Direcció General de Comunicació

covid

El Govern aprova un nou decret llei amb mesures de caràcter pressupostari, tributari, administratiu i financer

query_builder   27 abril 2021 14:24

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un nou decret llei amb mesures de caràcter pressupostari, tributari, administratiu i financer

  • Es destinarà el 85% dels recursos obtinguts de les sancions imposades pels diferents ajuntaments per l’incompliment de les mesures decretades durant el primer estat d’alarma a actuacions de prevenció, seguiment i lluita contra la pandèmia

 

  • S’autoritzaran avançaments de crèdit pressupostari per agilitar l’execució dels projectes que es finançaran amb els fons europeus Next Generation EU

 

  • Es prorroga un any la reducció del cànon de l’aigua de càmpings i hotels, fins al 31 de desembre del 2022

 

El Govern ha donat llum verda a un nou Decret llei de mesures urgents en matèria pressupostària, fiscal, administrativa i financera per fer front als efectes derivats de la pandèmia de la Covid-19.

 

Mesures pressupostàries

 

En matèria pressupostària, el text aprovat pel Govern estableix que el 85% de la recaptació derivada de les sancions imposades pels diferents cossos policials per incompliments de la normativa aprovada durant el primer estat d’alarma decretat per la Covid-19 es transfereixi als respectius ajuntaments. L’objectiu és que aquests recursos es destinin a reforçar la seva tasca de lluita contra la pandèmia.

 

També es modifica el Decret Llei 5/2020, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU, amb l’objectiu de millorar la gestió i la posada en marxa dels fons Next Generation EU un cop s’hagi decidit la seva destinació. En aquest sentit, es permetrà restituir el crèdit pressupostari als departaments i entitats que hagin avançat els recursos per a projectes elegibles dels fons REACT-EU amb la finalitat de dedicar-los també a finançar projectes destinats a la recuperació i resiliència econòmica i social.

 

Així mateix, s’autoritza el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a autoritzar o modificar compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs finançats amb fons REACT-UE i del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, sempre que l’import de les anualitats no superi els 300.000 euros. La voluntat del Govern és maximitzar l’execució d’aquests fons i dels projectes que es vagin seleccionant per a la transformació del teixit productiu, econòmic i social de Catalunya.

 

Mesures fiscals

 

El Decret aprovat avui estableix un règim de bonificacions de la taxa fiscal sobre el joc de les màquines recreatives i d’atzar en les quotes corresponents al primer i el segon trimestre: del 80% per a les màquines instal·lades en establiments de joc (bingos, casinos i salons de joc), i del 50% per a la resta de màquines que es poden trobar en establiments d’hostaleria, de restauració i d’altres característiques similars. Aquesta diferenciació en els percentatges de bonificació segons el tipus d’establiment s’explica per l’afectació que han tingut les mesures del Govern per fer front als efectes de la pandèmia de la Covid-19, durant els mesos d’octubre a desembre del 2020 i de gener a març del 2021. Unes mesures que han significat des del tancament total al públic pel que fa a bingos, casinos i salons de joc, a tancaments parcials i obertures per franges horàries en el cas de bars i restaurants.

 

Aquesta bonificació és aplicable en les autoliquidacions del primer i segon trimestre del 2021, que s’han de presentar de l’1 al 20 del proper mes de juny.

 

Així mateix, es prorroga un any, fins al 31 de desembre de 2022, la mesura que ja va aprovar el Govern en el Decret Llei 12/2020, de 10 d’abril, segons el qual s’establia una rebaixa fiscal en el cànon de l’aigua dels hotels, càmpings i allotjaments de curta durada.   

 

La norma que regula el cànon de l’aigua determina uns mínims de facturació que, amb caràcter general, es fixen en 6 metres cúbics/mes/usuari, amb independència que el consum real sigui inferior. En el cas dels càmpings i els hotels, aquests mínims es redueixen a 3 m3 per unitat d’acampada i mes en els primers, i a 3 m3 per plaça i mes en els segons. El Decret aprovat al mes d’abril ja preveia que aquests dos tipus d’establiments, o altres allotjaments de curta durada, es poguessin aplicar el mínim general de 6 m3 mensuals, amb un impacte econòmic molt menor, en les liquidacions del cànon de l’aigua efectuats entre els mesos d’abril i desembre del 2020.

 

L’objectiu d’aquesta mesura és estimular l’activitat econòmica i la competitivitat d’un àmbit particularment castigat per l’efecte del confinament i la incertesa en l’economia del lleure com és el sector turístic.

 

Mesures de caràcter financer

 

El Consell Executiu també ha aprovat modificar la Llei de creació de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i  ampliar les seves funcions perquè pugui impulsar actuacions en matèria financera, com ara préstecs, avals i altres operacions financeres de garantia. D’aquesta manera, l’ACCD passa a tenir competència avaladora en un context internacional en què els mecanismes de cooperació financera guanyen pes gradualment per contribuir a l’augment dels recursos d’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD). N’és exemple la presència de l’ACCD en licitacions i subvencions europees, nous escenaris que fan necessaris que l’Agència disposi de mecanismes financers, més enllà de les subvencions.

 

Per altra banda, en el capítol de mesures de caràcter financer i d’acord amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, si una entitat del sector públic té excedent de tresoreria a 31 de desembre, la Generalitat li ha d’aplicar una retenció pel mateix import a la transferència de l’any següent. Davant el context actual provocat per la pandèmia de la Covid-19, el Decret aprovat fa possible que aquesta retenció no s’apliqui, sempre que la Intervenció General ho autoritzi. La iniciativa respon a la voluntat del Govern de permetre a aquestes entitats executar totalment el seu pressupost i ajudar a reactivar l’economia.

 

Finalment, es modifica el Decret Llei 54/2020, de 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària i s’autoritza la recent constituïda FGC Mobilitat, SA  —en substitució de FGCRAIL,SA— a formalitzar operacions que comportin un augment del seu endeutament, fins a un màxim de 120 milions d’euros, per a la compra de material mòbil per a la implantació d’un nou servei de rodalies entre l’Aeroport i la ciutat de Barcelona.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia