Direcció General de Comunicació

delta

El Govern aprova concedir una subvenció directa al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre per un import de 850.000 euros

query_builder   21 setembre 2021 14:26

event_note Nota de premsa

El Govern aprova concedir una subvenció directa al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre per un import de 850.000 euros

El Govern ha autoritzat el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a concedir una subvenció directa al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre per un import de 850.000 euros per a la prevenció i el control de les plagues de mosquits i mosca negra a les comarques afectades de Catalunya per a l’any 2021.

 

En els darrers anys, l’impacte causat per les picades de mosquits (entre els quals el conegut mosquit tigre) sobre la població humana en certes àrees de Catalunya ha motivat la necessitat d’adoptar mesures de control contra aquestes plagues.

 

Des de l’any 2000 (en el cas dels mosquits) i des de l’any 2007 (en el cas de la mosca negra), la Generalitat de Catalunya ha dut a terme actuacions de planificació, supervisió, control i aplicació de tractaments contra aquestes plagues que han permès controlar la població d’aquestes espècies a les àrees territorials afectades, mantenir-les sota uns llindars de tolerància acceptables i, com a conseqüència, reduir de manera significativa les molèsties per a la població.

 

Tenint en compte l’evolució en els darrers anys, tant dels mosquits com de la mosca negra, i els diversos factors hidrològics, geomorfològics i climàtics que influeixen en el seu desenvolupament, es preveu que en els pròxims anys calgui continuar aplicant mesures de control contra aquestes plagues per evitar-ne una nova proliferació, amb el conseqüent impacte social, econòmic i sobre la salut pública.

 

Per aquest motiu, cal continuar impulsant el pla d’actuació per a la prevenció i el control de les plagues de mosquits i mosca negra a les comarques afectades de l’Ebre, el Segre i el Ter.

 

El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) és l’organisme que s’ha considerat més indicat per dur a terme les actuacions previstes en aquest pla d’actuació, ja que engloba l’antic Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià (CODE), constituït l’any 1992 per resoldre la problemàtica del mosquit al Delta de l’Ebre, que ha anat evolucionant fins a esdevenir l’instrument tècnic des d’on s’ha anat sustentant les actuacions en salubritat, control de la mosca negra, gestió dels residus i aigües residuals i eficiència energètica, i la gestió de determinats aspectes del paisatge i de l’entorn natural d’aquestes comarques.

 

La participació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el finançament de les actuacions del COPATE es justifica perquè corresponen a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, entre altres, les funcions següents: dissenyar i dirigir les mesures i actuacions en matèria de flora i fauna; dur a terme accions encaminades a la protecció i preservació del medi natural terrestre i marí, i identificar i preservar els serveis ecosistèmics que requereixin una protecció especial.

 

És també un objectiu molt important per al Departament elaborar, coordinar i aplicar les estratègies de prevenció i lluita contra les espècies invasores, fet que esdevé de gran interès públic i social.