Direcció General de Comunicació

altres acords

Altres acords

query_builder   11 maig 2021 14:30

event_note Nota de premsa

Altres acords

El Govern es persona en el recurs d’inconstitucionalitat presentat per l’Estat contra la Llei de mesures fiscals i financeres

 

El Govern es personarà en el recurs d'inconstitucionalitat, promogut pel president del Govern de l’Estat, contra l’article 88 de la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de la creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, aprovada pel Parlament de Catalunya l’any passat. També ha acordat designar els advocats del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya perquè representin i defensin el Govern de la Generalitat i formulin les al·legacions pertinents en defensa de la constitucionalitat de la norma impugnada.

 

Aquesta llei pretén fer front a la creixent desigualtat econòmica i garantir un determinat nivell de recursos, amb l’augment de la progressivitat dels sistema fiscal. Concretament, l’article 88 fixa una nova regulació del mínim del contribuent en l’IRPF en 5.550 euros anuals i, en cas que la suma de les bases liquidables general i de l’estalvi del contribuent sigui igual o inferior a 12.450 euros, l’IRPF queda fixat  en 6.105 euros anual.

 

 

El Govern aprova les denominacions de bòfia de Torremàs i d’avenc de Montserrat Ubach al municipi d’Odèn

 

El Govern ha aprovat les denominacions bòfia de Torremàs i avenc de Montserrat Ubach per designar dos elements geogràfics diferenciats situats al mateix indret de Canalda, en el municipi d’Odèn (Solsonès): d’una banda, bòfia de Torremàs fa referència a l’obertura en el cingle; de l’altra, avenc de Montserrat Ubach designa la cavitat subterrània.

 

Aquestes denominacions s’han pres d’acord amb els informes corresponents de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Comissió de Toponímia. Arran d’aquest acord, s’actualitzarà el corpus toponímic del Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya, amb la inclusió d’aquestes dues denominacions com a topònims generals.