Territori

Episodi

La Generalitat declara un episodi d'alta contaminació per partícules a tot el territori català

query_builder   6 març 2021 11:05

event_note Nota de premsa

La Generalitat declara un episodi d'alta contaminació per partícules a tot el territori català

 • Els nivells de partícules PM10 són elevats arreu i es recomana reduir els desplaçaments en cotxe privat i moderar l’activitat física a l’aire lliure, sobretot de les persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars, entre altres
Imatge

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha declarat avui un episodi d’alta contaminació per partícules a tot el territori català. La mesura es pren atenent els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), a causa de la presència d’una intrusió de pols africana des del dia 18 de febrer, i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui

 

El dia 22 de febrer de 2021 la influència d’aquesta intrusió en els nivells de qualitat de l’aire va ser molt acusada i es van produir superacions del valor de referència diari de PM10 de 80 μg/m³ a 16 estacions de Catalunya. Per aquest motiu, es va declarar episodi ambiental per partícules PM10 a tot Catalunya.

 

Durant els dies següents, els nivells es van mantenir elevats en diversos punts de la XVPCA, fins el dia 25 de febrer quan no es va superar en cap punt de mesurament el valor de 50 μg/m³. Com a conseqüència, el dia 26 es va desactivar l’episodi ambiental, però donada la previsió de la persistència de la intrusió de pols africana, es va mantenir l’avís preventiu per partícules en suspensió PM10 a tot Catalunya.

 

A dia d’avui, es donen les condicions de persistència de nivells elevats de partícules PM10 durant els últims dies, és a dir, la mitjana diària dels nivells de PM10 durant els darrers 4 dies han estat superiors al valor de 50 µg/m³ en més d’un punt de mesurament de les estacions situades a la Zona de Protecció Especial (ZPE). D’altra banda, els nivells els nivells es mantenen entre moderats i alts a tot Catalunya, superant-se el valor de 50 µg/m³ en 14 estacions de mesurament de les estacions integrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) durant el dia d’ahir.

 

Així mateix, la previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui, donat que es preveu que la intrusió de pols africana persistirà i les condicions de dispersió no milloraran.

 

 

Reduir la generació i la resuspensió

L’episodi d’alta contaminació per partícules (PM10) suposa gestionar la velocitat a les vies ràpides, a través del Servei Català de Trànsit, informar la població perquè utilitzi els transports públics si s’ha de desplaçar, emetre consells generals a través del CECAT i de l’ATM, a més d’instar a les activitats cimenteres a reduir les emissions i als municipis a restringir les actuacions que generen partícules, com determinades obres.

En concret, es recomana a la ciutadania:

 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 • Utilitzar el transport públic en la mesura del possible.
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat.
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Realitzar una conducció eficient. Arrencades suaus, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que produeixi les emissions més baixes.
 • Regular la climatització de les llars.
 • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils en el cas que encara estiguin engegades.
 • Limitar la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

Col·laboració municipal

De forma paral·lela, s’insta els municipis, en la mesura del possible, a aplicar el màxim nombre d’aquestes mesures:

 • Campanyes de comunicació intensiva, amb els mitjans de comunicació local, per explicar la situació.
 • Introducció de missatges informatius relatius a la situació d’avís preventiu o d’episodi ambiental a les PIV (pantalles d'informació variable).
 • Increment del reg de carrers (de 2:00 a 4:00h).
 • Regulació de la climatització en comerços i serveis municipals.
 • Increment del control de les activitats industrials on la competència és municipal.
 • Prohibir la crema de matolls i restes vegetals i potenciar la gestió dels residus vegetals a través d’alternatives com la trituració “in situ” o la recollida per al seu compostatge. Aquesta mesura és d’obligat compliment a la Zona de Protecció Especial, la Plana de Vic i les Terres de Ponent.

 

També es demana a les indústries que no realitzin processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es pugin endarrerir. Així mateix, es restringeixen les operacions d’asfaltar o enquitranar els carrers, es suspèn qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri el període d’episodi ambiental de contaminació, sempre que sigui tècnicament possible, i es prohibeix en les obres l’ús de bufadors, radials sense aspiració focalitzada o humidificació, i en general totes aquelles eines que puguin aixecar pols, entre altres mesures.

 

Moderar les activitats a l’aire lliure

 

Els nivells de partícules són elevats a tot el territori. Per aquest motiu és convenient, segons el protocol consensuat amb el Departament de Salut, que les persones amb malalties cardiovasculars o respiratòries moderin l’activitat a l’aire lliure. També es demana a tota la població evitar l’exercici físic intensiu a l’exterior. Tots els detalls es poden consultar al Canal Salut.

 

Podeu consultar els nivells de la qualitat de l’aire a temps real a través de l’aplicació gratuïta per a telèfons mòbils AireCat o de l’entorn web d’informació de les dades de qualitat de l’aire