Interior

Foto

Conseller Sàmper: "Cal que eliminem estereotips i abandonem la idea que certes professions són específiques d'un gènere o d'un altre"

El conseller d'Interior ha inaugurat avui la Jornada sobre la perspectiva de gènere i la igualtat d'oportunitats de dones i homes a la PG-ME

query_builder   26 novembre 2020 16:46

event_note Nota de premsa

Conseller Sàmper: "Cal que eliminem estereotips i abandonem la idea que certes professions són específiques d'un gènere o d'un altre"

El conseller d'Interior ha inaugurat avui la Jornada sobre la perspectiva de gènere i la igualtat d'oportunitats de dones i homes a la PG-ME

Foto

El conseller d’Interior, Miquel Sàmper, acompanyat de la directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), Montserrat Royes, ha inaugurat avui la Jornada sobre la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats de dones i homes a la PG-ME que ha tingut lloc avui al Complex Central del Mossos d’Esquadra, i que han pogut seguir telemàticament més de 500 comandaments d’arreu del territori. 

El conseller ha dit que “el 21 % del cos de Mossos d’Esquadra són dones i això ens posa al nivell de les policies més modernes d’Europa, però del 21 al 50 encara falta molt camí per recórrer, aquest és l’objectiu i per tant hem de seguir treballant”. “La igualtat només es demostra amb fets”.

El titular d’Interior ha explicat que des del Departament d’Interior ja s’està treballant en aquests temes i ha posat com a exemples la creació de la Unitat d’Igualtat i Equitat de la Policia, el mes de novembre de 2019, i la constitució de la Comissió́ per a la Igualtat de Gènere de la Direcció General de la Policia el març d’aquest any i que té com un dels encàrrecs principals l’elaboració i aprovació del Pla d’Igualtat de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

Sàmper ha destacat que “totes les actuacions han d’anar acompanyades d’un canvi d’actitud, d’un canvi social de tota la societat, cal que siguem capaços d’eliminar estereotips i abandonar la idea que certes professions són específiques d’un gènere o d’un altre”.

En aquest sentit, el conseller ha afegit que “sense aquest canvi de mentalitat col·lectiu, les accions concretes que puguem emprendre per  promocionar la igualtat de gènere i augmentar el nombre de dones al cos no tindrà l’èxit que segur que tots volem. Res ens ha d'impedir que les dones tinguin un paper destacat dins del cos de Mossos Esquadra, en qualsevol unitat i desenvolupant qualsevol funció”. “Hi ha d’haver, per exemple, més dones als comandaments i que tinguin les mateixes opcions de promocionar-se dins el cos” ha afegit.

Sàmper ha finalitzat la seva intervenció assegurant que “sou un cos exemplar i tinc confiança plena en totes les vostres accions”.

La directora de l’ISPC ha posat en valor la importància d’aquestes jornades per fer una anàlisi de la situació actual i les tendències de futur de la dona dins el cos amb l’objectiu de poder fer propostes sòlides de futur per millorar o corregir situacions de desigualtat d’oportunitats o de tracte. 

Royes ha destacat la necessitat “d’incorporar la perspectiva de gènere en la planificació de les polítiques públiques de seguretat. Tenim una societat amb percentatges semblants entre homes i dones, per tant la seguretat és o hauria de ser una responsabilitat compartida”.

En aquesta línia la directora de l’ISPC ha afegit que “a una organització amb un 80% d’homes i percentatges molt més alts en llocs de comandament, li pot costar més visualitzar problemàtiques que afecten una societat molt més diversa i plural. I no només respecte a la societat, també per tractar millor les problemàtiques que afecten la mateixa organització”. “Per això, la incorporació de la perspectiva de gènere en la planificació de la seguretat pública és un enriquiment per a tothom” ha afegit.

L’objectiu d’aquesta Jornada és posar en relleu les accions que en matèria d’Igualtat s’estan implementant a la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra pel que fa a l’impuls i integració de la perspectiva de gènere als diferents àmbits organitzatius.

La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes atribueix a l’Administració de la Generalitat funcions d’integració de la transversalitat de la perspectiva de gènere en totes les polítiques i actuacions públiques i estableix l’obligatorietat d’aprovar un pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal que hi presta serveis.

Al llarg de la Jornada s’han organitzat un seguit de taules rodones amb la finalitat de reflexionar sobre la situació actual pel que fa a l’assoliment de la igualtat d’oportunitats a Catalunya i, d’aquesta manera, albirar quin és el camí a seguir per tal d’arribar a un futur on la igualtat d’oportunitats entre dones i homes sigui una realitat.

Al llarg del matí s’ha comptat amb les intervencions, entre d’altres, del cap de Servei de Polítiques d’Igualtat de Gènere i Assessorament Jurídic de l’Institut Català de les Dones,  Esteve Llitrà, que ha parlat del Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalitat de Catalunya, i del director d’IDESCAT, Xavier Cuadras, que ha presentat l’índex d’igualtat a Catalunya respecte de la UE.

La responsable de Recerca de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Dra. Lola Vallès, ha intervingut en una de les taules rodones per remarcar la importància de les polítiques públiques actives per atraure talent a professions tradicionalment masculinitzades, com la professió policial i les professions relacionades amb la tecnologia i l’enginyeria. En aquesta mateixa taula la vicerectora de la Universitat Politècnica de Catalunya, Dra. Núria Garrido, ha presentat el programa ‘Aquí STEAM’ que vol atraure talent femení als estudis de tecnologia i enginyeria.

La cap de la Unitat d’Igualtat i Equitat de la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, Rosa Gubianes, ha explicat el Pla d’Igualtat de la PG-ME que, actualment es troba en procés d’elaboració, incidint en els aspectes més rellevants d’aquest procés i en les dades organitzatives que, a data d’avui, s’han obtingut fruit de la diagnosi que s’està portant a terme.

La Sub-directora general de Recursos Humans, Esperanza Cartiel, ha presentat els aspectes més importants del Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual de la Policia de la Generalitat i ha destacat quines són les actuacions que, en matèria de prevenció i actuació en els casos d’assetjament sexual i per raó de sexe, està portant a terme la DGP.

El cap de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat de la PG–ME, el comissari Jordi Ferret, ha estat l’encarregat de cloure les Jornades.