Direcció General de Comunicació

altres acords

Altres acords

query_builder   17 novembre 2020 15:18

event_note Nota de premsa

Altres acords

El Govern aprova la subvenció a l’agrupació País d’Art i d’Història de les Valls Catalanes del Tec i del Ter

 

El Govern ha aprovat una subvenció de 50.000 euros per a l’agrupació País d’Art i d’Història de les Valls Catalanes del Tec i del Ter, per finançar les despeses de la dinamització de la marca País d’Art i d’Història. Concretament, la subvenció és de 40.000 euros per a l’any 2020 i de 10.000 euros per al 2021. El projecte també rep el suport de la Regió Occitània, l’Estat francès i la Diputació de Girona.

 

Per a l’any 2020 s’ha previst la renovació de la marca per al període 2021-2030 i l’ampliació del territori, amb la incorporació de més municipis del vessant sud: de les comarques del Ripollès (1), l’Alt Empordà (6) i la Garrotxa (5).

 

Els municipis que conformen les Valls Catalanes del Tec i del Ter van obtenir aquest distintiu el 2010 i es tracta de l’únic País d’Art i d’Història de caràcter transfronterer. Per gestionar aquesta marca, el 2015 es va crear una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) integrada per 24 municipis i una agrupació de municipis francesos i per set municipis de la comarca del Ripollès i la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. La seu és a Prats de Molló.

 

 

El Govern aprova els estatuts del CAR de Sant Cugat per adequar-los a la normativa vigent i millorar el funcionament del centre

 

El Govern ha aprovat el Decret pel qual s’aproven els estatuts del Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) de Sant Cugat del Vallès, adscrit a la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física del Departament de la Presidència, per tal d’adequar-los al marc normatiu vigent, simplificar l’ordenament jurídic, i millorar l’eficàcia i l’eficiència del funcionament de l’entitat.

 

El nou Decret servirà per ajustar el règim jurídic de funcionament i d’organització dels òrgans de govern del CAR a les disposicions de rang legal superior vigents en l’actualitat i simplificar l’ordenament jurídic, tenint en compte els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. L’actualització dels estatuts també contribuirà a millorar l’eficàcia i l’eficiència del funcionament del centre.

 

El Decret aprovat avui s’estructura en un article únic, a través del qual s’aproven els estatuts del CAR; en una disposició derogatòria, mitjançant la qual es deixa sense efecte el Decret 12/1989, de 24 de gener, pel qual s’aproven els estatuts de l’entitat Centre d’Alt Rendiment Esportiu, i el Decret 180/1995, de 30 de maig, de modificació parcial de la norma abans esmentada; i en una disposició final relativa a l’entrada en vigor del Decret, que serà efectiva als vint dies de la seva publicació al DOGC.

 

Els estatuts del Centre d’Alt Rendiment s’estructuren en quatre capítols i dinou articles. El capítol u regula la naturalesa, l’adscripció, la denominació commemorativa, la seu, la finalitat, les funcions, l’activitat i les relacions externes i de col·laboració del centre, mentre que el capítol dos regula els òrgans de govern del CAR i en defineix la  composició i funcions. Al seu torn, el capítol tres regula el règim de funcionament dels òrgans de govern i, finalment, el capítol quatre regula els recursos humans i econòmics, i defineix el règim econòmic, de contractació, patrimonial i jurídic de l’entitat.

 

Cal destacar que els estatuts estableixen que la denominació commemorativa del CAR és “Centre d’Alt Rendiment Esportiu Josep Lluís Vilaseca de Sant Cugat del Vallès”, en honor de qui va ser el primer secretari general de l’Esport de la Generalitat i impulsor del centre, que va morir dissabte passat. Aquesta denominació es podrà emprar en ocasió de la celebració d’actes commemoratius relacionats amb la creació del CAR.

 

Des de la seva inauguració el 1987, el CAR de Sant Cugat posa a disposició dels esportistes que tinguin aptituds per aconseguir un alt rendiment esportiu tots els mitjans materials humans, tècnics i científics per aconseguir alts nivells en les grans competicions esportives. El Govern va impulsar la creació del centre amb motiu de la designació de Barcelona com a seu dels Jocs Olímpics del 1992 i s’ha consolidat com a referent a nivell català, estatal i internacional.

 

 

L’Executiu subscriu el conveni per a aquest any amb la Delegació del Govern per al Pla Nacional Sobre Drogues

 

El Govern ha aprovat la subscripció del conveni per a l’any 2020 entre la Delegació del Govern per al Pla Nacional Sobre Drogues i la Generalitat de Catalunya. El conveni en matèria de drogodependències té per objecte finançar, per part  de  la Delegació  del  Govern per al Pla Nacional Sobre Drogues, actuacions  orientades  a  la reducció de danys, per a persones consumidores de drogues en situació d’exclusió social en zones de tràfic i consum a Catalunya i intervencions  preventives  per  reduir  l'impacte  dels  consums  de  drogues, l’execució de les quals correspon a la Generalitat.

 

 

El Govern aprova la contractació d’un programa de suport a la reinserció dels interns menors de 25 anys

 

El Govern ha autoritzat una despesa de 285.538 euros per a la contractació del programa de suport Impuls Jove, adreçat als interns d’entre 18 i 25 anys del Centre Penitenciari de Joves (La Roca del Vallès). Les accions d’aquest programa estan adreçades a millorar la relació dels joves amb les seves famílies, amb la resta dels interns i amb la comunitat, per afavorir la convivència, la integració familiar i la seva reinserció, un cop acabin la condemna i surtin del centre penitenciari.

 

El Departament de Justícia destinarà aquest import a la renovació per quatre anys més del programa de reinserció, que es durà a terme a través d’una entitat del tercer sector, en coordinació amb els professionals de la presó.

 

Impuls Jove està en marxa des del 2016. Mitjançant intervencions individuals i de grup,  amb psicòlegs i treballadors socials, es treballa l’autoestima, l’autonomia i l’empoderament dels interns que necessiten aquest acompanyament, així com la mediació i la conciliació amb la família.

 

 

El Govern aprova el pagament de 35,3 milions d’euros a ACUAES pel conveni del Segarra-Garrigues

 

El Govern ha donat llum verda al pagament de 35.383.858 euros a l'empresa estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) com a conseqüència de la sentència 1087/2019, de 19 de desembre de 2019, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació amb l’execució, finançament, i explotació de l’obra d’infraestructura hidràulica del Canal de Segarra-Garrigues.

 

Aquest pagament es realitza per a donar compliment als pagaments establerts en el Conveni d’11 d’octubre de 2006, entre ACUAES i el Departament d’Agricultura, de Ramaderia, Pesca i Alimentació, en el qual la Generalitat es va comprometre a avançar la part de la inversió del Canal Principal del Sistema Segarra-Garrigues que inicialment corresponia als regants. Amb aquest pagament es dona un pas més en la normalització en les actuacions del Canal Segarra-Garrigues i dels compromisos que havia contret la Generalitat.