Territori

Terme municipal d'Argentona

Aprovat el nou planejament municipal d'Argentona

query_builder   21 desembre 2020 14:09

event_note Nota de premsa

Aprovat el nou planejament municipal d'Argentona

  • El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) vol evitar nous desenvolupaments i aposta per reestructurar i millorar el seu nucli urbà actual
Terme municipal d'Argentona

La Comissió territorial d’urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, presidida pel secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha donat el darrer vistiplau al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Argentona (Maresme), que substituirà el planejament vigent fins ara, que datava de 1987.

Argentona se situa al vessant sud de la Serralada Litoral, amb el seu terme municipal travessat per la riera d’Argentona, que condiciona la seva disposició. L’autopista C-32 i la carretera C-60 són les dues infraestructures més rellevants, a més d’altres vies de segon nivell que connecten amb municipis veïns. Argentona té poc més de 12.000 veïns.

Els teixits urbans es situen en la major part a ponent de la riera d’Argentona i a ponent de la C-60. Els més destacats són el barri residencial plurifamiliar de Sant Miquel del Cros i el polígon industrial del Cros, situats al sud, en continuïtat amb Cabrera de Mar; el casc històric al centre, i la urbanització d’habitatges unifamiliars les Ginesteres al nord. El nucli urbà d’Argentona, on es concentra el 72% de la població, compta amb un casc històric central, un eixample planer d’illes regulars al sud de principis del segle XX amb tipologies unifamiliars aïllades, diverses urbanitzacions d’habitatges unifamiliars aïllats enfilant-se cap a la serralada litoral, i un polígon industrial que s’estén cap al nord, entre la carretera C-1415c i la riera d’Argentona.

El POUM es planteja com un pla de reestructuració urbana, amb la voluntat d’evitar nous creixements en extensió més enllà del sector el Colell, ja previst en el planejament vigent i que es reestructura per finalitzar la trama urbana del municipi. El POUM posa èmfasi en la reconsideració i reestructuració del nucli urbà i l’ajust al planejament territorial, que preveu una nova estació de tren de la Línia Orbital Ferroviària al centre del municipi.  En total, es preveu un potencial de 570 nous habitatges, dels quals  227 seran amb protecció oficial.

La Comissió d’urbanisme ha donat conformitat al text refós presentat per l’Ajuntament d’Argentona, que inclou les prescripcions tècniques que se li van sol·licitar. El POUM entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al Diari oficial de la Generalitat (DOGC).

1  

Imatges

Imatge

Imatge 519

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 229