Protecció Civil

La Comissió Plenària de Protecció Civil aprova diverses millores en els plans NEUCAT, SISMICAT, TRANSCAT, PLASEQCAT i PLASEQTA

query_builder   22 desembre 2020 18:38

event_note Nota de premsa

La Comissió Plenària de Protecció Civil aprova diverses millores en els plans NEUCAT, SISMICAT, TRANSCAT, PLASEQCAT i PLASEQTA

 • El PLASEQTA ha incorporat diversos canvis derivats de les esmenes presentades pels ajuntaments
 • Al SISMICAT s’han revisat els criteris d’activació adaptant-los a la intensitat i danys dels sismes
 • Al TRANSCAT s’han revisat els fluxos de transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril amb dades actualitzades
 • Al NEUCAT s’han incorporat les millores acordades pel grup de treball tècnic per la coordinació en situacions excepcionals d’afectació a les carreteres
 • La Comissió també ha homologat 5 plans d’emergències municipals i 13 plans d’autoprotecció d’activitats i instal·lacions

El conseller d’Interior, Miquel Sàmper, ha presidit aquesta tarda la reunió telemàtica de la Comissió Plenària de Protecció Civil de Catalunya i ha agraït a les persones assistents la feina feta. A la reunió també ha assistit la directora de Protecció Civil, Isabel Ferrer, els delegats territorials del Govern de la Generalitat i diferents representants d'altres direccions generals, organismes, departaments i entitats locals.

PLANS PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT

En el marc de la reunió d’avui, la Comissió ha informat favorablement la revisió dels plans d’emergència de la Generalitat de Catalunya per sismes (SISMICAT) i per accidents en el transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT), així com l’actualització del pla d’emergències químiques a Tarragona (PLASEQTA), del pla d’emergències químiques a Catalunya (PLASEQCAT) i del pla d’emergències per nevades (NEUCAT).

En el cas del SISMICAT, s’han revisat els criteris d’activació que s’han adequat a les diferents intensitats previstes i als seus efectes en un treball tècnic desenvolupat per la Direcció General Protecció Civil conjuntament amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en base també a les lliçons apreses en els sismes gestionats des de l’última revisió del SISMICAT.

En el cas del TRANSCAT, s’han revisat totes les dades de flux de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a partir de l’anàlisi de les rutes de transport de les principals empreses responsables i que han col·laborat facilitant la informació. Així, s’han estudiat 5473 rutes de transport per carretera (principalment autovies, autopistes i altres vies de la xarxa principal) que corresponen a 669 mercaderies perilloses i un volum anual de 9,4 milions de tones. En el cas del transport per ferrocarril s’han analitzat 25 rutes diferents que corresponen a 252 mercaderies perilloses i un volum anual de poc més de 800.000 tones. L’actualització d’aquestes dades permet tenir una visió real i recent dels riscos als que està sotmès el territori per raó d’aquest transport i revisar les afectacions als diferents municipis en funció de si s’ha incrementat o reduir les quantitats anuals de mercaderies perilloses que hi circulen.

En el cas del PLASEQTA, es tracta de la segona actualització d’aquest pla des de la seva aprovació el passat mes de març. En aquest cas s’han incorporat canvis derivats de les esmenes presentades pels ajuntaments del pla que es van rebre en el marc de les accions d’implantació que es desenvolupen en el grup de treball dirigit pel Delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona amb la coordinació dels Serveis Territorials d’Interior i Protecció Civil de la Generalitat a Tarragona. Les millores pretenen reforçar la coordinació entre els ajuntaments i la direcció del PLASEQTA, que correspon al Delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona. Aquestes successives actualitzacions responen al compromís adoptat en l’elaboració del PLASEQTA de que sigui un pla viu que s’adapti a les diferents necessitats del territori en base a un treball continu en el temps.

El PLASEQCAT ha actualitzat els accidents i zones d’afectació possibles per a cinc establiments industrials a partir de la informació facilitat per la Direcció General d’Energia,  Seguretat Industrial i Seguretat Minera.

Finalment, el NEUCAT s’ha actualitzat per incorporar les estratègies operativa i de coordinació treballades en les diferents reunions dels serveis d’emergència i del grup de treball. Principalment, s’ha millorat els aspectes relacionats amb la gestió de situacions d’afectació excepcional a la xarxa viària per tal que el dispositiu desplegat al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil pugui prioritzar les actuacions en funció de les necessitats tant dels ens locals com d’afectacions a la mobilitat o elements vulnerables importants.

La Comissió també ha aprovat l’homologació de 5 plans d’emergències municipals, 1 actualització i 13 plans d’autoprotecció d’activitats i instal·lacions PAU. Entre aquests darrers, s’inclouen dos establiments industrials afectats per la normativa de risc químic i inclosos al PLASEQTA.

PLANS LOCALS DE PROTECCIÓ CIVIL

Pel que fa als plans locals, la Comissió d’avui ha aprovat l’homologació de 5 plans municipals i una actualització. Tots ells són homologacions del pla multi-risc DUPROCIM que inclou procediments pels diferents riscos (naturals i tecnològics) que afecten a cada municipi. Per territori, es distribueixen així:

Catalunya Central: 2 homologacions i 1 actualització

Girona: 1 homologació

Lleida: 2 homologacions

L’homologació dels plans locals per municipis ha estat:

Demarcació de la Catalunya Central (2 homologacions i 1 actualització)

 • Jorba (homologació del DUPROCIM que inclou els següents: territorial bàsic i PROCICAT per Malalties Emergents d’Alt Risc;  i especials d’incendis forestals, inundacions, nevades, sismes, transport de mercaderies perilloses i ventades)
 • El Pont de Vilomara i Rocafort (homologació del DUPROCIM que inclou els següents: territorial bàsic i PROCICAT per Malalties Emergents d’Alt Risc;  i especials d’incendis forestals, inundacions, nevades, transport de mercaderies perilloses i ventades)
 • Castellnou de Bages. Actualització del DUPROCIM (Bàsic, PROCICAT per Malalties Emergents d’Alt Risc, Incendis Forestals i Nevades)

Demarcació de Girona (1 homologació)

 • Brunyola (homologació del DUPROCIM que inclou: territorial bàsic i per Malalties Emergents Alt Risc; i especials per incendis forestals, nevades, sismes, transport mercaderies perilloses i ventades).

Demarcació de Lleida (2 homologacions)

 • Corbins (homologació del DUPROCIM que inclou: territorial bàsic i per Malalties Emergents Alt Risc; i especials per incendis forestals, inundacions, nevades, sismes, transport mercaderies perilloses i ventades)
 • Sant Guim de Freixenet (homologació del DUPROCIM que inclou: territorial bàsic, Malalties Emergents Alt Risc i PROCICAT Transport viatgers ferrocarril; i especials per incendis forestals, nevades, sismes i ventades)