Direcció General de Comunicació

REg

El Govern atorga 430.089 euros a la Comunitat de Regants de Valls per a la segona fase de la modernització del reg de la zona dels Torrents de Valls

query_builder   24 novembre 2020 15:23

event_note Nota de premsa

El Govern atorga 430.089 euros a la Comunitat de Regants de Valls per a la segona fase de la modernització del reg de la zona dels Torrents de Valls

El Govern ha aprovat autoritzar el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) la concessió d’una subvenció directa a la Comunitat de Regants de Valls per a l’execució de les obres de la segona fase de la modernització del reg de la zona dels Torrents de Valls, per un import total de 430.089 euros.

 

L’actuació de millora i modernització del reg de la zona dels Torrents de Valls va ser declarada com a actuació d’interès general. El 22 de març de 2006 es va signar el Conveni Regulador per a la construcció i explotació de les obres de modernització i consolidació dels regadius de les Comunitats de Regants de Valls entre l’Estat, el Departament d’Agricultura, i les esmentades Comunitats, per a l’execució de les obres de modernització del regadiu de la zona dels Torrents de Valls, que determinava una aportació econòmica d’un 10,5% del cost de l’obra per part de la Comunitat de Regants de Valls, d’un 39,5% per part del DARP, i del 50% per la societat estatal SEIASA.

 

Per raons pressupostàries es va plantejar l’execució de l’actuació en dues fases. La primera es va completar entre els anys 2011 i 2014. Resta pendent l’execució de la fase 2, fet que ha provocat un greuge comparatiu en el territori dels regants que no tenen modernitzat el reg, però que igualment van contribuir econòmicament al finançament de les obres de la primera fase.

 

La primera fase va permetre donar servei a un total de 181,26 hectàrees del terme municipal de Valls, i les obres que es van executar van ser: actuació de millora de la sèquia Adrover, bassa de captació, estació de bombeig i xarxa de distribució de la fase 1.

 

Les obres pendents de la segona fase donaran servei a un total de 202,70 hectàrees del terme municipal de Valls i Vallmoll, amb les obres de: canalització de la sèquia de la Marsala, bassa de regulació, xarxa de canonades de distribució de la fase 2, i instal·lació de telecontrol de la fase 1 i fase 2.

 

El compromís del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha estat sempre finalitzar aquesta actuació atès que és una obra d’interès públic. Per aquest motiu, en data 18 de febrer de 2020, es va signar el Conveni entre el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i l’esmentat Departament, autoritzat per Acord de Govern de 21 de maig de 2019, que faculta el DARP a executar les obres corresponents a la segona fase de la modernització del reg de la Comunitat de Regants de Valls.

 

El DARP serà el responsable de l’execució d’aquesta actuació a través de l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructrures.cat), amb un import total de les obres de 5.050.000 euros (IVA inclòs). Seguint l’esquema de finançament de la fase 1, l’execució de la fase 2, pendent d’executar, preveu que l’aportació de la Comunitat de Regants de Valls es mantingui en el 10,5% establert inicialment mitjançant el conveni abans esmentat.

 

Les actuacions en matèria de modernització de regadius són una aposta prioritària del Departament d’Agricultura, amb la finalitat de contribuir a l’estalvi d’aigua i al desenvolupament d'una agricultura més competitiva, que permeti obtenir unes rendes adequades i fixar la població al territori, així com la millora de les condicions de vida de les persones beneficiades.