Direcció General de Comunicació

Consellera Budó webinar ICD

Consellera Budó: "Les ciutats més grans del nostre país estan governades per dones. Aquest fet ens permetrà transformar la realitat i ser un exemple per a les futures generacions"

query_builder   25 març 2021 13:12

event_note Nota de premsa

Consellera Budó: "Les ciutats més grans del nostre país estan governades per dones. Aquest fet ens permetrà transformar la realitat i ser un exemple per a les futures generacions"

• La consellera de la Presidència ha presentat l’estudi “Dones i Poder Local”, encarregat per l’Institut Català de les Dones i que dona compliment al Pla Estratègic del Govern de la Generalitat de Catalunya de Polítiques d’Igualtat de Gènere 2019-2022
Conseller Budó webinar

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha presentat aquest matí, durant una sessió telemàtica, l’estudi “Dones i Poder Local”, encarregat per l’Institut Català de les Dones (ICD) amb l’objectiu d’abordar la presència de les dones en el món local i la seva capacitat de decisió.

En referència a la importància d’aquests estudis, Budó ha assegurat que “ens cal conèixer la dimensió del problema per abordar-lo amb polítiques públiques eficaces”. En aquest sentit, ha apuntat que “tot i que les llistes electorals són paritàries per llei, no vol dir que totes les dones puguin esdevenir alcaldesses. La majoria dels casos ens trobem que els projectes polítics estan encapçalats per homes. Les xifres fan evident la infrarepresentació de les dones en la política local”. Però, aquest estudi ens ha desvetllat que “les ciutats més grans estan governades, majoritàriament, per dones com: Girona, Barcelona, L’H, Sant Cugat, Vic.... és un fet que ens permetrà transformar aquesta realitat. Avui dia les nenes poden visualitzar l’exemple d’aquests dones alcaldesses i així aspirar a aquests nivells de governança municipal o, fins i tot, presidir la Generalitat de Catalunya”.

La consellera de la Presidència ha reconegut que “hi ha una major presència de dones al món local, encara queda camí per recórrer” perquè “les dones tenim molt a dir en el moment polític que hi vivim a Catalunya. Volem participar molt activament en la construcció del nou país que volem. Un país on les dones juguem, en l’esfera pública, el paper que ens correspon”, ha insistit.

 

Per la seva banda, la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Laura Martínez, ha posat sobre la taula que “encara ens falten estudis, ens falten dades desagregades i amb perspectiva de gènere, i avui fem una passa endavant en aquesta direcció, en aquesta ocasió, referit a les dones i el poder local”.  

Martínez ha afirmat que “les dones tenim una manera diferent de veure les polítiques publiques i ocupem la mitat de la societat i hauríem d’estar en la mitat dels llocs de poder. I la ràtio de dones i homes a les alcaldies no és de cap manera equitativa, amb només el 23% dels municipis liderats per alcaldesses i gairebé el 56 % dels municipis catalans no han estat mai governats per dones. La segregació horitzontal es segueix donant a l’administració pública amb la feminització de certes regidories en comparació amb d’altres que estan masculinitzades”.

Per la seva banda, Lourdes Muñoz, que juntament amb la Mercè Marzo, és coautora d’aquest projecte, ha subratllat que “hem fet servir bases de dades no obertes anteriorment. Hem hagut de construir nous data sets per relacionar dones amb pressupostos, i també segons responsabilitats. Els data set s’han obert per a que qualsevol persona pugui creuar dades i també aportar-les. Qualsevol persona pot fer lectures del seu territori i treure conclusions. Visualitzar les dades impacta i ajuda a sensibilitzar en allò que queda per recórrer en un moment que ja se’ns diu que les dones tenim el poder polític”.

 

El portal es divideix en 6 apartats. Cadascun dels apartats mostra les principals conclusions.

1.-Distribució del poder municipal als Ajuntaments - Alcaldies

Només un 23,13% dels municipis de Catalunya tenen alcaldessa

Es percep una disminució de la bretxa entre gèneres a mesura que augmenta la mida del municipi. És a dir, la presència de dones alcaldesses augmenta al mateix temps que la dimensió del municipi.

Però el el 56.92% dels municipis catalans mai han estat governat per dones, versus el 43.08% que sí que han comptat en alguna ocasió amb una alcaldessa.

2.- Evolució de presència de les dones als càrrecs locals 1979 - 2019

Aquesta apartat permet interactivament i visualment veure l'​evolució de les alcaldies i regidories per sexe i en relació amb la mida de la població en la qual es troben. Les dades representades en aquest apartat es corresponen a les 11 convocatòries electorals o mandats municipals en època de democràcia i fins a novembre del 2020.

Finalment, comparant l’evolució de la mitjana d’alcaldesses i regidores als municipis catalans, s’observa una tendència positiva en tots dos casos, tot i que per a tots els anys, hi ha una major presència de dones a les regidories respecte de  les alcaldies

3.- Segregació vertical. Presència i càrrecs de les dones a les institucions supramunicipals

El 65.38% dels càrrecs a les diputacions provincials estan ocupats per homes, mentre el 34.62% ho estan per dones. Diferenciant pel tipus de càrrec, un 32.43% de les diputades són dones i un 46.67% de les vicepresidentes són dones. En el cas de la presidència, hi ha la mateixa presència de dones que d’homes.

Als consells comarcals el 39.87% dels càrrecs estan ocupats per dones, i el 60.13% de càrrecs ocupats per homes. Diferenciant pel tipus de càrrec, un 41.33% de les conselleres són dones, un 31.45% de les vicepresidentes són dones i el 26.83% de les presidentes són dones.

4.- Segregació horitzontal. Àrees de responsabilitat segons sexe

Analitzant la presència segons sexe al govern i l’oposició dels ajuntaments actuals, considerant tots els càrrecs (alcaldies i regidories), s’observa com hi ha majoria d’homes (58%), trobant una distribució semblant entre el govern i l’oposició

Entrant a analitzar la presència de dones i homes a les diferents àrees de responsabilitat dintre dels municipis de més de més de 20 mil habitants s’observa com hi ha àrees clarament feminitzades (Sanitat amb un 70% de dones regidores, i Serveis Socials i promoció social on son el 69%)  i d’altres molt masculinitzades.

Àrees com serveis i promoció social o educació, es componen d’una àmplia majoria femenina. Per l’altra banda, àrees com òrgans de govern, finances, infraestructures o esports es troben àmpliament masculinitzades. Les àrees de seguretat i mobilitat només tenen un 27,17% de dones regidores.

  1. Pressupostos gestionats per sexe

En 5 de les 7 mides de municipis analitzades s’observa una major quantia en els pressupostos gestionats per homes, exceptuant en els municipis d’entre 10.000 i 20.000 habitants així com en el cas de Barcelona (més d’1 milió).

6.- Permanència als càrrecs segons sexe

Analitzant la permanència als càrrecs segons sexe, s’observa una major concentració de dones que han estat al càrrec 1 o 2 mandats, mentre en els següents casos (3 o més mandats) es percep una major presència d’homes.

Això denota una major permanència en els càrrecs polítics per part dels homes, i es pot interpretar que hi ha una tendència encara actual de no legitimar les dones en els càrrecs polítics a mitjà i llarg termini.

Aquest projecte  de l’Institut Català de les Dones dona compliment al Pla Estratègic del Govern de la Generalitat de Catalunya de Polítiques d’Igualtat de Gènere 2019-2022 i ha estat creat per Iniciativa Barcelona Open Data.

 

Enllaç al projecte: https://dones.gencat.cat/ca/ambits/Observatori-de-la-Igualtat-de-Genere/empoderament/dones_politica/