• Els treballs inclouen la transformació de la instal·lació per a permetre l’increment de freqüències a l’L4 i la conducció automàtica en tot el traçat de l’L11

 

  • L’obra té un pressupost d’adjudicació de 10 MEUR i un termini d’execució de 10 mesos

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat les tasques prèvies d’implantació de les obres de modernització i millora de l’estació de metro de Trinitat Nova, a Barcelona, i la seva cua de maniobres. Aquests treballs possibilitaran separar l’operació de l’L4 i l’L11 i optimitzar els moviments dels trens, de manera que, d’una banda, es podran incrementar les freqüències de l’L4 en hora punta, i permetre la conducció automàtica de l’L11 en tot el traçat, de l’altra. Els treballs tenen un pressupost d’adjudicació de 10 MEUR i un termini d’execució de 10 mesos.

 

Actualment, els trens de l’L4 i l’L11 arriben a Trinitat Nova a la mateixa andana central des de direccions oposades i per vies diferents. Això implica que els trens d’L4 facin el canvi de sentit per davant de l’estació, fet que condiciona la sortida d’un altre tren des de l’estació anterior. Així mateix, l’andana no pot disposar de les portes d’andana que requereix un sistema de conducció automàtica.

 

Les obres que ara comencen consistiran principalment en l’execució d’una nova andana adossada a l’existent –com si es perllongués però amb una amplada menor– per a l’L11, on es col·locaran portes d’andana. D’aquesta manera, els trens de l’L4 podran estacionar a qualsevol de les dues vies, amb la qual cosa un tren podrà sortir abans des de l’estació anterior i l’L11 podrà circular en aquest punt també amb conducció automàtica.

 

Per a generar l’espai necessari i la seva connexió amb l’andana actual, es traslladaran algunes instal·lacions i es modificarà la configuració de vies de la cua, de tal manera que es permetin, a més, tots els moviments entre si. Finalment, es formaran també sortides d’emergència des de la nova andana,  es renovaran instal·lacions i s’adequarà la senyalització ferroviària a la nova configuració.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 163