Territori

Lloguer habitatge

S'obre convocatòria per subvencionar els promotors que construeixin habitatges amb protecció oficial de lloguer

query_builder   9 juny 2020 19:26

event_note Nota de premsa

S'obre convocatòria per subvencionar els promotors que construeixin habitatges amb protecció oficial de lloguer

  • La convocatòria s’adreça a promotors privats, ja siguin persones físiques, jurídiques, fundacions o cooperatives

 

  • L’objectiu és fomentar que la iniciativa privada promogui habitatge protegit de lloguer per un període mínim de 25 anys i que es destini a persones amb ingressos per sota dels 33.838 euros anuals

 

  • S’hi poden acollir els promotors que vulguin fer construcció d’obra nova, els que tinguin promocions procedents de rehabilitació d’edificis i les promocions amb obres en curs paralitzades que es reprenguin per a la seva finalització

La Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha obert una convocatòria de subvencions dirigida als promotors privats que vulguin construir habitatge de lloguer amb protecció oficial. S’hi poden acollir promotors, tant persones físiques com jurídiques, que promoguin aquest tipus d’habitatge per un període mínim de 25 anys destinat a persones amb ingressos per sota dels 33.838 euros anuals, segons la tipologia de l’ajut.

 

La convocatòria, amb fons procedents del Pla estatal d’habitatge 2018-2021, té la voluntat de continuar treballant en l’ampliació de l’oferta de pisos assequibles de lloguer, un dels principals eixos d’actuació en matèria d’habitatge que està potenciant el Govern.

 

Els habitatges que es construeixin no poden superar els 90m2 (tot i que poden tenir annexos vinculats de fins a 8 m2, si són trasters, i de fins a 12,5 m2 si són aparcaments) i han de disposar d’una certificació energètica A o B. Així mateix, les rendes dels llogaters no poden superar els límits establerts i aquests han d’estar inscrits en el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial.  

 

Lloguer protegit per un mínim de 25 anys

 

Aquestes subvencions permeten als promotors accedir a ajuts amb un import més o menys elevat en funció de la quota mensual que podran cobrar posteriorment als llogaters. Així, la convocatòria estableix que, entre els factors que ponderaran a l’hora d’atorgar les subvencions, es troben el municipi, el tipus de promotor, el termini durant el qual es destinaran els habitatges a lloguer protegit (que no pot ser inferior als 25 anys, però que pot arribar a ser indefinit), i el tipus de certificació energètica que ofereixi el projecte.  

 

Així doncs, hi ha dues modalitats de subvenció a les quals es poden acollir els promotors interessats. La primera (A) els permet rebre 350 euros per metre quadrat, amb un màxim de 36.750 euros per habitatge, que no pot superar el 50% de la inversió. Els promotors que s’acullin a aquesta modalitat  han de respectar uns lloguers mensuals màxims establerts en funció de la zona on es trobi l’habitatge. Els pisos s’han de destinar a llogaters amb unes rendes per sota de 2,83 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

 

L’altra modalitat de subvenció (B) permet al promotor rebre 300 euros per metre quadrat,  amb un màxim de 31.500 euros per habitatge, sempre que no superi en 40% de la inversió.  En aquest cas, els lloguers mensuals màxims són una mica superiors però també venen establerts segons les zones. Els ingressos màxims dels llogaters també poden ser una mica superiors, de fins a 4,25 vegades l’IRSC 

 

 

Modalitat A

Modalitat B

Subvenció directa

350€/m2

300€/m2

No pot superar

50% de la inversió

40% de la inversió

Ingressos màxims dels usuaris

2,83 vegades IRSC

4,25 vegades IRSC)

Rendes màximes que es poden cobrar  per habitatge segons zona

Zona A:  5,5€/m2

Zona B:  5,5€/m2

Zona C:  5,23€/m2

Zona A:  7€/m2

Zona B:  5,91€/m2

Zona C:  5,23€/m2

 

A títol d’exemple, en la modalitat B que s’ofereix als promotors, el  preu del lloguer que cobrin pot oscil·lar entre els 366 euros mensuals per un habitatge de 70m2 situat a la zona C i els 490 euros mensuals per un habitatge de 70 m2 situat en zona A.

 

Al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es poden consultar el llistat de municipis en funció de les zones geogràfiques a efectes d’aplicació de la normativa d’habitatges amb protecció oficial i les taules d’ingressos de referència en matèria d’habitatge.  

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 144