Territori

Vista àeria del nucli clos de Mas Bondia

Informe favorable al pla per rehabilitar i revitalitzar el nucli clos de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra

query_builder   15 març 2021 12:23

event_note Nota de premsa

Informe favorable al pla per rehabilitar i revitalitzar el nucli clos de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra

  • Es tracta d’una antiga vila closa, d’origen medieval, amb un gran valor històric i paisatgístic, i es donen pautes comunes per a les intervencions de rehabilitació que es duguin a terme
Vista àeria del nucli clos de Mas Bondia

La Comissió territorial d’urbanisme de Lleida, presidida pel secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha emès avui informe favorable al Pla de millora urbana del nucli clos de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra (la Segarra), que persegueix la rehabilitació i revitalització d’aquest antic nucli d’origen medieval.

El Mas de Bondia se situa a l’oest del terme municipal de Montornès de Segarra. Es tracta d’una vila closa del segle XII que s’estructura a partir d’un carrer central anomenat del Portal. L’accés al conjunt es produeix a través de la porta de la masia original i les cases s’agrupen a banda i banda d’aquest carrer principal, de manera que les parts de darrera configuraven un recinte emmurallat. Amb el pas dels anys, el clos va deixar de tenir aquest paper defensiu i els murs posteriors van ser enderrocats i foradats per ampliar les edificacions. Aquesta evolució ha propiciat l’aparició de construccions annexes a les parts de darrera de les cases.

El conjunt està situat al cim d’un turó, on les edificacions es van implantar seguint la seva forma. S’accedeix al clos des d’una plaça elevada i al peu del turó hi ha un camí perimetral. Al vessant nord del turó el camí és més planer que el del vessant sud, i aquest gran desnivell ha provocat l’aparició de terrasses i murs de contenció a les parts posteriors de les edificacions. Cal destacar els valors paisatgístics del nucli clos, en especial la imatge des de l’accés nord, per la singularitat del turó amb el conjunt construït i envoltat de camps agrícoles de secà.

El Pla de millora conté una diagnosi de l’estat de les edificacions i patis a partir de treball de camp. L’estudi conclou que l’estat de conservació de la morfologia de vila closa és força bo, però les edificacions requeririen actuacions diverses per evitar que es continuïn degradant.

Pautes per a les intervencions

La iniciativa de l’Ajuntament ordena les possibles intervencions de rehabilitació en edificacions i patis, especialment a la cara externa del nucli, per mantenir els seus valors morfològics i paisatgístics, regular els usos admesos i les activitats compatibles amb la residència. També estableix les pautes d’ordenació de l’entorn i espai perimetral del clos.

Així, algunes de les pautes d’intervenció són:

  • Es procurarà la bona imatge i visibilitat del nucli clos i la qualitat paisatgística del seu entorn.
  • No s’admeten edificacions ni ocupacions de l’espai de protecció paisatgística. Únicament s’admeten construccions lleugeres que afavoreixin el coneixement dels valors patrimonials i paisatgístics del Mas de Bondia, o la promoció del patrimoni natural i agroalimentari.
  • Per garantir una millor qualitat paisatgística de l’entorn del nucli clos, es requerirà d’un projecte d’urbanització unitari que inclogui l’espai d’accés al nucli, el tractament del turó i del seu camí perimetral, i la previsió d’ordenació de l’aparcament per a visitants fora de l’àmbit de protecció paisatgística.
  • Els usos admesos seran aquells que preservin els valors paisatgístics i patrimonials del Mas de Bondia, i fomentin la revitalització del nucli i la difusió del patrimoni local, com per exemple el turisme rural i les activitats de tipus artesanal.
  • A l’espai d’accés es podrà admetre l’aturada puntual de vehicles per facilitar la càrrega i descàrrega.

La normativa incorpora també una regulació de condicions d’intervenció comuns en edificis i patis, vetllant per la preservació del paisatge i la tipologia històrica dels edificis, els colors i els materials.

1  

Imatges

Imatge

Imatge 241

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 213

`