Recerca i Universitats

Foto equip REU

El Departament de Recerca i Universitats tanca la seva nova estructura amb el nomenament del director general de Transferència del Coneixement

query_builder   3 agost 2021 15:30

event_note Nota de premsa

El Departament de Recerca i Universitats tanca la seva nova estructura amb el nomenament del director general de Transferència del Coneixement

Xavier Aldeguer Manté és el responsable de la nova direcció general de Transferència del Coneixement i Xavier Quinquillà Durich de la direcció general també de nova creació d’Impacte Territorial i Social del Coneixement
Foto REU

El Departament de Recerca i Universitats (REU) ha tancat la seva nova estructura amb el nomenament avui del director general de Transferència del Coneixement, Xavier Aldeguer. Aquesta era una de les dues direccions generals de nova creació que incorpora l’organigrama de la conselleria amb la voluntat de vertebrar el país a l’entorn del coneixement. L’altra nova direcció general és la d’Impacte Territorial i Social del Coneixement, que dirigeix Xavier Quinquillà.

D’aquesta manera, el Departament que encapçala Gemma Geis s’organitza al voltant d’una Secretaria General i quatre direccions generals, A banda de les dues de nova creació, s’afegeixen la Direcció General de Recerca, liderada per Joan Gómez Pallarès, i la Direcció General d’Universitats, amb Victòria Girona al capdavant.

La Direcció General de Transferència del Coneixement té com a principals funcions assessorar i donar suport tècnic en l’àmbit de les competències del Departament als agents clau de l’ecosistema de transferència i innovació de Catalunya (empreses innovadores, agents tecnològics, ecosistemes, professionals, centres de recerca, universitats i altres organitzacions), a fi i efecte de garantir un sistema adequat i coordinat de transferència del coneixement; consolidar els programes de valorització i transferència de tecnologia i coneixement en l'àmbit de la recerca i les universitats per als agents públics, adreçats en especial a les pimes, a través dels incentius a projectes de valorització i transferència de coneixement; i promoure polítiques encaminades al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU en l'àmbit de les competències del Departament.

Per la seva banda, la Direcció General d’Impacte Territorial i Social del Coneixement es fa càrrec, entre altres objectius, de desenvolupar les estratègies territorials en l’àmbit de la recerca i les universitats per a la transformació econòmica del territori basades en el coneixement; fomentar la innovació regional, amb l'horitzó del concepte europeu de regió de coneixement, garantint la perspectiva social; i desenvolupar el mapa de regions de coneixement a Catalunya així com treballar per a la seva implementació.

En la nova estructura, també hi ha una Sub-direcció General de Coordinació de la Recerca en Salut que depèn de la Direcció General de Recerca. Aquesta sub-direcció assumeix les funcions d’assessorar i donar suport al director o directora general en matèria de recerca en l’àmbit de la salut, d’acord amb les polítiques de recerca del Departament de Salut i d’altres departaments que tinguin impacte en la planificació estratègica en recerca en salut.

El Departament de Recerca i Universitats manté dins la seva estructura la secretaria general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), òrgan de coordinació del sistema universitari català i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat en matèria d'universitats, encapçalat per Josep Ribas Seix.