Territori

Prohibició de la circulació motoritzada

Restringida la circulació motoritzada a la vall de Santa Magdalena, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, a partir de l'1 de novembre

query_builder   28 octubre 2020 11:25

event_note Nota de premsa

Restringida la circulació motoritzada a la vall de Santa Magdalena, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, a partir de l'1 de novembre

L’Ajuntament de Farrera, l’Ajuntament de Llavorsí i les Entitats Municipals Descentralitzades de la Vila i vall de Castellbò, Civís, Os de Civís, Ars i Asnurri restringiran el trànsit motoritzat, entre l’1 de novembre i el 31 de maig, als camins i vies rurals de la xarxa primària considerats d’alta muntanya dels quals són titulars i que transcorren dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu. La decisió de regular els accessos de la vall de Santa Magdalena durant aquest període la va aprovar la Junta Rectora de 13 de desembre de 2018 i els detalls han estat consensuats amb l’òrgan gestor del Parc.

Restricció de l'accés motoritzat.

La restricció respon, per una banda, a la seguretat –per la presència freqüent de neu o gel durant aquesta època-, la conservació de la via -la circulació de vehicles durant els períodes on el terreny està molt humit malmet el ferm- i per minimitzar l’afectació de la circulació motoritzada en la fauna amenaçada durant un període crític de l’any en què disposa de poc aliment, com és l’hivern, o està en fase de reproducció, a la primavera, especialment, el gall fer.

Les vies de la xarxa primària afectades per aquestes restriccions s’han senyalitzat. També s’hi han instal·lat tanques basculants amb tancament de clau de rosca per impedir el pas dels vehicles. Aquestes restriccions no afecten les persones propietàries de les finques que es trobin dins l’àrea restringida, al veïnat beneficiari dels béns de les forests de titularitat comunal, al desenvolupament de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, vehicles d’emergències, o els serveis públics, entre altres. Les persones que necessitin tenir accés a la zona restringida temporal, poden sol·licitar-lo al seu ajuntament o entitat municipal descentralitzada. També tenen accés les persones amb mobilitat reduïda i les persones que realitzin activitats de recerca. En aquests casos, cal demanar l’autorització a l’òrgan gestor del Parc.

Les vies de la xarxa primària restringides estan representades en aquest mapa:

Mapa

Les vies de la xarxa secundària de la mateixa zona, principalment ramals secundaris sense connexió, estan restringides a la circulació motoritzada durant tot l’any amb les mateixes excepcions.

Cal recordar també que les normes generals de circulació motoritzada al Parc i, en general, al medi natural continuen plenament vigents:

  • Es prohibeix la circulació motoritzada camp a través o fora dels camins delimitats a aquest efecte i pels tallafocs, les vies forestals d'extracció de fusta i els camins ramaders, i pel llit sec i per la làmina d'aigua dels rius, torrents, llacunes, embassaments i tota mena de corrents d'aigua.
  • En absència de senyals que estableixin limitacions específiques, la velocitat màxima de circulació pels camins i vies rurals és de 30 km/h.
  • Diversos vehicles motoritzats, de mutu acord i sense finalitat competitiva i que segueixen el mateix itinerari, poden circular com a màxim en grups de 7 motocicletes i/o ciclomotors junts o 4 vehicles, en el cas de la resta d'automòbils. Els grups de vehicles han de circular separats un mínim de 600 m entre ells.
  • En els casos de circulació motoritzada organitzada, cal fer una comunicació a través dels consells comarcals, si el recorregut afecta també altres vies fora del Parc, o directament a l’òrgan gestor del Parc, si afecta camins exclusius  del Parc. En ambdós casos, cal pagar la taxa corresponent als ajuntaments de Farrera i Valls de Valira i cal un informe favorable previ per part de l’òrgan gestor del Parc, que pot establir limitacions al recorregut.

És important evitar algunes actituds il·legals observades a la zona de persones circulant amb quads i bugies al Parc a gran velocitat, circulant camp a través, per vials prohibits i senders, conduint de forma imprudent, o amb més vehicles dels permesos. En són exemples:

https://www.youtube.com/watch?v=B7bOK5DQTMg

https://youtu.be/hrqT4VcLpmI?t=626

https://www.youtube.com/watch?v=bJ4eLSvnOAI

https://www.youtube.com/watch?v=OxtWoLwrT1c

https://www.youtube.com/watch?v=n44Ai4DXMi4

https://www.youtube.com/watch?v=Ft-YWtY3qNQ

https://www.youtube.com/watch?v=-kdy1l1v7rM

Per facilitar el coneixement d’aquestes normes, s’ha elaborat un fulletó divulgatiu.

Està previst que tant el Cos d’Agents Rurals, el cos de Mossos d’Esquadra i el SEPRONA de la Guardia civil vetllin pel compliment d’aquestes restriccions.