Excursionistes a dalt de la Pica d'Estats

El Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’EMD d’Àreu implementen  un sistema de reserva d’aparcament a la capçalera de la Vall Ferrera per millorar el control d’afluència al Parc i evitar problemes de massificació

Aquesta és una de les mesures del pla de xoc del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per evitar les massificacions als espais naturals protegits aquest estiu

Avui es posa en marxa un nou sistema per reservar ja la plaça d’aparcament entre el 31 de juliol i el 12 de setembre

 

El Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’EMD d’Àreu implementen per a aquest estiu com a pla pilot noves mesures de regulació de l’ús públic per evitar problemes de massificació a la capçalera de la Vall Ferrera. Les restriccions formen part d’un pla de xoc del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per evitar la massificació dels parcs naturals, amb l’objectiu de compatibilitzar la protecció del paisatge, la flora i la fauna amb la pesca, l’agricultura, la ramaderia i les activitats d’oci i les turístiques. La Vall Farrera, concretament la zona de la Molinassa, és una de les més freqüentades del Parc, ja que és el punt de partida per pujar a peu a la Pica d’Estats.

Per evitar situacions que poden posar en risc la capacitat d’acollida del Parc i la preservació dels espais protegits, especialment durant de l’agost, s’implanten diverses mesures per regular millor aquests fluxos. L’Estudi sobre la capacitat de càrrega turística de la capçalera de la Vall Ferrrera encomanat a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya va constatar la necessitat de promoure iniciatives que promoguin un ús sostenible del territori en aquest àmbit i procurar no sobrepassar la capacitat d’acollida existent de 200 visitants al dia.

En aquest sentit, la regulació de l’accés motoritzat és una eina que ha de contribuir a millorar la gestió dels espais i evitar-ne la massificació. Per això, juntament amb l’EMD d’Àreu i i també l’Ajuntament d’Alins, s’ha dissenyat un sistema de reserva d’aparcament vinculat a l’itinerari a visitar en la línia del que ja es fa a d’altres espais naturals protegits o àrees naturals.


S’activa el nou sistema per reservar plaça per aparcar a la Molinassa, un dels punts d’accés de la Pica d’Estats

El nou sistema, que es posa en marxa avui a la Vall Ferrera, preveu la reserva i el pagament de plaça d’aparcament a través del web www.areupicadestats.com entre els dies 31 de juliol i 12 de setembre. La disponibilitat de places a la venda correspon al 90% de la capacitat dels aparcaments de la Molinassa, la Farga Pla de la Selva i Aixeus. Els veïns del municipi, els propietaris, els gestors del refugi Vallferrera, les persones amb mobilitat reduïda acreditable i els adjudicataris d’aprofitaments forestals i serveis públics n’estaran exempts segons marca l’ordenança municipal. Com a suport al sistema de regulació, s’implementa un servei de vigilància i control de pas dels vehicles que han fet la reserva o estan autoritzats. Per reforçar-ho, tan aviat com sigui possible, es preveu instal·lar una barrera de control amb lector de matrícules. Durant el mes de juliol, s’anirà divulgant i informant sobre aquest nou sistema de reserva i pagament i les normes de comportament per a la conservació de l’entorn a través del mateix servei de vigilància i informació del Parc i la senyalització pertinent.

El preu de reserva s’ha fixat en 5 euros per cotxe i dia seguint l’Ordre de preus públics dels parcs naturals. Els ingressos generats es revertiran íntegrament en el manteniment de les instal·lacions i els equipaments d’ús públic de la zona i la conservació de la biodiversitat.

La mateixa web, que està operativa en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès) informa mitjançant preguntes freqüents i respostes els dubtes que pugui generar aquesta regulació. En cas que les places d’aparcament estiguin plenes i no s’admetin més reserves per a aquell dia, la web mateixa informa sobre els contactes dels serveis de transport públic de taxi 4x4 disponibles des del poble d’Àreu. Per evitar la saturació dels espais d’aparcament municipal del poble d’Àreu resultant dels vehicles que no puguin accedir a la pista, s’habilita un prat al costat del poble per poder encabir-hi temporalment més vehicles, on també es preveu reubicar el punt d’informació existent.

Aparcament de la Molinassa saturat de vehicles
Aparcament de la Molinassa saturat de vehicles

Noves guies del Parc i millora de les senyalitzacions

És previst editar un mapa guia específic de visita de la capçalera de la Vall Ferrera que inclogui informació sobre els itineraris senyalitzats des de cada aparcament, i també informació sobre les visites guiades, els serveis de transport públic i les normes de comportament. També es millorarà la senyalitzacio i el traçat del camí d’accés a la Pica d’Estats, tot evitant les dreceres que perjudiquen hàbitats sensibles com les molleres i la sargantana pallaresa, i es consolidarà el servei d’informació a Àreu.

Pel que fa a altres indrets del Parc Natural, en el cas de la zona de la vall de Bonabé, s’implementa també un servei de vigilància per controlar l’afluència i evitar la saturació dels aparcaments en aquests indrets en els dies punta i el compliment de les normes de comportament. Paral·lelament, s’està tramitant la declaració d’aquesta zona com a Zona d’Especial Protecció Acústica a través de la qual s’hi podrà limitar l’accés als vehicles massa sorollosos, que es preveu que sigui efectiva legalment a finals d’any.

Per facilitar tota aquesta informació, el Parc editarà en breu un mapa guia informatiu de tots els accessos motoritzats regulats i la seva normativa específica.   

Així mateix, s’incrementaran les accions de control per part dels Agents Rurals i els Mossos d’Esquadra en aquestes zones i d’altres amb problemes puntuals de massificació del Parc com la mollera d’Escalarre, Sant Joan de l’Erm, la vall de Tavascan i la vall de Lladorre.

 

2  

Imatges

Excursionistes a dalt de la Pica d'Estats

Excursionistes a dalt de la Pica d'Estats 3268

Aparcament de la Molinassa saturat de vehicles

Aparcament de la Molinassa saturat de vehicles 850