Igualtat i Feminismes

El Govern aprova el marc legal per erradicar la violència institucional contra les dones

query_builder   29 juny 2021 16:14

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el marc legal per erradicar la violència institucional contra les dones

  • L’acord referma el compromís del Govern amb el desplegament de les accions previstes per la Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

La Conselleria d’Igualtat i Feminismes reactivarà i reformularà el grup de treball sobre violència institucional contra les dones de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista. L’objectiu d’aquesta iniciativa és garantir l'efectivitat dels drets de les dones a viure lliures de violències masclistes i assegurar l'actuació amb diligència deguda de tots els poders públics. Per això s’establirà una coordinació interinstitucional que millori la intervenció i la protecció, i que desenvolupi totes aquelles mesures que garanteixin una reparació integral previstes a la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

En aquest sentit, el grup de treball vetllarà perquè ni les administracions ni les institucions públiques, així com les lleis, provoquin o contribueixen a la violència contra les dones ni a la seva revictimització.

L’acord del Govern també preveu iniciar, en el termini més breu possible, l’avaluació diagnòstica integral sobre la victimització de les dones i les seves filles i fills, inclosos els circuits d’abordatge de la violència masclista, per tal de facilitar l’establiment dels criteris sobre l’aplicació de la diligència deguda en termes de prevenció i garanties de no repetició i de remoció d’estructures i pràctiques revictimitzadores. A l’avaluació diagnòstica caldrà  tenir en compte els diferents eixos de desigualtat des d’una perspectiva interseccional que poden afegir més discriminació i revictimizació a les dones com és per exemple, tenir problemes de salut mental o consumir alcohol i/o altres drogues.

Mesures de reparació pels actes de violència institucional

Amb el lideratge de la Conselleria d’igualtat i Feminismes, s’iniciaran els treballs, en el termini més breu possible, de l’avaluació anual de victimització de les dones i de llurs filles i fills en els processos judicials, tal com també preveu la Llei 5/2008, tot aprofundint en els prejudicis i estereotips de víctima i les seves conseqüències.

L’acord també preveu definir el model d’atenció a les violències masclistes, previst en la mateixa llei, per tal de recollir els aspectes tècnics i organitzatius necessaris per a implantar-lo.

Al mateix temps, es definiran les mesures de reparació pels actes de violència institucional ocorreguts, incloent l’anul·lació de l’acte sempre que sigui possible així com la revisió de la pràctica que va donar lloc a la violència institucional. El protocol del model d’atenció ha d’establir el suport a oferir a les dones que decideixin iniciar un procediment de reclamació de responsabilitat.

En aquest sentit, el protocol també ha d’establir una cultura de rendició de comptes en les intervencions i les polítiques públiques, proporcionant així una oportunitat autèntica per a l’avaluació i la millora continuada de l’acció pública que beneficiarà tant a les persones ateses en la xarxa com a les professionals que en formen part.

Finalment, el Govern es compromet a impulsar i supervisar les mesures adoptades per les institucions i les administracions públiques amb un protocol per a la prevenció, detecció i actuació davant les situacions de violència contra les dones en la política previstes en la Llei 5/2008.