Economia i Hisenda

El conseller Giró al Parlament

Giró: "El Fons permetrà avalar la presumpció d'innocència dels treballadors públics, evitar patiment a les famílies i minvar la subtil repressió de la por que ofega la política"

query_builder   29 juliol 2021 21:06

event_note Nota de premsa

Giró: "El Fons permetrà avalar la presumpció d'innocència dels treballadors públics, evitar patiment a les famílies i minvar la subtil repressió de la por que ofega la política"

  • Assegura que des del Govern “sempre hem dit que el Decret que crea el Fons és solvent i ben forjat jurídicament, i avui el Consell de Garanties Estatutàries ho ha avalat per unanimitat”
  • Retreu a les formacions polítiques de C’s i Vox que hagin “renunciat a fer política” i “decidit subcontractar la seva feina als tribunals i a la fiscalia”
  • El Parlament convalida la creació del Fons Complementari de Riscos per donar cobertura a les reclamacions judicials o administratives  a treballadors públics i alts càrrecs
El conseller Giró a la Cambra catalana

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha presentat aquesta tarda al Ple del Parlament de Catalunya el Decret llei 15/2021, de 6 de juliol, de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya, que ha estat convalidat pel Parlament i que es tramitarà com a Projecte de Llei per voluntat de la Cambra. Durant la seva intervenció, el conseller ha afirmat que “aquest Decret llei, a més de ser just, evitarà el patiment de moltes famílies i de persones honestes, fidels servidors públics escollits per aquest Parlament o el Govern del país”.

Giró ha afegit que el nou text legal “permetrà avalar el dret a la presumpció d’innocència, i ajudarà a fer minvar la subtil repressió de la por que ofega la legítima i democràtica acció política a Catalunya”.

El conseller s’ha referit a la validesa del Decret: “Des que el 6 de juliol el Govern va aprovar aquest decret llei que avui presento per convalidar, hem defensat que el text era un decret solvent i ben forjat jurídicament”. I tot seguit ha destacat que el Consell de Garanties Estatutàries “ha avalat, per unanimitat la constitucionalitat i adequació a l’Estatut del Decret. Íntegrament, del primer a l’últim article. El que fa escampar alguns fantasmes i dubtes sobre la seva legalitat que intencionadament s’havien estès les darreres setmanes”.

En aquest sentit, Jaume Giró ha criticat a les formacions polítiques de Ciutadans i Vox, perquè considera que “han renunciat a fer política” i perquè “han decidit subcontractar la seva feina als tribunals i a la Fiscalia”. El conseller ha proposat a aquests grups parlamentaris “que restitueixin la política al lloc del qual mai hauria hagut de marxar, és a dir, a aquest Parlament”.

Un Fons per donar cobertura als servidors públics

El Decret llei convalidat aquest vespre crea el Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya (FCRCAT), que serveix per donar cobertura als servidors públics que estiguin enmig d’un procés judicial o administratiu per alguna acció que hagin fet en funció del seu càrrec. Protegeix els servidors públics, com fan totes les administracions de les democràcies del món occidental.

Aquest Fons tindrà una aportació inicial de 10 milions d’euros i s’anirà actualitzant anualment en funció de les liquidacions que s’hagin efectuat.

El Decret convalidat es basa en el principi d’indemnitat i respon a la necessitat de l’Administració de disposar de mesures per protegir els drets de tots els servidors públics que es trobin en un procés judicial o administratiu mentre no hi hagi sentència ferma. Amb aquest objectiu, la cobertura del fons abasta totes les persones que tinguin o hagin tingut la condició de personal al servei de l’Administració de la Generalitat i dels ens i organismes del seu sector públic, els alts càrrecs i els membres del Govern de la Generalitat.

Els treballadors públics podran sol·licitar la cobertura d’aquest fons sempre que no existeixi una resolució judicial ferma que declari il·lícites les actuacions realitzades; que el risc no es trobi cobert per cap pòlissa d’assegurança subscrita per la Generalitat de Catalunya o per alguna entitat del seu sector públic; i que la Generalitat de Catalunya no hagi iniciat cap acció contra la persona afectada, cap procediment disciplinari o sancionador, ni cap procediment judicial de reclamació de responsabilitat civil.

Per ser beneficiari d’aquest fons caldrà presentar prèviament una sol·licitud davant l’entitat gestora del Fons i acompanyar-la d’una declaració responsable on el sol·licitant manifesti que compleix les condicions anteriors. L’Administració posteriorment verificarà el compliment dels punts i que la declaració responsable és certa. Mentre no es constitueixi l’entitat gestora d’aquest fons o s’encarregui la seva gestió a una entitat ja constituïda, de forma excepcional, la seva gestió l’assumirà provisionalment l’Institut Català de Finances.

En cas que els afectats pel perjudici patrimonial ho siguin en concepte de responsabilitat solidària, el decret estableix que l’emissió de la garantia no pot superar el total de la quantitat reclamada i, si no hi ha acord entre les persones afectades, es distribuirà de forma proporcional entre elles.

La garantia del fons es mantindrà mentre no hi hagi sentència ferma i no s’hagin esgotat totes les vies d’impugnació judicials i jurisdiccionals, estatals i internacionals. Si s’esgoten aquestes vies i es confirma l’existència de responsabilitat comptable o responsabilitat civil, la persona beneficiària haurà de retornar els diners, així com els interessos i les despeses que s’hagin generat per raó de les garanties efectuades amb càrrec al Fons.

1  

Imatges

Fotografia conseller Giro a la Cambra catalana

Fotografia conseller Giro a la Cambra catalana 184

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 241

`