Els ajuntaments han posat a disposició de la ciutadania un servei per a consultar el cens electoral a cada municipi fins el proper 4 de gener. Aquesta consulta es pot fer via web, amb la identificació prèvia de la persona interessada o mitjançant l’exposició al públic del cens, si no es compta amb mitjans informàtics suficients. La delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral té disponible el cens actualitzat de manera permanent.
Imatge revisió cens electoral

Si durant aquest període de consulta, fins el 4 de gener, s’observa alguna incorrecció en les dades, cal presentar una reclamació davant la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent o a l’Ajuntament. Les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral resoldran les reclamacions en el termini de tres dies i ordenaran les rectificacions pertinents.

Pel que fa a les persones censades que resideixen a l'exterior, poden consultar el cens i presentar reclamacions als consolats corresponents.

També durant el mateix termini, els representants de les candidatures poden impugnar el cens de les circumscripcions que en els sis mesos anteriors hagin registrat un increment de residents significatiu i no justificat. L’Oficina del Cens Electoral farà públiques les rectificacions i notificarà als reclamants i als ajuntaments la resolució de les peticions.

L’Oficina del Cens Electoral disposa d’un servei de consulta de les dades a través del seu web i d’un telèfon d’informació específic per qüestions relatives a les dades del cens (901 101 900).

La xifra provisional d’electors a Catalunya per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya és de 5.623.962, entre residents al territori i residents a l’exterior.