Drets Socials

Manresa

S'incrementen els contractes de lloguer i els preus continuen la tendència a la baixa

query_builder   21 setembre 2021 09:45

event_note Nota de premsa

S'incrementen els contractes de lloguer i els preus continuen la tendència a la baixa

La Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Drets Socials, ha fet públiques les dades del mercat de lloguer del segon trimestre de 2021

De les dades fetes públiques pel Departament de Drets Socials, i que s’obtenen a partir de les fiances dipositades a l’INCASOL, podem extreure que el nombre de contractes de lloguer fins al mes de juny s’ha incrementat de forma significativa respecte el mateix període de 2020, i també s’ha incrementat respecte al gener-juny de 2019, situant-se en xifres similars a les de l’any 2018. Les rendes mensuals de lloguer segueixen una tendència a la baixa a tot Catalunya, des de que es va assolir el màxim el tercer trimestre de 2019.

El secretari d’Habitatge i Inclusió Social, Carles Sala, ha manifestat  que “el mercat de lloguer durant el primer semestre de 2021 ha anat recuperant la seva activitat, que es va veure molt afectada per la crisi sanitària que va paralitzar-se el segon trimestre de l’any passat amb el confinament total de la població”·

Així mateix, i coincidint amb el primer any d’aplicació de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de contenció de rendes, Sala ha dit que “amb la normalització de la signatura de contractes de lloguer i el restabliment de l’activitat social, és podrà valorar en els propers trimestres l’impacte de la llei en els preus en els municipis de mercat tensionat en els que s’aplica la contenció de rendes a través de l’aplicació de l’Índex de referència de preus del lloguer. Fins a la data, diferents anàlisis, descarten que pugui apreciar-se de forma objectiva, qualsevol afectació pel gran efecte distorsionador sobre el mercat que ha provocat la pandèmia sanitària”. 

Durant el segon trimestre de 2021 a Catalunya s'han formalitzat 85.423 contractes de lloguer, això ha representat un increment del 48,8% respecte el segon trimestre de 2020. A Barcelona ciutat, amb 28.509 contractes, l'increment ha estat més significatiu, d'un 66,1%.

Els contractes, se situen en xifres similars a principis del 2018, després de l’any 2020 marcat pels efectes de la pandèmia, mentre que els preus continuen la tendència a la baixa. 

Nombre de contractes formalitzats

 

 

2020

 

2021 (gener-juny)

 

Nombre

Variació

 

Nombre

Variació

 

 

20/19 %

 

 

21/20 %

Catalunya

135.509

-16,6

 

85.423

48,8

    Barcelona

40.416

-21,2

 

28.509

66,1

    Catalunya sense BCN

95.093

-14,5

 

56.914

41,4

       · Àrea metropolitana (AMB)

24.027

-16,1

 

14.633

45,0

       · Àmbit metropolità (sense AMB)

25.184

-14,3

 

14.820

35,1

       · Resta de Catalunya

45.882

-13,8

 

27.461

43,1

 

La renda mensual de lloguer ha seguit una dinàmica lleugerament descendent que han situat en 713,15 €/mes la mitjana del lloguer al conjunt de Catalunya el segon trimestre de 2021, i en 713,22 €/mes a la mitjana del semestre.

 

Lloguer mensual contractual (mitjanes anuals)

 

 

2020

       
 

mitjana

Variació

 

2021

Variació

 

anual

20/19 %

 

(gener-juny)

 21/20 % (1)

Catalunya

734,33

-0,1

 

713,22

-2,7

    Barcelona

964,81

-1,4

 

904,35

-7,1

    Catalunya sense BCN

636,37

2,1

 

617,48

-2,0

       · Àrea metropolitana (AMB)

794,31

2,8

 

765,95

-2,9

       · Àmbit metropolità (sense AMB)

691,22

1,8

 

670,75

-2,3

       · Resta de Catalunya

523,55

2,4

 

509,62

-1,0

 

Evolució trimestral del mercat de lloguer a Catalunya

Evolució trimestral del mercat de lloguer a Catalunya

La ciutat de Barcelona, l’àmbit territorial on més baixen els preus dels lloguers.

Fruit d’aquesta conjuntura provocada per la pandèmia, a Barcelona els preus han baixat un 7,1%, de forma molt més dèbil, a la resta de municipis de l’Àrea metropolitana han baixat un 2,9%, a l’Àmbit metropolità un 2,3%, mentre que a la resta de Catalunya la baixada de preus és de tan sols, un 1%.

En aquest sentit, el secretari d’Habitatge i Inclusió Social, ha assenyalat que “durant la pandèmia, la situació de confinament viscuda, el teletreball, l’ensenyament no presencial a les universitats, la recerca d’una altra tipologia d’habitatge més ampli, l’absència de turisme, poden haver incrementant la demanda d’habitatge de lloguer en altres indrets, afavorint que els preus hagin baixat més a les zones més tensionades i no hagin baixat tant a la resta de Catalunya”.

 

L’increment del nombre de contractes formalitzats a Barcelona ciutat, 28.509 contractes, ha estat molt significatiu, d'un 66,1%, i Sala creu que “Veurem si aquesta és una tendència que es mantindrà, però l’increment d’oferta d’aquests darrer any a Barcelona ha afavorit l’increment de contractes i la baixada de preus, mentre que a la resta de Catalunya la situació, com ja no estava tan tensionada, es manté més estable, tant pel que fa a preus com pel que fa a contractes”.

El nombre de contractes de lloguer a Barcelona ciutat s’han incrementat de forma significativa a tots els districtes, sent l’Eixample i Gràcia els districtes més dinàmics. Pel que fa a la renda de lloguer mensual la baixada s’ha produït també a tots els districtes amb intensitats diferents. Les baixades han estat més notables als districtes amb més influència turística.

     

 

 

Renda mitjana

 

 

Contractes formalitzats

 

 

Euros/mes

Variació interanual

 

 

Habitatges

Variació 21/20 %

 

 

2t 2021

mitjana anual

2t21/2t20 % (1)

21/20 % (2)

 

1. Ciutat Vella

2.465

60,4

 

 

827,93

833,63

-12,4

-11,8

 

2. Eixample

6.445

79,3

 

 

991,96

995,83

-9,3

-8,9

 

3. Sants-Montjuïc

2.972

69,8

 

 

799,99

794,60

-6,6

-7,3

 

4. Les Corts

1.220

70,6

 

 

1.027,37

1.029,83

-7,4

-7,1

 

5. Sarrià- Sant Gervasi

2.830

61,9

 

 

1.229,02

1.233,64

-6,3

-6,0

 

6. Gràcia

2.896

79,5

 

 

894,36

887,58

-6,8

-7,5

 

7. Horta-Guinardó

2.327

58,3

 

 

761,01

762,37

-6,7

-6,6

 

8. Nou Barris

1.618

45,6

 

 

679,18

679,79

-2,8

-2,7

 

9. Sant Andreu

1.722

60,5

 

 

757,78

757,81

-5,4

-5,4

 

10. Sant Martí

3.270

67,8

 

 

880,44

868,22

-6,4

-7,7

 

Barcelona (3)

28.509

66,1

 

 

905,39

904,35

-7,0

-7,1

 

 

(1) Variació interanual dels lloguers mensuals corresponents al 2n trimestre.

     

(2) Variació interanual de les mitjanes anuals.

 

               

 

(3) Les dades del conjunt de Barcelona no coincideixen amb la suma dels districtes ja que

   

 

hi ha alguns habitatges que no s'han pogut georeferenciar.

             

 

Font: Elaboració del Servei d'Estudis i Documentació d’Habitatge, a partir de les fiances de lloguer presentades a l’INCASOL.

                         

Renda mensual de lloguer per districtes de Barcelona

Renda mensual de lloguer per districtes de Barcelona
Així mateix, ja podeu consultar el  Butlletí amb les dades d’habitatge gener-juny 2021

1  

Fitxers adjunts

S'incrementen els contractes de lloguer i els preus continuen la tendència a la baixa

S'incrementen els contractes de lloguer i els preus continuen la tendència a la baixa
PDF | 409