IDESCAT

MInPIBT2020T4

Comptabilitat trimestral del 4t trimestre i Comptes econòmics anuals de Catalunya 2020. Avanç del PIB

L'economia catalana decreix fins a l'11,4% l'any 2020

Al quart trimestre l'activitat cau un 9,6% interanual

query_builder   5 febrer 2021 10:06

event_note Nota de premsa

Comptabilitat trimestral del 4t trimestre i Comptes econòmics anuals de Catalunya 2020. Avanç del PIB

L'economia catalana decreix fins a l'11,4% l'any 2020

Al quart trimestre l'activitat cau un 9,6% interanual

Gràfic PIB2020 avanç

L’any 2020 el producte interior brut (PIB) de Catalunya ha registrat una reducció anual d’un -11,4%, segons l’estimació avançada de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta dada reflecteix la magnitud de la crisi derivada de la pandèmia, que trunca de manera abrupta la recuperació registrada els darrers sis anys. Respecte de la primera estimació del PIB de la UE-27 (-6,4%) representa cinc punts menys i és quatre dècimes inferior a l’Avanç del PIB de l’economia espanyola (‑11,0%).

El quart trimestre del 2020 mostra una taxa interanual del -9,6%, cinc dècimes inferior a l’economia espanyola (-9,1%) i gairebé cinc punts menys que la UE-27 (‑4,8%). La variació intertrimestral de l’Avanç del PIB català al quart trimestre ha estat del -0,5%, mentre que l’economia espanyola ha crescut un 0,4% en taxa intertrimestral en aquest període i la de la UE-27 ha disminuït un 0,5%.

L’evolució econòmica del 2020 ha estat condicionada per l’evolució de la covid-19 i els seus efectes sobre la mobilitat i l’activitat. Per branques destaca la reducció de l’activitat de la construcció (‑15,5%) i, especialment, la dels serveis (-11,6%) pel seu important pes en l’economia catalana. Aquesta evolució s’explica per una combinació de comportaments molts diferenciats. Hi ha un conjunt de branques relacionades amb el turisme i la mobilitat (hostaleria, transports, agències de viatges, activitats artístiques i culturals) que s’han vist molt afectades per la situació sanitària i presenten, en conseqüència, importants reduccions d’activitat. Hi ha, també, un grup de sectors on s’inclouen entre altres els serveis postals, la informàtica, les telecomunicacions, la seguretat i la neteja, que han mantingut força l’activitat respecte de l’any anterior i en alguns casos fins i tot l’han superat. Finalment, les branques lligades a les administracions públiques presenten un caràcter estabilitzador i incrementen la seva aportació econòmica positiva dins dels serveis.

Les branques industrials també s’han vist afectades per la situació derivada de la covid-19,  sobretot per la paralització de la producció en moltes instal·lacions en la primera fase de la pandèmia i s’estima una reducció del 9% del seu valor afegit respecte de l’any anterior. Els tres gran motors de la indústria catalana s’han vist afectats de manera asimètrica, ja que l’alimentació i la química han mantingut un notable grau d’activitat respecte de l’any 2019 i, en canvi, la branca de fabricació de vehicles de motor ha reduït força la seva producció, fruit de la reducció de la demanda domèstica i sobretot de les exportacions. Finalment, el sector agrari disminueix un 2,4%, malgrat que la millora dels seus preus ha permès una clara millora de les rendes agràries.

Al quart trimestre del 2020, la indústria mostra una recuperació de l’activitat en contrast amb la construcció i els serveis, que empitjoren

La taxa de variació de l’Avanç del quart trimestre de l’any ha estat d’un -9,6%, cinc dècimes inferior al darrer trimestre, en un context afectat per les mesures de restricció d’activitat i mobilitat per contenir l’empitjorament de la situació sanitària del darrer trimestre de l’any.

La reducció del creixement del quart trimestre és conseqüència de l’evolució negativa de la construcció (‑15,5%, que empitjora més de cinc punts respecte del trimestre anterior) i dels serveis (-10,8%, quasi un punt inferior al tercer trimestre). En canvi, l’agricultura (-0,8%) millora respecte del tercer trimestre (-2,2%) i sobretot la indústria mostra una evolució més favorable que el trimestre anterior (‑5,0% el quart trimestre enfront al -7,8% del tercer).

En la recuperació de la indústria hi ha algunes branques que han tingut un especial protagonisme. En particular, destaca l’evolució positiva de branques com la química, les arts gràfiques i també la fabricació de vehicles de motor, que ha recuperat força la seva activitat el darrer trimestre després d’una reducció notable de la producció fins al mes d’agost.

La davallada dels serveis del quart trimestre de l’any s’explica sobretot per la caiguda de l’activitat en la restauració, l’hoteleria i el transport aeri, que s’havien recuperat parcialment el tercer trimestre i han tornat a reduir la seva facturació. En canvi, altres banques com les activitats professionals, científiques i tècniques, la informàtica o les comunicacions mantenen una progressiva millora de les seves línies d’activitat. 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 110