Direcció General de Comunicació

banyoles

El Govern destina 750.000 euros a la renovació del Museu Arqueològic de Banyoles

query_builder   6 abril 2021 14:15

event_note Nota de premsa

El Govern destina 750.000 euros a la renovació del Museu Arqueològic de Banyoles

El Govern ha autoritzat el Departament de Cultura a concedir, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, una subvenció exclosa de concurrència pública a l’Ajuntament de Banyoles per contribuir al finançament de la redacció i execució de la nova museografia i de les obres del magatzem i aules educatives del nou Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.

 

La subvenció acordada tindrà un import de 750.000 euros, que es materialitzaran en tres anualitats iguals, durant els anys 2021, 2022 i 2023, i que serviran per fer front a un projecte que en conjunt té un pressupost total de 1.153.730,65 euros, del qual l’Ajuntament de Banyoles n’aportarà la quantitat restant.

 

El Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB) és propietat de l’Ajuntament de Banyoles i està  declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (Decret 474/1962 d’1 de març de 1962, BOE 3311-3312 de 9 de març de 1962). Aquest museu està inscrit al Registre de Museus de Catalunya per resolució de 17 d’octubre de 1995 ( DOGC núm. 2123 de 3/11/1995).

 

El MACB està situat al conjunt d’edificis conegut com “La Pia Almoina”, “Can Paulí” i “Can Xueta”, tots ells propietat de l’Ajuntament de Banyoles, tal  com consta inscrit al Registre de la Propietat de Banyoles. Aquest conjunt de la Pia Almoina figura inscrit a l’Inventari General de Béns de la Corporació amb la qualificació de bé de servei públic, amb destinació a seu del MACB.

 

El museu compta amb una de les col·leccions més completes i transversals del país, referent per a investigadors i especialistes de tot el món, com testifiquen els registres de consulta (França, el Canadà, Suïssa, Grècia…) i les peticions de cessió de materials per a exposicions temporals (França, Alemanya…). Entre els seus fons hi ha la major col·lecció europea de felins de dents de Sabre; restes del primer homínid i del primer homo sapiens coneguts a Catalunya (cronologies de 200.000 i 20.000 anys, respectivament), i l'arc de fusta neolític més antic d'Europa (7.000 anys), la qual cosa, una vegada actualitzada la seva museografia, el convertiran en un museu únic.

 

L'any 2006 es va redactar el projecte museològic que posava les bases del nou museu. En aquest projecte, es definien els objectius, es feia una diagnosi de l'equipament, s'establien les estratègies generals i propostes d'intervenció, la proposta museològica i finalment, l'optimització i ampliació d'espais necessaris per plasmar el futur museu. A aquest projecte li va seguir l'avantprojecte arquitectònic general de rehabilitació i ampliació i un pla d'execució per etapes. Des de 2009 fins a dia d'avui, s'han realitzat algunes fases que presenten el museu actual.

 

L'actuació que es proposa permetrà completar el cercle del projecte museològic i dotar el museu d’un edifici adjacent de nova planta amb soterrani per acollir un magatzem i un espai per als serveis educatius del museu i una nova museografia. Un edifici restaurat i adaptat a les noves exigències del segle XXI, que donarà resposta, entre altres, a l'accessibilitat universal, mesures que afectaran la seguretat, el medi ambient, la conservació, i que permetrà posteriorment l'actualització del discurs museogràfic.