Direcció General de Comunicació

 justicia

El Govern deroga més de mil normes reglamentaries obsoletes adoptades entre el 1977 i el 1985

query_builder   9 febrer 2021 14:15

event_note Nota de premsa

El Govern deroga més de mil normes reglamentaries obsoletes adoptades entre el 1977 i el 1985

  • La iniciativa, que s’aplica a 1.247 normatives que ja no són vigents, té per objectiu incrementar la seguretat jurídica i millorar la qualitat institucional

 

El Govern ha aprovat el Decret de simplificació de disposicions reglamentàries adoptades entre 1977 i 1985, que deroga les normes aprovades en aquest període de temps que havien estat tàcitament derogades i constata la pèrdua de vigència de normes temporals d’aquests anys. Aquesta mesura simplifica l’ordenament jurídic de 1.247 disposicions reglamentàries que ja no són d’aplicació, a través de la derogació expressa de 249 tàcitament derogades i la declaració de la manca de vigència de 998 normes temporals. Aquestes disposicions es podran identificar al Portal Jurídic de Catalunya com a no vigents. 

Aquesta iniciativa té per objectiu incrementar la seguretat jurídica, millorar la qualitat institucional i credibilitat del sector públic i fomentar un entorn favorable per a l’activitat econòmica. També vol reduir la dimensió de l’ordenament jurídic així com facilitar l’accés i el coneixement de les normes vigents. 

 

Paral·lelament, s’ha adoptat la Instrucció de la Secretaria del Govern sobre els decrets i ordres publicats al Portal Jurídic de Catalunya que tenen naturalesa d’acte administratiu, per tal de procedir a desindexar 4004 disposicions d’aquest portal que es poden continuar consultant a la base de dades del DOGC.

 

Aquest Decret i la Instrucció es poden consultar, juntament amb altres actuacions efectuades en aquest àmbit a l’apartat de Simplificació normativa del Web sobre Millora de la Regulació.

 

Facilitar l’accés a la normes vigents

 

En data 10 de gener de 2020, el dret vigent de Catalunya està integrat per 23.533 disposicions, segons les dades del Portal Jurídic de Catalunya. Aquestes inclouen normes obsoletes que no es poden identificar a priori, així com disposicions que —sota la forma de decret i ordre— no tenen contingut normatiu. Per clarificar aquesta informació a fi que un ciutadà no especialista la pugui consultar, resulta imprescindible derogar de forma expressa les normes que han quedat desplaçades per altres posteriors o han extingit els seus efectes pel transcurs del temps, així com classificar d’acord amb la seva naturalesa les disposicions publicades al Portal Jurídic de Catalunya, de manera que només hi constin normes i no actes administratius.

 

La revisió sistemàtica de l’ordenament jurídic català per a la seva depuració es va iniciar amb el Pla de simplificació normativa 2016-2017, aprovat pel Govern l’agost de 2016 a través del qual es va revisar la vigència de totes les normes amb rang de llei, la qual cosa va suposar la derogació de 161 que ja no eren d’aplicació.

 

Posteriorment, s’ha iniciat la revisió de les normes reglamentàries, procés que es va sotmetre a consulta pública de la ciutadania, així com dels operadors econòmics i socials per obtenir la seva opinió sobre les possibles solucions. Això s’ha concretat ara amb la revisió de la naturalesa jurídica i vigència de 5.251 decrets i ordres.

 

Una premissa per a la qualitat del sistema normatiu és que aquest sigui clar i accessible i, per tant, fàcil de conèixer i comprendre per als ciutadans i els agents socials. Les actuacions de simplificació efectuades són un avanç important en aquesta direcció.