Direcció General de Comunicació

covid

El Govern acorda diverses contractacions d'emergència vinculades a la crisi sanitària causada per l'epidèmia del SARS-CoV-2 per un import d'11,5 milions d'euros

query_builder   1 setembre 2020 15:29

event_note Nota de premsa

El Govern acorda diverses contractacions d'emergència vinculades a la crisi sanitària causada per l'epidèmia del SARS-CoV-2 per un import d'11,5 milions d'euros

  • 7,5 milions d’euros corresponen a l’àmbit de la salut per a la compra de material sanitari

 

  • Els 3,9 milions d’euros restants es destinen a l’àmbit per a la distribució d’ordinadors, adequació d’espais a les escoles i adquisició de material pels docents

 

El Govern ha acordat destinar 11'5 milions d'euros per a contractacions vinculades a la compra de material per al sistema sanitari i per a les escoles. D’aquests, 7,5 milions d’euros corresponen a l’àmbit de la salut, per a la realització de 162 contractacions de material sanitari. Els 3,9 milions d’euros restants es destinen a l’àmbit de l’educació per a la distribució dels ordinadors del Pla d’Equitat Digital, per a l’adequació d’espais i per a l’adquisició de material de protecció per al personal docent dels centres públics de cara a l’inici del curs 2020-2021.

 

Aquestes contractacions, tan de l’àmbit sanitari com de l’educació, es realitzen en empara de l’Acord del Govern de 12 de març de 2020, pel qual es declara d’emergència la contractació de subministraments i de serveis en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2, i de l’article 5 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, en el qual s’estableix que l’adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per fer front a la COVID-19 justificarà la necessitat d’actuar de manera immediata. Aquestes actuacions també es preveuen a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, resultant d’aplicació la tramitació d’emergència.