Drets Socials

El Consell de Relacions Laborals recorda l'obligatorietat de les empreses de realitzar treball a distància o el teletreball per limitar la mobilitat de persones treballadores

query_builder   26 octubre 2020 23:19

event_note Nota de premsa

El Consell de Relacions Laborals recorda l'obligatorietat de les empreses de realitzar treball a distància o el teletreball per limitar la mobilitat de persones treballadores

Les empreses resten obligades a limitar la mobilitat de les persones treballadores adoptant sistemes de treball a distància i teletreball així com reunions telemàtiques, d’acord amb les mesures sanitàries decretades per l’autoritat sanitària

 

El CRL recorda que només quan la mobilitat és imprescindible es pot realitzar el treball presencial, i en aquells casos en que el treball a distància no és possible, s’han d’implantar altres mesures com horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, o similars per tal que s’evitin les hores punta del transport públic.

 

Es proposa adoptar, preferentment i temporalment, mesures de flexibilitat interna negociades entre l’empresa i la representació legal o sindical de les persones treballadores pel que fa a possibles modificacions de la jornada

 

El Consell de Relacions Laborals ha aprovat aquesta tarda, en el decurs d’una reunió telemàtica, una declaració que recorda a les empreses i persones treballadores la prioritat de fer teletreball amb l’objectiu de limitar la mobilitat de les persones per tractar de frenar el ritme de contagis per COVID-19, d’acord amb les resolucions de les autoritats sanitàries.

 

Declaració del Consell de Relacions Laborals

Davant les actuals dades epidemiològiques i atenent a les Resolucions de les autoritats sanitàries, l’Administració de la Generalitat i CCOO, UGT, FOMENT i PIMEC, en el marc del Consell de Relacions Laborals, declaren:

 

“Que les empreses resten en l’obligació a limitar la mobilitat de les persones treballadores adoptant sistemes de treball a distància i teletreball, així com reunions telemàtiques, d’acord amb les mesures decretades per l’autoritat sanitària, durant el període de vigència d’aquestes tot recordant que només quan pel tipus d’activitat el treball presencial és imprescindible es permet la mobilitat.
 
Que les empreses que no puguin realitzar el treball a distància o teletreball, en aquesta situació excepcional, hauran de facilitar un document justificatiu a les persones treballadores de la necessitat de realitzar els desplaçaments per anar o tornar del centre de treball, o bé, alternativament, disposar del Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19.
 
Que en aquells casos en que el treball a distància no és possible, s’han d’implantar altres mesures com horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, o similars, per tal que s’evitin les hores punta del transport públic.

Que també es proposa adoptar, preferentment i temporalment, mesures de flexibilitat interna negociades entre l’empresa i la representació legal o sindical de les persones treballadores pel que fa a possibles modificacions de la jornada segons els procediments pactats i/o legals per modificar-la, en funció de causes objectives que n’aconsellin l’adaptació, en un context d’equilibri entre les necessitats empresarials i les necessitats de les persones treballadores i que possibilitin adaptar les necessitats particulars de la situació.

En cas que hi hagi raons justificades, per exemple, i sempre tenint en compte les premisses de l’acord, la temporalitat i l’equilibri, es proposen mesures com aquestes:
 
  • ajustaments de la producció
  • acordar borses horàries per tal de flexibilitzar i adaptar la situació a les necessitats productives
  • possibles adaptacions del calendari laboral
  • programació o reprogramació d’activitats formatives o informatives.
  • redistribució de la jornada laboral, d’acord amb la regulació laboral i convencional
  • establiment de sistemes de permisos que permetin ajustar la càrrega de treball
  • establiment de regles de compensació per al període de reorganització del temps de treball”
 

El context de la declaració del Consell de Relacions Laborals

Des de l’afectació de la pandèmia a Catalunya, el Consell de Relacions Laborals  ha contribuït amb unes Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 que integren mesures preventives i organitzatives per a empreses i persones treballadores i orientacions per planificar una tornada a la feina segura, tot demanant prioritzar, sempre que això sigui possible, mesures de flexibilitat i el teletreball per prevenir contagis i pal·liar els efectes socioeconòmics derivats de la crisi.

Durant els mesos de març i abril fonamentalment, la restricció de la mobilitat i el confinament domiciliari van demostrar la seva capacitat potencial de reduir la probabilitat d'exposició i contagi per COVID-19 i opcions com el treball a distància i teletreball o diferents alternatives de flexibilitat empresarial, al mateix temps, van minimitzat l'impacte negatiu sobre el teixit empresarial i l'ocupació.

Des de llavors, el 23 de setembre de 2020 es va publicar al BOE el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància, on el treball a distància és entès com a treball que es fa fora dels establiments i centres habituals de l’empresa, i del qual el teletreball n’és una subespècie que implica la prestació de serveis amb noves tecnologies.

Aquesta mateixa norma, però, a la seva disposició transitòria tercera, estableix que el treball a distància implantat excepcionalment en aplicació de l’article 5 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, o com a conseqüència de les mesures de contenció sanitària derivades de la COVID-19, i mentre aquestes es mantinguin, li segueix sent aplicable la normativa laboral ordinària i que, en tot cas, les empreses estan obligades a dotar dels mitjans, els equips, les eines i els consumibles que exigeix el desenvolupament del treball a distància, així com al manteniment que sigui necessari i que, si s’escau, la negociació col·lectiva ha d’establir la forma de compensació de les despeses derivades per a la persona treballadora d’aquesta forma de treball a distància, si n’hi ha i no han estat ja compensades.

El Consell de Relacions Laborals ha constatat que la situació actual de la pandèmia de la COVID-19, que mostren els indicadors a Catalunya amb l'aparició de nous brots epidemiològics i noves cadenes de transmissió, suposa la irrupció de una segona ona de contagis d'abast comunitari, que comprometen la integritat i la salut de les persones i, en conseqüència, s’han pres mesures per tal de canviar comportaments individuals i col·lectius a fi de reduir en la mesura del possible l’increment dels contagis. 

Així, la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya preveu, entre altres qüestions, la necessitat de promoure les mesures organitzatives i tècniques que permetin limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el treball a distància, el teletreball, les reunions telemàtiques.

Per altra banda, el Decret 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l'estat d'alarma davant la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, reforcen la previsió que els desplaçaments per anar o tornar del centre de treball només s’ha de produir en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball

 

Dilluns, 27 d’octubre de 2020

1  

Fitxers adjunts

Declaració en matèria de mobilitat i treball a distància i teletreball en el context del coronavirus SARS-CoV-2

Declaració en matèria de mobilitat i treball a distància i teletreball en el context del coronavirus SARS-CoV-2
PDF | 674

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia