Servei Meteorològic de Catalunya

Figura 4

L'episodi de temps violent a Horta de Sant Joan va ser causat per un tornado

query_builder   18 desembre 2020 16:09

event_note Nota de premsa

L'episodi de temps violent a Horta de Sant Joan va ser causat per un tornado

  • Divendres 11 de desembre de 2020 es va produir un tornado al municipi d’Horta de Sant Joan (la Terra Alta)
  • S’estima que el tornado va ser d’intensitat EF1, segons l’escala de Fujita millorada

Al llarg de la tarda de divendres 11 de desembre de 2020 va creuar un front fred de nord-oest a sud-est. Aquest front va afavorir la formació de cèl·lules convectives que van afectar la meitat sud del territori. Van deixar precipitacions localment d‘intensitat moderada i van anar acompanyades d’aparat elèctric. Ara bé, a la comarca de la Terra Alta es va produir un fenomen de temps violent, associat a vent molt fort, que va causar danys al nucli urbà d’Horta de Sant Joan i en zones agrícoles i forestals de l’entorn. El treball de camp dut a terme a la zona afectada ha permès determinar que es va produir un tornado d’intensitat EF1, el qual va tocar terra a les 16:43 UTC al municipi d’Arenys de Lledó (el Matarranya) i es va dissipar al sud d’Horta de Sant Joan.

 

Anàlisi sinòptica

L’anàlisi del model IFS del Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques a Mitjà Termini (ECMWF) del dia 11 de desembre de 2020 a les 12 UTC mostra que hi havia una baixa situada a les Illes Britàniques i un flux molt marcat del nord-oest a gairebé tots els nivells sobre Catalunya (Figura 1). Associat a aquest centre de baixes pressions hi havia un front fred que s’estenia pel sud-oest de França i el Cantàbric que, amb el pas de les hores, es va anar traslladant de nord-oest a sud-est. De fet, al mapa de la temperatura a 850 hPa (Figura 1c) s’observa la diferència de temperatura entre la zona de la Serralada Cantàbrica, amb valors entorn els 8 °C, i el Golf de Biscaia, entorn els 5 °C, a banda i banda del front esmentat.

A l’àrea del sector més occidental del Pirineu el gradient vertical de temperatura entre 850 hPa i 500 hPa (Figura 1b, c) assolia valors de 25 a 27 °C, essent la zona on hi havia una major inestabilitat termodinàmica. A banda, el vent fort o molt fort del nord-oest que bufava a nivells mitjans i alts de la troposfera (Figura 1a) en contrast amb el vent feble que bufava en superfície, produïa un entorn amb un cisallament vertical del vent elevat a bona part del nord-est de la Península Ibèrica. El mateix moviment de la baixa i del front associat va traslladar aquestes condicions cap a Catalunya al llarg de la tarda.

 

Figura 1:

(a) Vent a 300 hPa, (b) temperatura i topografia de 500 hPa, (c) temperatura i topografia de 850 hPa i (d) pressió atmosfèrica reduïda a nivell de mar de l’anàlisi del model IFS de l’ECMWF de l’11 de desembre de 2020 a les 12 UTC.

smc
Figura 1

Teledetecció

Les imatges de satèl·lit de la tarda del dia 11 de desembre mostren que, associat al front fred, es van formar diverses cèl·lules convectives al nord de l’Aragó i de Navarra al voltant de les 13 a 14 UTC. Aquesta zona coincideix amb l’àrea on hi havia un major gradient vertical de temperatura, tal com s’ha comentat a la secció anterior. Els nuclis convectius es va anar desenvolupant, alhora que es van desplaçar ràpidament cap al sud-est.

 

A les 16:30 UTC la convecció se situava a la meitat sud del territori, tal com es pot veure a la imatge de satèl·lit del canal infraroig (Figura 2). Ara bé, es tractava de nuclis amb un desenvolupament vertical moderat. Segons el producte TOP12 del radar de la Panadella (CDV) el cim de la cèl·lula convectiva situat a la Terra Alta amb prou feines assolia els 7 km d’altitud.

Figura 2:

Imatge del canal 10.8 µm de l’infraroig del satèl·lit Meteosat del dia 11 de desembre de 2020 a les 16:30 UTC.

Figura 2

La imatge CAPPI del radar CDV de les 16:42 UTC (Figura 3a) mostra un nucli convectiu amb una reflectivitat de 35 a 40 dBZ al límit entre la Terra Alta i el Matarranya. A la imatge següent, de les 16:48 UTC (Figura 3b), la cèl·lula s’havia desplaçat cap al sud-est fins a situar-se a cavall de la Terra Alta i el Baix Ebre. Per tant, es pot estimar que la velocitat de translació era propera als 25 m/s. Per altra banda, en aquesta mateixa imatge es pot observar un augment de la reflectivitat, fins a assolir valors de 45 a 50 dBZ.

Figura 3:

Imatge CAPPI del radar de la Panadella (CDV) de les 16:42 UTC i de les 16:48 UTC. La cèl·lula convectiva que va produir l’episodi de vent analitzat està indicada amb un cercle blanc.

Figura 3

La Xarxa de Detecció de Descàrregues elèctriques (XDDE) va detectar 5 llamps entre núvols i un sol llamp de núvol a terra a la comarca de la Terra Alta. Bona part de l’activitat elèctrica del nucli convectiu que va generar el fenomen estudiat es va produir amb posterioritat, mentre afectava el Baix Ebre.


Dades d’estacions meteorològiques

L’estació de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) més propera a la zona afectada és la que hi ha situada al mateix municipi d’Horta de Sant Joan. Tot i això, l’estació es troba 700 metres al sud-oest de la traça de danys, raó per la qual no va poder registrar directament l’episodi.

 

Ara bé, a les 16:48 UTC es va mesurar un cop màxim de vent de 58 km/h de direcció nord (353°), associat al pas de la cèl·lula convectiva esmentada a la secció anterior, si bé l’estació va quedar al marge del xàfec de curta durada que va precedir la forta ventada que va provocar les destrosses. La quantitat de precipitació acumulada entre les 16:30 UTC i les 17:00 UTC fou de 0,1 mm, mentre que de 17:00 UTC a 17:30 UTC se’n van recollir 1,6 mm.

 

Treball de camp

El treball de camp dut a terme el dia 14 de desembre va permetre identificar la zona afectada, que corresponia a una franja de 5,9 km de llargada i una amplada màxima de 150 m. A banda, es va poder estimar la intensitat de l’episodi i conèixer el fenomen que va tenir lloc.

Els primers danys observats corresponien al municipi d’Arenys de Lledó, a la comarca del Matarranya. En aquesta zona es van localitzar diversos arbres (principalment oliveres i pins) tombats, la majoria en direcció est. A la carretera TV-3341, a l’alçada de Pont d’Arenys, alguns dels pins estaven escapçats.

Una de les àrees amb més danys fou l’entorn del molí de Lledó. La força del vent va fer caure desenes de pins situats a una zona de fort pendent que hi ha a tocar del riu d’Algars (Figura 4a). Es va observar que les arrels de bona part d’aquests arbres eren superficials i el sòl estava molt humit fruit de les precipitacions que durant les darreres setmanes han afectat el massís del Port. Aquestes condicions del terreny fan que els arbres siguin més vulnerables i puguin caure amb més facilitat.

Entre aquest darrer punt i el nucli urbà d’Horta de Sant Joan es van observar oliveres amb branques trencades (Figura 4b), diverses de tombades i algunes arrancades de soca-rel. També es van detectar algunes edificacions amb danys en teulades i murs de tancament.

A Horta de Sant Joan els danys es van concentrar a l’oest i al sud del nucli urbà. Les teulades de diversos habitatges es van veure afectades, a banda d’alguns coberts, l’arbrat i un mur que delimitava una finca (Figura 4c). A banda, el vent va malmetre diverses antenes de televisió. Els danys observats s’estenien fins a la zona de les Capçades, si bé en conjunt eren lleus en aquest darrer tram (Figura 4d).

La majoria d’arbres presentaven una direcció de caiguda cap a l’est, és a dir, cap al centre de la traça de danys. Aquest patró de danys és compatible amb el pas d’un tornado, i no amb el d’un esclafit, que hauria de ser divergent. Tenint en compte els danys descrits, s’estima que el tornado fou d’intensitat EF1 (138 a 178 km/h), segons l’escala de Fujita millorada (que va d’EF0 a EF5).

Finalment, en comparar les imatges de radar amb la traça de danys i d’acord amb el testimoni de diverses persones que van veure el fenomen, el tornado s’hauria format a les 16:43 UTC i s’hauria dissipat a les 16:47 UTC.

 

Figura 4:

(a) Diversos pins tombats a prop del riu d’Algars, (b) olivera amb les branques, d’un diàmetre considerable, trencades, (c) danys en un mur perimetral de tancament d’una finca d’Horta de Sant Joan i (d) danys lleus en una teulada d’una edificació dels afores d’Horta de Sant Joan.

Figura 4

Figura 5:

Recorregut del tornado entre els municipis d’Arenys de Lledó i d’Horta de Sant Joan (línia blanca).

 

Figura 5

Conclusió

Divendres 11 de desembre de 2020 a les 16:43 UTC un tornado va tocar terra al terme municipal d’Arenys de Lledó (el Matarranya) i es va desplaçar en direcció sud-est fins a afectar els afores del nucli urbà d’Horta de Sant Joan (la Terra Alta). S’estima que fou d’intensitat EF1 segons l’escala de Fujita millorada. El tornado, que fa durar al voltant de 4 minuts, va recórrer 5,9 km i la traça de danys va tenir una amplada màxima de 150 m.


17 de desembre de 2020

11  

Imatges

Figura 1a

Figura 1a 30

Figura 1b

Figura 1b 21

Figura 1c

Figura 1c 22

Figura 1d

Figura 1d 22

Figura 2

Figura 2 491

Figura 3a

Figura 3a 22

Figura 4a

Figura 4a 10718

Figura 4b

Figura 4b 10285

Figura 4c

Figura 4c 6939

Figura 4d

Figura 4d 3003

Figura 5

Figura 5 3342

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia