Territori

Una de les propietàries dels pisos, lliurant simbòlicament les claus al conseller Calvet i a l'alcalde de Lloret de Mar.

La Generalitat lloga 10 pisos a Lloret de Mar per a famílies de la Mesa d'emergències amb el programa Reallotgem.cat

query_builder   15 abril 2021 13:37

event_note Nota de premsa

La Generalitat lloga 10 pisos a Lloret de Mar per a famílies de la Mesa d'emergències amb el programa Reallotgem.cat

  • L’Ajuntament ha captat 10 apartaments turístics buits i rebrà 4.500 euros per la gestió, mentre que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pagarà el lloguer directament al propietari privat i destinarà els pisos a les famílies triades de la Mesa d’emergències
  • “És un programa pioner de col·laboració entre administracions, Generalitat i ajuntaments, per oferir aquest servei d’escut social a les famílies més vulnerables”, segons el conseller Calvet
  • El titular del DTES recorda que el perllongament de la prohibició de desnonaments anunciada pel govern espanyol és “una mesura de xoc, no estructural”
Calvet i Dulsat, amb una de les propietàries dels pisos
Calvet i Dulsat, amb una de les propietàries dels pisos

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i l’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, han visitat avui els 10 primers pisos que la Generalitat llogarà en el marc del programa Reallotgem.cat. Mitjançant aquest programa es vol contribuir a trobar pisos buits per reallotjar famílies inscrites a les meses d’emergència i que ja tenen informe favorable però estan pendents que se’ls assigni un allotjament. Es tracta, segons el conseller Calvet, “d’ampliar el parc d’habitatges que posem a disposició de les persones i les famílies vulnerables”.

El programa l’impulsa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dependent de la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori, i es basa en la col·laboració amb els municipis. Els ajuntaments adherits al Reallotgem.cat busquen pisos buits als seus municipis i els posen a disposició del programa, rebent una quantitat de la Generalitat per cada habitatge incorporat. La Generalitat pagarà el lloguer als propietaris dels pisos –avançant 18 mensualitats, com a mesura d’estímul- i, al seu torn, les famílies a qui se’ls adjudiquin abonaran al Govern català un lloguer social segons els seus ingressos. El Departament de TES preveu destinar a aquest programa 21 MEUR.

És un programa molt pioner i que expressa la col·laboració entre administracions, Generalitat i ajuntaments, per oferir aquest servei d’escut social, de protecció de les famílies més vulnerables davant d’aquesta emergència social i econòmica, agreujada per l’emergència sanitària”, ha valorat el conseller.

Interior d'un dels pisos del carrer del Carme de Lloret de Mar.
Interior d'un dels pisos del carrer del Carme de Lloret de Mar.

En el cas de Lloret de Mar, el seu ajuntament ha gestionat la posada a disposició del programa d’11 apartaments turístics que estaven buits, tots situats en un mateix  edifici del carrer del Carme, amb una habitació i condicionats per entrar a viure. D’aquests 11, se n’adjudiquen 10 de forma immediata i un altre en les properes setmanes. A més, durant el mes d’abril se signarà el contracte entre l’Agència i el propietari d’un altre pis a Lloret de Mar, situat al carrer Pla de Carbonell. En total, doncs, l’Ajuntament haurà posat a disposició de Reallotgem.cat un total de 12 pisos al seu municipi durant aquest mes.

Foto amb la família dels propietaris dels pisos

El programa es destina a famílies que tenen informe favorable per ser reallotjades inscrites tant a la Mesa d’emergències de Catalunya, que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, com a les 11 meses municipals gestionades pels ajuntaments de Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Martorell, Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Vic.

Un total de 35 ajuntaments han mostrat la voluntat de participar en aquest programa: 22 de la demarcació de Barcelona; 10 de la demarcació de Girona, i 3 de Tarragona. De moment, s’han captat un total de 62 pisos a tot Catalunya i durant aquest mes d’abril es preveu signar el contracte amb el propietari de 19, inclosos els 12 de Lloret de Mar.

El titular del DTES ha aprofitat per fer “una nova crida als ajuntaments perquè subscriguin convenis amb la Generalitat i puguem accelerar aquesta ampliació del parc d’habitatges de lloguer social per a famílies vulnerables. És una manera molt ràpida d’atendre l’emergència habitacional”.

Un programa a tres bandes: ajuntaments, Generalitat i propietaris

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya compensa les gestions dels ajuntaments amb una contraprestació econòmica de 450 euros per habitatge captat i incorporat al programa. Si són aparthotels, l’aportació serà de 250 euros per unitat d’allotjament incorporada al programa.

Per a poder-se incorporar, els pisos han de disposar de cèdula d’habitabilitat, estar en condicions que permetin ser ocupats de manera imminent i tenir una superfície màxima útil de 90 m2. En el cas dels allotjaments en aparthotels, han de disposar d’una superfície mínima útil de 24 m2 i disposar d’un mínim equipament de cuina.

L’Agència lloga el pis i avança els 18 primers mesos

Un cop fetes totes les verificacions, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya formalitzarà un contracte d’arrendament amb la persona propietària de l’habitatge conforme a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, d’una durada mínima de cinc anys (o set anys, si el propietari és persona jurídica).

En el moment de la signatura del contracte d’arrendament amb el propietari del pis, l’Agència li abonarà l’import corresponent als primers 18 mesos de lloguer per avançat. Així es vol incentivar que propietaris de pisos buits els cedeixin per aquest programa. Transcorreguts els 18 mesos, s’abonarà mensualment la resta de quotes fins a exhaurir el contracte.

L’import de la renda mensual del lloguer a pagar al propietari serà com a màxim el preu de referència per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues que estableix la Llei 11/2020 de contenció de rendes.

Cessió d’ús amb un preu de lloguer social per als adjudicataris

Després de signar el contracte, l’Agència, que actua com a arrendatària de l’habitatge,  l’adjudicarà en cessió d’ús a la persona demandant de la Mesa d’emergències pendent de reallotjament que es consideri més idònia, d’acord amb les característiques del cas i de l’habitatge. En el cas de municipis amb Mesa d’emergències pròpia, els ajuntaments proposaran el possible adjudicatari.

La persona o família reallotjada hi podrà viure en règim de cessió d’ús pagant un import corresponent al resultat d’aplicar els percentatges relatius al lloguers socials establerts per la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Reallotgem.cat és, per tant, “un programa gratuït per als ajuntaments, en tant que remunerem la recerca que fan d’aquests habitatges; segur per als propietaris, perquè la Generalitat lloga aquests habitatges amb les condicions que marca la pròpia regulació del lloguer social obligatori, i molt beneficiós també per a les famílies que ho necessiten”, ha volgut posar en valor Calvet. Reallotgem.cat pot ajudar a disminuir la pressió sobre els serveis socials municipals i és d’aplicació molt més ràpida que la compra de pisos per tanteig o retracte o la promoció de la construcció d’habitatge dotacional. A més, comporta una solució d’una durada significativa per a les famílies, amb un mínim de 5 anys de contracte.

“Una mesura de xoc, no estructural”

Calvet també s’ha referit a l’anunci fet pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de perllongar fins el mes d’agost la suspensió de desnonaments per impagament de lloguer o quotes. “Celebrem la pròrroga”, ha assegurat, “però recordem que és una mesura de xoc, no estructural”.

Segons el conseller de TES, “la mesura estructural serà recuperar el Decret llei 17/2019, de mesures urgents en matèria d’habitatge”, que contenia “la regulació del lloguer social obligatori i que ens va anul·lar el Tribunal Constitucional”. Calvet ha reiterat “el compromís del Govern de recuperar aquest Decret llei el més ràpidament possible, en forma de proposició de llei” al Parlament de Catalunya.

Mentre alguns posen pals a les rodes perquè hi hagi lloguer social obligatori, la Generalitat s’espavila dotant econòmicament programes d’habitatge, col·laborant amb els ajuntaments i donant solucions a les famílies més vulnerables”, ha reblat Calvet.

5  

Imatges

fotografia 1

fotografia 1 229

Fotografia 2

Fotografia 2 207

Fotografia 3

Fotografia 3 96

Fotografia 4

Fotografia 4 232

Fotografia 5

Fotografia 5 164

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 984