Direcció General de Comunicació

altres acords

Altres acords

query_builder   10 novembre 2020 15:05

event_note Nota de premsa

Altres acords

El Govern aprova  l’increment del 2% del preu de les hores extraordinàries i el complement de nocturnitat dels Mossos d’Esquadra

 

El Govern ha aprovat aplicar l’increment del 2% en el preu de les hores extraordinàries i el complement de nocturnitat dels Mossos d’Esquadra, una mesura inclosa a l’Acord de 2 de juliol de 2020 entre el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra sobre jubilació anticipada i altres millores en les condicions laborals.

 

L’acord entre el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals va ser ratificat mitjançant l’Acord de Govern de 21 de juliol de 2020.

 

 

El Govern equipara el sou del personal dels jutjats de Catalunya al de la resta de l’Estat

 

El Govern ha aprovat l’actualització dels complements salarials específics del personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya per situar-los al nivell dels que perceben els treballadors dels jutjats de la resta de l’Estat.

 

La mesura afecta el personal de suport als jutges i jutgesses, que són els cossos de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa, i auxili judicial. S’encarreguen de tramitar els procediments, i de disposar els mitjans materials i tècnics necessaris per a la instrucció dels assumptes, la celebració de judicis, la protecció de les víctimes i l’execució de les sentències, entre altres tasques. Són 7.832 treballadors, dels quals 2.479 pertanyen al cos de gestió processal i administrativa; 3.762, al de tramitació processal i administrativa, i 1.591, al d’auxili judicial.

 

L’acord sobre l’equiparació dels complements específics té efectes retroactius, des de l’1 d’octubre. L’impacte de la mesura és de 2,5 milions d’euros aquest any, i l’Executiu preveu destinar-hi 10 milions d’euros del pressupost de l’any vinent. Això es tradueix en uns increments que, en funció del cos professional, van dels 71,95 euros fins als 116,09 euros mensuals bruts.

 

L’actualització, que s’aprova a proposta dels departaments de Justícia, Vicepresidència i Economia i Hisenda, i Polítiques Digitals i Administració Pública, és fruit de la negociació amb les organitzacions sindicals.

 

 

 

 

El projecte per a la creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya s’obre a la participació pública

 

El Govern ha estat informat de l’obertura a consulta pública del Projecte de decret de creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya. La constitució de la futura corporació de dret públic servirà per representar els interessos dels professionals catalans d’aquest àmbit, que ara només poden col·legiar-se fora de Catalunya. Es preveu que un col·legi propi tindria l’adhesió inicial d’entre un 25 i un 30 per cent de les persones que exerceixen aquesta professió.

 

El Departament de Justícia durà a terme la consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret que permetrà la creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya.

 

Aquest col·legi exercirà la defensa de l’interès públic de l’exercici d’aquesta professió a Catalunya i la representació dels seus professionals. Alhora sotmetrà els professionals a unes normes deontològiques i de control compartides i també haurà de garantir la protecció dels interessos dels usuaris d’aquests serveis.

 

El Projecte de decret donarà resposta a la demanda dels professionals, agrupats actualment en l’Associació d’Higienistes Dentals i Auxiliars de Catalunya (AHIADEC).