Salut

Logo Generalitat

S'aprova el Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals 2019-2023 a la Comissió Interdepartamental sobre Drogues

query_builder   22 juliol 2020 14:12

event_note Nota de premsa

S'aprova el Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals 2019-2023 a la Comissió Interdepartamental sobre Drogues

La Comissió Interdepartamental sobre Drogues (CISD) va aprovar per unanimitat, el passat 14 de juliol, el Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals 2019-2023 en una sessió presidida pel secretari adjunt del CSID, Joan Colom, sub-director general de Drogodependències, per delegació de la Consellera de Salut. En aquesta  videoconferència hi van participar 59 persones representants de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, d’altres administracions, institucions i organitzacions, de federació i associació de municipis, de societats científiques, d’entitats i d’associacions d’afectats.

Aquest nou Pla és el resultat d’un intens treball participatiu i de coordinació, integració i harmonització de les estratègies del Plans vigents: s’emmarca en les polítiques del Pla de Salut de Catalunya, i tots els Plans estratègics del Departament encarregats de fer-les operatives, i s’alinea també amb l’Estratègia Nacional de l’Estat i amb tots els plans d’actuació en l’àmbit de l’alcohol i les drogues de la Comissió Europea i l’Organització Mundial de la Salut, esdevenint un Pla de Plans.

Es basa en l’enfocament salutogènic i la perspectiva interseccional com a elements clau, per tant, busca abordar el consum d’alcohol i altres drogues i el joc i ús de pantalles des de la salut i amb la mirada posada en tots els eixos de desigualtats per garantir que els programes tant de prevenció com d’assistència són significatius per totes les persones.

Els objectius generals del Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals (DAC) són:

  1. Incrementar l’edat d’inici del consum de drogues i dels comportaments susceptibles de generar addicció.
  2. Disminuir la prevalença del consum de drogues, tant les socialment integrades com les que no ho estan, així com del joc patològic i sobre usos d’internet.
  3. Reduir la morbiditat, la discapacitat i la mortalitat derivades de l’ús de drogues, el joc, les apostes i internet.
  4. Disminuir les situacions personals, familiars i socials no desitjades relacionades amb drogues i addiccions comportamentals (conflictivitat, violència, exclusió, etc.).

Per assolir aquest objectius el Pla integra una estructura basada en 4 grans Línies estratègiques:

  • Construcció de comunitats educadores i resilients enfront de les DAC
  • Apoderament de la persona i compromís amb els seus drets
  • Millora en salut i benestar:  de la  prevenció  universal  a la reducció  de danys
  • Innovació i gestió del coneixement en l’abordatge preventiu i assistencial de les DAC

Aquestes línies estratègiques inclouen 15 Àrees temàtiques que es concreten en 27 objectius específics, que es duran a terme amb 361 activitats. donant com a resultat més de 500 productes.

 

 

Document de consens i d’implicació de tots els agents del sector

El Pla és fruit de la necessitat d’integrar i aglutinar diferents iniciatives i accions que han de dur a terme els diferents actors des dels vessants social, econòmic, educatiu i sanitari, i que aborda el fenomen de les drogues des de la prevenció universal fins a la reducció de danys, tenint en compte de manera transversal els diferents eixos de desigualtat com el gènere, la diversitat cultural i l’edat.

Per això, el procés d’elaboració ha sigut participatiu, a través de reunions amb tots els actors clau i jornades participatives per posar en comú les línies estratègiques i consensuar objectius i accions proposades. En aquestes reunions hi ha participat els diferents departaments de la Generalitat implicats (Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Cultura, Educació, Justícia, Presidència, Salut, Interior, Treball, afers socials i famílies), representants de plans estratègics (Pla director de salut mental i addiccions, Estratègia nacional de l’atenció primària i salut comunitària, Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addicions), administracions locals, Diputacions, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, professionals dels serveis sanitaris i socials, la Federació i l’Associació de municipis de Catalunya, entitats representants de persones afectades i les seves famílies i entitats especialitzades.

Tot i que el Pla es va aprovar ahir, molts processos i actuacions que s’hi inclouen ja es van posar en marxa durant la pròpia conceptualització, elaboració i validació, justament per aquesta participació de tots els agents implicats.

Comissió Interdepartamental sobre Drogues

La Comissió Interdepartamental sobre Drogues és l’òrgan col·legiat  creat per garantir l’abordatge transversal de les drogodependències entre els diferents departaments de la Generalitat i altres administracions, institucions i organitzacions no governamentals del sector.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia