• La investigació de la ITC determina clarament la responsabilitat de CIDAC en els fets ocorreguts i ha constatat infraccions molt greus per l’incompliment de normes de prevenció de riscos laborals

• La ITC ha traslladat tota la documentació a la Fiscalia als efectes de les seves actuacions

La Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) ha proposat una sanció de 328.460 euros a la cooperativa CIDAC, amb seu a Cornellà, on el passat 30 d’abril va morir un treballador de 19 anys, atrapat entre la màquina i el material que manipulava.

La proposta de sanció és el resultat final de la investigació portada a terme per la ITC iniciada el dia en que es va produir l’accident mortal així com per la denúncia que, prèviament, va rebre la Inspecció de Treball sobre presumptes irregularitats en matèria de seguretat i salut laboral a CIDAC.

La investigació de la ITC ha finalitzat i determina clarament la responsabilitat de CIDAC en l’accident mortal per incomplir normes de prevenció de riscos laborals, tipificades com a infraccions molt greus.

En el decurs de la investigació, la ITC ha detectat irregularitats com, per exemple, el caràcter permanent dels riscos laborals; el risc de contacte mecànic  atrapament per o entre objectes en diferents equips de treball que feia servir CIDAC); les condicions de treball  (risc elèctric, d’incendi, caiguda, falta d’odre i neteja...), i obligacions en seguretat i salut laboral (informació, formació, vigilància, equips de protecció individual).

Per tot plegat, la ITC ha constatat la gravetat dels fets per la qual cosa ha proposat una sanció de 328.460 euros.

Així mateix, la ITC ha traslladat tota la documentació a la Fiscalia als efectes de les seves actuacions.

Per últim, la ITC emfatitza, un cop més, l’obligació ineludible de les empreses a l’hora de vetllar per la seguretat i salut laboral de les persones treballadores, amb el compliment de les normes, per tractar d’evitar accidents laborals com el succeït el passat 30 d’abril en què va perdre la vida un treballador de 19 anys.