DARP
Evolució de la plaga a Catalunya. Municipis on s'ha detectat l'any 2016 (lila), 2017 (verd) i 2018 (blau).

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’IRTA  continuen treballant en el seguiment, estudi i control de la plaga del bernat marbrejat (Halyomorpha haly). Aquesta plaga es va detectar a Catalunya l’any 2016 a Girona i des de llavors s’ha anat estenent per diversos municipis, especialment del litoral català.

La plaga en aquests moments es localitza principalment a l’entorn urbà, però hi ha el perill que comenci a afectar els cultius agrícoles durant l’estiu, principalment fruiters i hortalisses, i provoqui danys greus. Per aquest motiu, el Departament d’Agricultura, en col·laboració amb l’IRTA, està duent a terme un seguiment intensiu i estudis sobre aquesta nova plaga. També s’han tramès escrits als ajuntaments i es treballa en col·laboració amb moltes Associacions de Defensa Vegetal (ADV) per prospectar el territori.

 

Bernat Marbrejat
Bernat Marbrejat

La xinxa Halyomorpha halys és un insecte d’origen asiàtic present en diversos països d’Europa. Es desenvolupa i es reprodueix en un gran nombre de plantes i arbres d’espais verds, i quan arriba la tardor busca refugi als edificis urbans i construccions diverses per passar l’hivern. 

El bernat marró marbrejat desenvolupa el seu cicle anual en dues fases. La fase de primavera i estiu, en la qual s’alimenta i reprodueix a les plantes, i la fase de tardor i hivern, que és quan hiverna i no necessita alimentar-se.

Darrerament, ja s’han trobat individus d’aquesta plaga en cultius d’hortalisses del Parc Agrari del Baix Llobregat i en fruiters de l’Alt Empordà, tot i que en cap d’aquests casos encara no s’han detectat danys.

Una Guia tècnica per conèixer millor la plaga i els mètodes de control més eficaços

El Departament d’Agricultura, conjuntament amb l’IRTA i la Universitat de Barcelona, han editat una Guia tècnica molt útil amb els darrers coneixements sobre la plaga. Aquesta publicació pretén donar a conèixer aquests coneixements als tècnics assessors en gestió integrada de plagues dels ajuntaments i de les ADV i a la ciutadania en general. S’hi expliquen els darrers avenços en el coneixement sobre la biologia d’aquest insecte, i les claus i els detalls que han de permetre diferenciar-lo d’altres espècies de bernats d’aspecte similar. També s’hi detallen els mètodes de control més eficaços sobre els quals s’està treballant a escala europea i mundial, i també a Catalunya.

A banda d’aquesta nova Guia, el Departament va publicar l’any passat un tríptic informatiu i un pòster adreçat a la ciutadania, on s’explica la biologia de l’insecte i es demana la seva col·laboració.

També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i

https://twitter.com/agriculturacat 

 

2  

Imatges

Bernat Marbrejat

Bernat Marbrejat 1639

Mapa de l'evolució de la plaga

Mapa de l'evolució de la plaga 145