locals 1 ME 2021-22
Accelerar la millora energètica Generalitat Pla GENERCAT d'eficiència energètica 21 ME 2020-22
Suport sector comerç i turístic, renovació energètica dels edificis i empreses instal·ladores i de manteniment de proximitat Ajuda diagnòstics energètics comerç, restauració i allotjaments 0,50 ME 2020-22
Donar suport a l'optimització dels costos energètics a les empreses Campanya sectorial adreçada a PIMEs 0,40 ME 2020
  Promoció autogeneració renovable 0,40 ME 2020-21
  Organització tècnica i econòmica subministraments energètics a la indústria 0,30 ME 2020
TOTAL   74,90 ME  


3 milions d’euros per a la reactivació econòmica del sector marítim

La Coreco ha aprovat un pla de xoc dotat amb 3,36 milions d’euros amb cinc línies d’ajuts destinats als diferents sectors marítims (pesca, aqüicultura i centres d’activitat marítima).

Els sectors primaris blaus (pesca i aqüicultura) han patit fortament l’efecte de la Covid-19 a causa de la dificultat intrínseca de mantenir les condicions operatives en l’àmbit higienico-sanitari i les afectacions en el mercat per la desaparició del canal HORECA. Així, entre el 15 de març i el 15 de maig d’enguany, la facturació a les llotges pesqueres catalanes ha caigut un 50% respecte de la mitjana dels anys anteriors (-9,2 M€), amb una projecció prevista de pèrdua anual durant aquest 2020 superior al 10%. Mentre, al sector marítimo-recreatiu, hi ha hagut una paràlisi total i a hores d’ara els pronòstics sobre la seva evolució són incerts.

Davant d’aquesta situació, la Comissió Sectorial de Pesca i Aqüicultura, a instàncies del Departament d’Agricultura, va aprovar divendres passat incrementar el Pla financer de Catalunya amb 3,36 M€ addicionals del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) procedents del pla financer de l’Administració general de l’Estat per cobrir les noves necessitats (d’aquest import, un 24%, 933.100 €, es destinaran específicament a ajuts als sectors).

Aquests fons addicionals serviran per convocar cinc línies d’ajuts diferents. Així, aquesta flexibilitat permet la possibilitat d’atorgar ajuts a la paralització temporal de la flota pesquera produïda per l’impacte de la Covid-19, dotada amb 123.100 €; la compensació al sector aqüícola per la davallada d’activitat i d’ingressos, amb un  total de 810.000 €; ajuts a les confraries de pescadors per la davallada de facturació en les llotges pesqueres, amb una dotació de de 350.000 €; el finançament de l’adquisició d’EPI i altres mesures de protecció al sector pesquer, amb 1 M€, i una cinquena línia d’ajuts destinada als operadors de Centres d’Activitats Marítimes dotada de 750.000 €, que és la primera vegada que es convoca.

 

Creació d’un servei d’acompanyament als deutors en situació d’insolvència per fomentar acords extrajudicials de pagaments entre deutors i creditors

La Generalitat crearà un servei d’acompanyaments als deutors insolvents amb l’objectiu que s’assoleixin acords extrajudicials de pagaments entre deutors i creditors, de forma que els particulars i les empreses insolvents disposin d’una nova oportunitat per refer la seva vida i reincorporar-se a l’activitat econòmica, tot evitant l’inici de processos judicials de caràcter concursal i l’abandonament d’aquestes persones a l’economia submergida.

La potenciació dels pactes extrajudicials per mitjà d’un servei que ajudi les persones deutores a recollir la informació necessària i que les acompanyi i orienti en l’impuls d’aquest acord, mitigarà l’increment dels processos judicials relatius als concursos consecutius i a la possibilitat o no d’exonerar els deutors. Això suposarà un estalvi de temps i de costos i, si això no es pot evitar, facilitarà la tramitació d’aquesta fase judicial, a la qual s’arribaria amb una major i millor informació, en benefici tant dels deutors com dels seus creditors, així com de la resta d’actors implicats. La iniciativa  podria tenir un efecte molt positiu per descongestionar l’Administració de Justícia, disminuir la necessitat d’inversió en aquest àmbit i facilitar l’activitat econòmica.

La finalitat de la segona oportunitat és excloure el rigor aplicatiu de la responsabilitat patrimonial dels deutors enfront dels seus creditors, recollit a l’article 1.911 del Codi civil espanyol, d’acord amb el qual el deutor respon del compliment de les seves obligacions amb tots els seus béns, presents i futurs. Es tracta, en definitiva, de fer possible que persones que hagin actuat en el mercat de bona fe, puguin entrar-hi de nou, emprendre de nou i generar ocupació, a més de rescatar-les d’una situació que arrossegarien de per vida.

La Comissió del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social està integrada, a més del president, pel vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès; la consellera de la Presidència, Meritxell Budó; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani; la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón; la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, i el secretari de Govern, Víctor Cullell, que avui, juntament amb el secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i d'Hisenda, Albert Castellanos, han participat a la reunió.2  

Imatges

Fotografia del president Torra durant la reunió del Coreco

Fotografia del president Torra durant la reunió del Coreco 2058

Fotografia del president Torra durant la reunió del Coreco 2

Fotografia del president Torra durant la reunió del Coreco 2 1354