Territori

Nova superilla residencial

Aprovada la remodelació del sector Rambla del Mig II de l'Hospitalet de Llobregat

El Pla preveu la transformació d'aquest antic sector industrial en una superilla amb 765 nous habitatges, dels quals 249 seran protegits, zones verdes i equipaments

query_builder   3 febrer 2021 19:09

event_note Nota de premsa

Aprovada la remodelació del sector Rambla del Mig II de l'Hospitalet de Llobregat

El Pla preveu la transformació d'aquest antic sector industrial en una superilla amb 765 nous habitatges, dels quals 249 seran protegits, zones verdes i equipaments

Imatge

La Comissió territorial d’urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, presidida pel secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha aprovat definitivament avui el Pla per transformar l’antic sector industrial de la Rambla del Mig II de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) en una nova superilla residencial, amb equipaments i zones verdes.

El Pla general metropolità (PGM) del 1976 va classificar aquest àmbit per a ús industrial. Posteriorment, l’any 2004, es va aprovar una modificació del PGM per a la seva renovació i transformació en zona residencial. El Pla de millora urbana aprovat avui per la Comissió i impulsat per l’Ajuntament concreta la transformació d’un dels antics sectors industrials, el conegut com a Rambla del Mig II.

L’àmbit es situa al sudoest de l’Hospitalet de Llobregat, al nord de la Gran Via, entre l’avinguda del Carrilet i la Travessia Industrial. Està delimitat pels carrers Cobalt, avinguda Pau Casals, carretera del Mig i Rambla Marina, i compta amb una superfície de 53.079 m² de sòl.

L’Ajuntament proposa desenvolupar aquest sector amb un concepte de superilla, que redueixi al màxim el trànsit rodat al seu interior. Així, l’ordenació vetlla per garantir la relació amb la ciutat i els carrers circumdants; els itineraris interns de la pròpia illa i, finalment, amb la nova zona verda generada.

A la superilla es podran construir 765 nous habitatges, dels quals 516 seran a preu de mercat i la resta, 249, amb protecció oficial o a preu concertat. El Pla incorpora un estudi d’assolellament dels diversos edificis. Es reservaran 7.210 m² de sòl per a equipaments i 9.265 m², per a espais lliures. Entre els usos que s’admetran hi ha els d’oficines, comercial, sanitari, esportiu, recreatiu, religiós i cultural, residencial i terciari.

La Comissió ja va aprovar el Pla l’octubre de 2020, però va suspendre la seva entrada en vigor fins que l’Ajuntament presentés un text refós amb una sèrie de prescripcions tècniques. Un cop presentat aquest document, avui la Comissió li ha donat conformitat.