Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

La Comissió Europea aprova la modificació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) que hi incorpora més de 264 milions d'euros

query_builder   23 juny 2021 14:08

event_note Nota de premsa

La Comissió Europea aprova la modificació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) que hi incorpora més de 264 milions d'euros

Amb l’increment pressupostari, el PDR 2014 – 2022 passa a tenir pressupostat més de 1.075 MEUR

La modificació reforça les actuacions ambientals i de mitigació del canvi climàtic, en línia amb el Pacte Verd Europeu

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya va iniciar, el passat mes de febrer, els tràmits per a modificar el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014 - 2020 i adaptar-lo a la pròrroga de 2 anys marcada per la Comissió Europea. Així doncs, l’actual període de programació, comprés del 2014 al 2020, s’ha allargat fins al 2022.

Així, per tal d’adaptar tot el Programa a aquesta ampliació, la Secretaria d’Agenda Rural del Departament, que exerceix les funcions d’Autoritat de Gestió del PDR, ha dut a terme una modificació a través de la qual s’ha injectat 264,6 MEUR de Despesa Pública Total al programa, dels quals 100,8 milions d’euros provenen del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). destinats a la transició 2021 – 2022, i 30,1 milions d’euros del fons FEADER-Next Generation. La Generalitat de Catalunya aportarà 133,6 MEUR, i es preveu que l’Administració general de l’Estat transfereixi a través de conferències sectorials l’import restant fins a l’import global aprovat.

Aquests imports aniran destinats a les principals línies d’actuació del Programa i permetran donar continuïtat a convocatòries publicades i a les previstes per a l’any de transició 2022, abans de l’inici del proper període de programació de la Política Agrària Comuna (PAC), previst per al 2023.

Entre les mesures dotades amb major pressupost, destaquen les línies d’ajut associades al Contracte Global d’Explotació, per a les quals s’incorpora 145 MEUR per a atendre la pròrroga de mesures agroambientals, agricultura ecològica, i Zones amb Limitacions Naturals (ZLN), així com les inversions dirigides a la competitivitat i al relleu generacional.

També destaquen les mesures destinades a actuacions i inversions en indústria agroalimentària, i mesures de qualitat; Leader; Innovació i transferència tecnològica; i modernització de regadius, per a les quals s’afegeix 30 MEUR, 20,5 MEUR, 16,25 MEUR, i 13 MEUR, respectivament.

A més d’aquesta modificació de caràcter financer, també s’ha realitzat altres modificacions que incrementen límits màxim d’ajut per a determinades operacions del Programa i intensitats d’ajut, destacant els canvis següents:

1) Modificació del límit màxim d’ajuda de l’operació 01.02.01 de Transferència tecnològica i activitats demostratives, que passa a 50.000 euros.

2) Ampliació del límit d’inversió i increment del percentatge d’ajuda de les operacions 04.01.01 de Competitivitat en explotacions agràries, i 04.01.02 de Mitigació del canvi climàtic.

3) Increment de la prima base inicial de l’operació 06.01.01 de joves agricultors i modificació del Pla Empresarial, i flexibilitzant determinats aspectes d’aquest Pla Empresarial.  

4) Modificació del límit màxim de l’operació 06.04.01 de Diversificació agrària.

5) Modificació de la intensitat d’ajuda de l’operació 08.05.01 d’Actuacions silvícoles.

6) Eliminació dels límits de capacitat de producció de l’operació 08.06.02 de Transformació i comercialització dels recursos forestals.

7) Modificació dels terminis dels compromisos de les Mesures 10 i 11, que passen a ser més curts per a adaptar-se al període de transició.

8) Continuïtat d’ajut per a les zones en transició de l’operació 13.02.01 de ZLN.

9) Incorporació de nous integrants en els Grups Operatius de l’operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació, permetent que els Grups d’Acció Local (GAL) també puguin ser integrants dels Grups Operatius.

10) Modificació del percentatge d’ajuda de l’operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació.

11) Incorporació de l’ajuda per a estratègies LEADER de l’operació 19.01.01 d’ajuda preparatòria, per a accions preparatòries de suport i aplicació de les futures estratègies LEADER del període 2023-2027.

Es destina 30,1 milions d’euros de fons FEADER- Next Generation per a reforçar la mitigació del canvi climàtic de les explotacions agràries, la gestió forestal sostenible, i les inversions per a la transformació i comercialització de recursos forestals  

També cal subratllar que la modificació aprovada incorpora recursos addicionals de l’Instrument de Recuperació de la Unió Europea (FEADER - IRUE) del Next Generation, per tal de fer front a les repercussions en el sector agrícola i rural de la crisi de la COVID-19,  per un import total de 30.156.726 euros, finançats al 100% per la Unió Europea.

L’IRUE té l’objectiu de finançar mesures que facilitin una recuperació econòmica resilient, sostenible, i digital, amb consonància amb els compromisos mediambientals i climàtics de la UE, i amb les noves ambicions establertes en el Pacte Verd Europeu.

D’acord amb la modificació aprovada del PDR de Catalunya, aquests fons es destinaran a tres línies d’actuació:

  • Donar suport a inversions que mitiguin el canvi climàtic en l’àmbit de l’explotació agrària, a fi d’aconseguir un ús més eficient de l’energia i facilitar el subministrament i la utilització de fonts d’energies renovables, amb el repte d’invertir en una recuperació econòmica sostenible, en consonància amb els reptes mediambientals i climàtics actuals.
  • A donar suport a aquelles actuacions silvícoles necessàries per a gestionar i millorar les masses forestals en el marc d'una gestió forestal sostenible i amb l'objectiu principal de millorar l'eficiència i ús de l'aigua en disminuir densitats de vegetació i per tant competència pel recurs hídric, aconseguint una millora indirecta d'aquest cicle, mantenir la biodiversitat del territori a partir d'estructures resistents al pas de grans incendis forestals, i augmentar la captura de carboni, en línia amb l'estratègia europea a favor dels boscos i des d'una visió multifuncional i sostenible dels mateixos.
  • A incentivar la renovació de la maquinària utilitzada en la gestió forestal per a aconseguir que aquesta sigui el més sostenible possible i que es redueixi els impactes ambientals. També a introduir noves tecnologies que aconsegueixin millors rendiments i qualitats en l'execució dels treballs tant en la indústria com a la muntanya.

Aquesta modificació, que ja és la novena que es duu a terme durant aquest període de programació, amb l’objectiu d’adaptar el PDR a les necessitats sobrevingudes i canviants, va ser consultada  el passat mes de febrer al Comitè de Seguiment, el qual està format per les principals organitzacions agràries, representants del món local, actors socials i econòmics, així com entitats ambientals. A més, tot el procés de modificació ha estat supervisat per la Comissió Europea, i s’ha realitzat seguint el procediment normatiu establert.

1  

Fitxers adjunts

Comunicat de premsa

Comunicat de premsa
PDF | 518