Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Miniatura NdP Pagament final ajuts directes 2020

El Departament d'Acció Climàtica ha abonat 301 M€ dels ajuts de la Política Agrària Comuna de l'any 2020 a les explotacions agràries catalanes

query_builder   5 juliol 2021 11:14

event_note Nota de premsa

El Departament d'Acció Climàtica ha abonat 301 M€ dels ajuts de la Política Agrària Comuna de l'any 2020 a les explotacions agràries catalanes

Foto web NdP Pagament final ajuts directes 2020

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha abonat fins ara a les explotacions agràries de Catalunya 301.795.106 euros dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) de l’any 2020, que es corresponen als ajuts directes del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA) per un import de 260.052.956 euros, i als ajuts a la sostenibilitat agrària del Contracte Global d’Explotació inclòs en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2022 del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), per un import de 41.742.150 euros.

Disposar de les noves eines web de gestió i control dels pagaments, com són la DUNweb i FotoDUN, entre altres, ha permès una eficient gestió de campanya i avançar els pagaments en relació a les dates en què es van realitzar la campanya anterior. Malgrat la situació provocada per la covid-19, s’ha aconseguit que les explotacions agràries disposin de la liquiditat que proporcionen els ajuts de la PAC.

Els ajuts directes de la PAC consten dels ajuts dissociats, que inclouen l’ajut de pagament bàsic, el pagament per pràctiques agrícoles beneficioses perl medi ambient, altrament dit pagament verd, el complement de joves, i l’ajut del règim de petits agricultors; els ajuts associats agrícoles, i els ajuts associats ramaders.

A finals d’any ja s’havia pagat el 82% dels ajuts directes. I a principis d’aquest any s’ha començat a pagar els ajuts associats per a mantenir la fiscalitat interanual, un cop s’ha tingut fet els controls de camp. A finals de març ja s’havia abonat la pràctica totalitat dels ajuts directes.

Els imports de cadascuna de les línies d’ajuts directes són els que consten en el següent quadre:

 

Beneficiaris

Imports (€)

Ajuts dissociats

 

232.057.442

Ajut de pagament bàsic

32.579

147.444.434

Ajut de pagament per pràctiques agrícoles beneficioses pel medi ambient

32.579

75.631.863

Ajut de pagament complementari pels joves agricultors/res

1.227

3.601.959

Ajut de pagament règim petits agricultors

7.521

5.094.755

Ajuts associats agrícoles

 

5.238.882

Ajut associat al cultiu de l'arròs

1.374

2.439.814

Ajut associat al tomàquet per a indústria

5

8.028

Ajut associat als cultius proteics (oleaginoses)

1.337

460.878

Ajut associat als cultius proteics (proteaginoses/lleguminoses)

4.453

1.543.259

Ajut associat als fruits de closca i les garrofes

5.822

773.846

Ajut associat als llegums de qualitat

28

13.057

Ajuts associats ramaders

 

22.756.632

Ajut associat per a les explotacions de boví de llet

433

6.746.104

Ajut associat per a les explotacions de boví d'engreix (nascut fora explotació)

1.575

5.278.082

Ajut associat per a les explotacions de boví d'engreix (nascut pròpia explotació)

432

392.333

Ajut associat per a les explotacions de cabrum

328

216.200

Ajut associat per a les explotacions d'oví

679

3.004.289

Ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques alletants

1.500

6.302.733

Ajut associat per als ramaders de boví de llet amb drets especials al 2014

2

125.409

Ajut associat per als ramaders de boví d'engreix amb drets especials al 2014

16

204.767

Ajut associat per als ramaders d'oví i cabrum amb drets especials al 2014

41

486.715

Total general

 

260.052.956

Pel que fa als ajuts a la sostenibilitat agrària, inclosos en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022, l’import assolit per la campanya 2020 és de 41.742.150 €. Cal destacar la campanya 2020 com la darrera dels cinc anys de compromisos en aquells expedients iniciats l’any 2016 amb compromisos quinquennals. D’altra banda, també cal remarcar que la campanya 2020 ha estat la segona en què tots els pagaments d’aquestes línies d’ajut s’han realitzat íntegrament abans del 30 de juny del 2021.

L’import de cadascuna de les línies d’ajut són els que consten en el següent quadre:

Línia d'ajut

Beneficiaris

Imports (€)

Compensació a les zones amb limitacions naturals

4.893

10.314.317

Agricultura Ecològica

2.467

8.742.982

Ramaderia Ecològica

574

5.751.035

Gestió sostenible de zones humides

1.465

5.630.757

Producció integrada

1.848

4.114.144

Sistemes alternatius a la lluita química

3.722

3.091.098

Conservació de races autòctones

488

1.769.078

Gestió i recuperació de prats de dall

702

894.092

Apicultura per a la millora de la biodiversitat

109

669.482

Millora dels hàbitats esteparis de la Pla Agrícola de Xarxa Natura 2000

122

575.978

Gestió de la fertilització

138

189.187

TOTAL

16.528

41.742.150

Per a més informació, gràfic, i mapes de distribució:
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210701_not_final_pagaments_pac_2020