Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura ha abonat 306,2 M€ en concepte d'ajuts directes i ajuts relatius a la sostenibilitat agrària per la campanya 2019

El Departament d'Agricultura ha abonat 306,2 M€ en concepte d'ajuts directes i ajuts relatius a la sostenibilitat agrària per la campanya 2019

query_builder   1 octubre 2020 11:06

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura ha abonat 306,2 M€ en concepte d'ajuts directes i ajuts relatius a la sostenibilitat agrària per la campanya 2019

Els pagaments de la campanya 2019 s’han caracteritzat per una eficiència en la gestió, i un compromís amb el sector d’avançar al màxim l’ingrés dels ajuts

La gestió dels ajuts en el tram final de la campanya no s’ha vist afectada per les limitacions de la pandèmia

FOTO WEB

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya va finalitzar, el passat 30 de juny, tal com estableixen els reglaments comunitaris, els pagaments dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) i dels ajuts de sostenibilitat agrària del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de l’any 2019. Amb aquests pagaments el DARP ha abonat un total de 306.218.560 EUR.

En concepte d’ajuts directes, l’import total abonat s’eleva a 264.344.829 EUR. Els ajuts directes de la PAC consten dels ajuts dissociats, que inclouen l’ajut de pagament bàsic, el pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient (altrament dit pagament verd), el complement de joves, i l’ajut del règim de petits agricultors; els ajuts associats agrícoles i els ajuts associats ramaders.

A principis del passat mes de desembre ja es va pagar la practica totalitat dels beneficiaris dels ajuts desconnectats. Amb el canvi d’any, es va iniciar els pagaments dels ajuts associats per a mantenir la fiscalitat interanual. A principis de març ja s’havia abonat el 90% del total dels ajuts associats, i a finals d’abril ja s’havia pagat el 99,5 % del total en referència a la campanya 2018.

Els imports de cadascuna de les línies d’ajut són els que consten en el següent quadre:

 

Beneficiaris

Imports (€)

Ajuts dissociats

 

236.051.521

Ajut de pagament bàsic

32.499

148.706.550

Ajut de pagament per pràctiques agrícoles beneficioses pel medi ambient

32.515

76.292.353

Ajut de pagament complementari pels joves agricultors/res

1.722

5.269.030

Ajut de pagament règim petits agricultors

8.495

5.783.589

Ajuts associats agrícoles

 

5.124.671

Ajut associat al cultiu de l'arròs

1.443

2.441.840

Ajut associat al tomàquet per a indústria

5

7.923

Ajut associat als cultius proteics (oleaginoses)

1.365

404.356

Ajut associat als cultius proteics (proteaginoses/lleguminoses)

4.287

1.465.041

Ajut associat als fruits de closca i les garrofes

5.784

793.006

Ajut associat als llegums de qualitat

28

12.505

Ajuts associats ramaders

 

23.168.637

Ajut associat per a les explotacions de boví de llet

462

6.882.701

Ajut associat per a les explotacions de boví d'engreix (nascut fora explotació)

1.573

5.420.728

Ajut associat per a les explotacions de boví d'engreix (nascut pròpia explotació)

431

383.633

Ajut associat per a les explotacions de cabrum

274

195.876

Ajut associat per a les explotacions d'oví

633

2.974.742

Ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques alletants

1.521

6.521.974

Ajut associat per als ramaders de boví de llet amb drets especials al 2014

2

117.330

Ajut associat per als ramaders de boví d'engreix amb drets especials al 2014

16

199.111

Ajut associat per als ramaders d'oví i cabrum amb drets especials al 2014

37

472.542

Total general

 

264.344.829

Pel que fa als ajuts a la sostenibilitat agrària, inclosos en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014- 2020, l’import assolit per la campanya 2019 és de 41.873.731 EUR. Cal destacar la campanya 2019 com la darrera dels cinc anys de compromisos en aquells expedients iniciats l’any 2015 amb compromisos quinquennals. D’altra banda, també cal remarcar que els pagaments de totes aquestes línies d’ajut corresponents a la campanya 2019, s’han realitzat íntegrament abans del 30 de juny del 2020, com ja s’ha esmentat, tal com estableixen els reglaments comunitaris i tot i les dificultats que ha generat la pandèmia de la COVID-19.

A nivell de línies d’ajuts, cal valorar molt positivament l’evolució de l’agricultura i la ramaderia ecològica, amb un increment important del nombre de sol·licituds i d’imports, respecte a anualitats anteriors, atesa la convocatòria oberta per a nous sol·licitants durant l’any 2019.

L’import de cada una de les línies d’ajut són les que consten en el següent quadre:

Línia d'ajut

Beneficiaris

Imports (€)

Compensació a les zones amb limitacions naturals

4.948

10.810.974

Agricultura Ecològica

2.117

7.459.178

Ramaderia Ecològica

580

5.739.705

Gestió sostenible de zones humides

1.550

5.688.653

Producció integrada

1.966

4.408.657

Sistemes alternatius a la lluita química

4.178

3.417.027

Conservació de races autòctones

531

1.943.164

Gestió i recuperació de prats de dall

737

941.461

Apicultura per a la millora de la biodiversitat

107

653.979

Millora dels hàbitats esteparis de la Pla Agrícola de Xarxa Natura 2000

140

599.723

Gestió de la fertilització

149

211.210

TOTAL

17.003

41.873.731

Per a més informació, gràfics, i mapes distribució dels imports dels ajuts:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200930_darp-pagaments-ajuts-pac-2019

Podeu consultar les dades dels pagaments 2019 per línies d’ajut i per comarques a:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/pac/impacte-economic-ajudes-pac/

També podeu consultar, en aquest mateix enllaç, les dades dels pagaments des de 2011.

També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat

1  

Fitxers adjunts

Comunicat de premsa

Comunicat de premsa
PDF | 85

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia