Aquesta convocatòria d’accés a l’escala bàsica del cos és la primera des de l’any 2009

Costa: “Avui es fa un pas endavant per començar a revertir el dèficit estructural de plantilla”

Avui s’ha publicat la convocatòria del procés selectiu per a l’accés a la categoria d’agent de l’escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. Els aspirants s’hi podran presentar fins el dia 20 de juliol.

El director general dels Agents Rurals, Marc Costa, ha mostrat la seva satisfacció per la publicació d’aquesta convocatòria d’accés a l’escala bàsica del cos, la primera en onze anys. Costa ha destacat que “avui es fa un pas endavant per començar a revertir el dèficit estructural de plantilla que pateix el Cos d’Agents Rurals tal i com preveu el Pla Estratègic 2019-2024”. L’aposta per augmentar els recursos humans vol “millorar la qualitat i la cobertura del servei prestat així com reduir l’envelliment progressiu que ha anat patint el col·lectiu els darrers anys” ha explicat el director general.

El Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals (PECAR) preveu un increment de la plantilla fins l’any 2024 de 300 efectius per tal de desplegar les diferents categories professionals i els diferents grups especials i de suport del cos, alhora que també preveu un increment de 50 places de personal tècnic, administratiu i personal laboral per consolidar l’estructura del mateix.

 

Requisits de la convocatòria

Les sol·licituds d’inscripció es poden tramitar de manera telemàtica a través del portal tramits.gencat.cat o presencialment a través de les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Per a completar el procés d’inscripció, la persona candidata haurà de satisfer una taxa de 31,80€ mitjançant el pagament telemàtic. Existeixen bonificacions per a membres de famílies monoparentals o nombroses i exempcions per a les persones que es trobin en situació d’atur i no percebin cap prestació econòmica.

Les persones que aspirin a accedir a l’escala bàsica del cos hauran de:

  • Haver complert els 18 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa.
  • Tenir el títol de batxillerat, de tècnic o qualsevol altre equivalent o superior.
  • Tenir el permís de conducció de vehicles de la classe B.
  • Posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) o superior.
  • No tenir antecedents penals.

 

Fases del procés de selecció

La convocatòria consta de quatre fases:

  • Fase d’oposició: Amb proves selectives obligatòries i eliminatòries
  • Fase de concurs
  • Fase formativa: Curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de caràcter obligatòri i eliminatori
  • Període de pràctiques: Pràctiques obligatòries amb una durada de sis mesos.

Per a més informació de la convocatòria, consulta la resulució ARP/1352/2020 publicada al DOGC.