Educació

Foto

A partir de demà, un total de 82.943 alumnes faran les proves d'avaluació de 6è de primària

query_builder   3 maig 2021 13:35

event_note Nota de premsa

A partir de demà, un total de 82.943 alumnes faran les proves d'avaluació de 6è de primària

  • Com a novetat, i per primera vegada en aquestes proves, els correctors podran corregir-les des d’una plataforma digital que facilita el procés de correcció

 

  • Permetran determinar el grau d’assoliment de les competències bàsiques en els següents àmbits: matemàtiques, llengua catalana, castellana, estrangera, i medi natural

 

  • L’avaluació té caràcter diagnòstic i no marca, en cap cas, la superació o no de l’etapa ni té cap impacte en l’avaluació final de l’alumnat
Foto

Un total de 82.943 alumnes duran a terme, entre demà i dijous, les proves d’avaluació de 6è de primària. Unes proves que avaluen les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació primària al seu pas a l’etapa de secundària.

El grau d’assoliment es determina en els següents àmbits: competència comunicativa lingüística -en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l'Aran; competència matemàtica i de l’àrea de coneixement del medi natural.

Enguany, les proves de sisè d’educació primària presenten una novetat: per primera vegada, els correctors tenen el suport d’una plataforma digital que agilitza el procés de correcció. A l’edició anterior ja es va implementar aquesta metodologia per a la correcció de les preguntes tancades. En l’edició d’enguany, per primera vegada també s’implantarà en la correcció de les preguntes obertes i en les redaccions, on els correctors tenen el suport de l’esmentada  plataforma tal com ja s’ha fet amb les proves de quart d’ESO.

L’avaluació de sisè té caràcter diagnòstic i no marca, en cap cas, la superació o no de l’etapa. El resultat de la prova no té efecte ni en l’avaluació final de l’alumnat, ni en la decissió de passar a l’ESO.

Els enunciats de les diferents proves es podran consultar a la web del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, un cop els alumnes les hagin realitzat:  http://csda.gencat.cat/ca/.

La realització de les proves es durà a terme en tres dies: demà els alumnes s’avaluaran en les competències de llengua castellana i matemàtiques; el dimecres 5 de maig s’avaluaran la llengua catalana i llengua estrangera (anglès i/o francès); i el dijous 6 de maig es farà la prova de coneixement del medi natural i si s’escau, d’aranès.

L’alumnat prové de 2.268 centres educatius catalans, ja siguin públics, concertats o privats. La distribució d’alumnat en funció dels diferents serveis territorials és la següent:

 

Servei territorial

Alumnes participants a la prova

Consorci d’Educació de Barcelona

13.713

Vallès Occidental

11.414

Maresme-Vallès Oriental

10.284

Baix Llobregat

9.224

Barcelona Comarques

9.320

Girona

8.825

Tarragona

7.536

Catalunya Central

6.057

Lleida

4.715

Terres de l’Ebre

1.855

TOTAL

82.943

 

Contingut de les proves

En les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, s’avalua la comprensió oral, la lectora i l’expressió escrita. Pel que fa a la comprensió oral es valoren els processos d’obtenció d’informació i interpretació; de la comprensió  lectora, es valora l’obtenció d’informació, la interpretació d’aquesta i la reflexió; finalment de l’expressió escrita es valora la correcció lingüística, la competència discursiva i els aspectes formals.

Respecte la llengua estrangera, s’avaluen la comprensió lectora i la comprensió oral, en concret els processos d’obtenció d’informació i d’interpretació. En l’expressió escrita es mesura la competència discursiva i la correcció lingüística.

Pel que fa a la prova de competència matemàtica, es mesura la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres; produir i interpretar diferents tipus d’informació matemàtica; aplicar coneixements sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat;, entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana; i justificar els resultats obtinguts.

Quant a la prova de competència associada a l'àrea de coneixement del medi natural avalua l’explicació de fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques, el reconeixement dels aspectes principals de la investigació científica i la interpretació d’informació científica i tecnològica proporcionada en forma de dades i proves.

 

3 de maig de 2021