Direcció General de Comunicació

Govern

El Govern aprova el Decret de substitució del president de la Generalitat de Catalunya

query_builder   30 setembre 2020 15:26

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret de substitució del president de la Generalitat de Catalunya

  • El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda el substitueix i exerceix les atribucions de la presidència de la Generalitat d’acord amb els límits propis d’una substitució i d’un Govern en funcions

 

El Govern ha aprovat el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya. A través d’aquesta normativa, el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda substitueix el president de la Generalitat i exerceix les atribucions de la presidència de la Generalitat d’acord amb els límits propis d’una substitució i d’un Govern en funcions, de conformitat amb la Llei 13/2008 i la resta de l’ordenament jurídic.

 

El Decret també estableix que es ratifica el personal eventual que depèn de la presidència de la Generalitat i que es donarà compte d’aquest acord al Parlament de Catalunya.

 

S’ha aprovat aquest decret, després de conèixer els informes dels serveis jurídics de la Generalitat, i  d’acord amb la Sentència núm. 477/2020, de 28 de setembre, dictada per la Sala Segona del Tribunal Suprem per la qual es desestima el recurs de cassació interposat i es confirma la Sentència núm. 149/2019, de 19 de desembre, dictada per la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment abreujat núm. 1/2019; i d’acord amb la providència d’execució núm. 1/2020, dictada el 28 de setembre per la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. També de conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i d’acord amb el Govern.

 

Aquest decret restarà sense efecte, per al cas que d’acord amb el que es disposa en la normativa vigent, se suspengui l’execució de la Sentència núm. 149/2019, de 19 de desembre, dictada per la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment abreujat núm. 1/2019.