En relació amb la denúncia que afecta a la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME) sobre el fets succeïts el passat 10 de gener de 2019 al municipi de Sant Feliu Sasserra (Bages) per part d’un grup d’agents de la PG-ME i el Sr. W.D.R, que avui s’ha fet pública, el Departament d’Interior informa:

El Departament d’Interior manifesta el seu rebuig absolut a qualsevol actuació basada en criteris discriminatoris.

Des que la PG-ME en va tenir coneixement, la Divisió d’Afers Interns va obrir una investigació. En aquest context, el 5 de febrer de 2019 la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació es va reunir amb els familiars del Sr. W.D.R.

La PG-ME es va posar a disposició de la justícia per tal d’aclarir els fets i aportar el màxim d’informació per determinar el que va succeir. En l’àmbit judicial es va obrir un procediment que instrueix el jutjat de Manresa, fet que va comportar la paralització automàtica de la investigació interna de la PG-ME, tal i com fixa la llei, restant a l’espera de la resolució judicial.

Atès el document d’àudio del que han tingut coneixement avui, el conseller d’Interior, Miquel Buch, i el director general de la Policia, Pere Ferrer, han acordat l’aplicació immediata d’una mesura cautelar de canvi de destinació dels agents implicats en aquest incident, a l’espera de la resolució judicial del procediment obert als jutjats de Manresa.

La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra reitera el seu compromís i és conscient de la seva obligació per garantir la llibertat i els drets de tots els ciutadans. Amb aquest objectiu, es forma permanentment als i les agents i es treballa coordinadament amb entitats i organitzacions que vetllen per garantir els drets de les persones més vulnerables, i per defensar una societat lliure de racisme i de xenofòbia.

El conseller d’Interior i el director General de la Policia compareixeran a petició pròpia, davant del Parlament de Catalunya, per informar sobre les actuacions i les polítiques de no discriminació impulsades per la PG-ME.