Compareixença Parlament
  • Davant una situació excepcional, el Departament ha fet un increment sense precedents de l’oferta en un procés de preinscripció extraordinari al setembre
  • Dels 12.611 alumnes que es van quedar sense poder accedir als estudis sol·licitats, només 618 queden a hores d’ara sense plaça en allò que havien sol·licitat. Aquesta xifra és similar als anys anteriors.
  • Aquests alumnes encara poden optar a les 1.902 vacants que hi ha a dia d’avui i a accedir a una de les 165 places dels 5 grups que el Conseller ha anunciat avui que es concertaran amb caràcter extraordinari
  • Des del Departament d’Educació s’està oferint a aquests alumnes una atenció personalitzada per acabar-los d’orientar cap a les vacants existents
  • De les 48.843 sol·licituds que s’han rebut per cursar un cicle formatiu de Grau Mitjà, únicament 24.659 provenien d’estudiants que acabaven l’ESO
  • El conseller d’Educació ha anunciat que de cara al curs 2022-2023 introduirà canvis al procés de preinscripció
Compareixença Parlament II

Tots els alumnes que a la preinscripció ordinària del mes de maig van sol·licitar una plaça d’un cicle formatiu de grau mitjà, han pogut obtenir una plaça d’aquesta etapa educativa. Cap d’ells es quedarà sense. Culmina d’aquesta manera el procés extraordinari de preinscripció i matriculació que es va posar en marxa per donar sortida a l’alt increment de demanda d’aquests ensenyaments. A hores d’ara, perquè el procés és encara obert, més de 34.300 persones s’han matriculat en cicles d’FP de grau mitjà.

 

Així ho ha exposat el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, en una compareixença aquest matí a la Comissió d’Educació del Parlament, on ha fet un balanç de l’inici del nou curs 2021-2022. Gonzàlez-Cambray ha afirmat que “des del Departament d’Educació hem donat compliment al compromís que vaig expressar a principis de setembre que era que tothom que es va preinscriure a un cicle formatiu de grau mitjà en el període ordinari podrà accedir a estudiar aquests estudis”.

 

El Conseller també ha afirmat que de cara al curs 2022-2023, el Departament d'Educació amplia el compromís per tal que l’alumnat que vulgui accedir en preinscripció a un grau mitjà pugui obtenir una plaça en algun dels cicles de la mateixa família professional: “Garantirem que tot l’alumnat de 4rt d’ESO tingui una plaça dins una de les 24 famílies professionals de grau mitjà que l’aspirant hagi escollit”.

 

 

Davant un augment extraordinari de les sol·licituds de preinscripció en l’FP de grau mitjà del 23% respecte l’any anterior, el primer procés de preinscripció va acabar amb 12.611 aspirants que no havien pogut entrar a estudiar la seva opció desitjada. Davant aquesta situació, el Departament va crear, de forma extraordinària, una convocatòria extraordinària amb 6.152 places noves provinents de la creació de nous grups, de l’ampliació de les capacitats i de les vacants existents.

 

Després d’aquest període extraordinari han quedat 618 places de persones prioritàries que provenen del període ordinari que no han pogut accedit a estudiar allò que havien demanat, xifra similar a anys anteriors. Ara bé, amb el procés d’atenció individualitzat que se’ls està oferint des del Departament tots tindran l’oportunitat d’obtenir plaça en un cicle formatiu de grau mitjà.

 

Per una banda, hi ha encara 1.902 vacants en diversos centres a les quals podran optar. En segon lloc, el conseller d’Educació ha anunciat la concertació amb caràcter extraordinari de 5 grups més del cicle formatiu de Cures d’Auxiliar d’Infermeries en centres concertats on hi podran accedir amb les mateixes condicions que als centres públics. Finalment, hi ha l’opció ja anunciada fa unes setmanes de facilitar l’accés a aquests ensenyaments més demanats a través de l’Institut Obert de Catalunya de forma telemàtica, si no opten per l’accés a places presencials d’altres ensenyaments.

 

De fet, del cicle formatiu de Cures Auxiliars d’Infermeria han quedat sense poder-hi accedir un total de 264 alumnes, tot i que el cicle té encara 14 vacants, sense comptar les 165 places que s’oferiran ara en centres concertats de Barcelona i del Vallès Occidental, els territoris on hi ha hagut més demanda. El segon cicle formatiu de grau mitjà més demanat ha estat el de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, del qual han quedat 54 aspirants sense poder-hi accedir però encara manté 44 vacants.

 

A més a més, en les properes setmanes, en el marc de la col·laboració del conveni signat pel Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament d’Empresa i Treball i el Departament d'Educació, els centres de Formació Professional del Departament d’Educació posaran a disposició un nombre de certificats de professionalitat que poden donar resposta a unes 1.400 places formatives. És un tipus de formació d’aproximadament 600 hores de durada que facilita una ràpida reincorporació al món laboral.  

 

Pel que fa al grau superior, de les 13.794 persones que havien participat al procés ordinari de preinscripció i s’havien quedat sense plaça, 705 no tenen plaça en allò que havien demanat. Aquestes persones també se’ls contactarà des del Departament d’Educació i rebran una atenció personalitzada per intentar reubicar-les en les 2.029 vacants existents a dia d’avui.

 

El Conseller Gonzàlez-Cambray ha afirmat que “l’increment de sol·licituds per cursar estudis de Formació Professional és un èxit de país. I com a Departament d’Educació hem actuat. Davant d’una situació excepcional hi hem donat una resposta excepcional. Aquesta serà la legislatura de la Formació Professional”. Cal recordar que l’increment de demanda és un fet excepcional que s’ha produït per diferents motius. Un d’ells és l’augment de persones adultes que volen enriquir el seu itinerari formatiu i millorar la seva ocupabilitat. De les 48.843 sol·licituds que s’han rebut per cursar un cicle formatiu de Grau Mitjà, únicament 24.659 provenien d’estudiants que el passat curs estaven matriculats a 4rt d’ESO. Per tant, pràcticament el 50% d’aquestes sol·licituds van arribar de població de més edat que no provenia de la continuïtat del sistema i que han aprofitat per formar-se en el context de crisi econòmica derivada de la de Covid-19.

 

Hi ha també d’altres factors que expliquen aquest interès en els ensenyaments, com són la millora continuada de l’oferta i la creació de nous cicles formatius, la qualitat dels ensenyaments, l’increment en els darrers anys de l’FP Dual o l’èxit de la inserció al mercat d’aquests estudis.

 

De cara al proper curs 2022-2023, el conseller d’Educació ha anunciat que s’introduiran nous canvis en el procés de preinscripció i matrícula de l’FP:

  • Es posaran nous criteris d’accés per garantir que tot l’alumnat de 4rt d’ESO tingui una plaça dins una de les 24 famílies professionals de grau mitjà que l’aspirant hagi escollit.
  • S’introduiran canvis al procés de preinscripció i matriculació d’aquests ensenyaments i s’avançarà el procés al mes de març.
  • Es farà una oferta pactada amb l’Agència de l’FP, el Departament d’Empresa i Treball i els agents socials per tal que aquesta sigui el màxim d’adaptada al mercat laboral i a les necessitats del territori.
  • Es millorarà l’orientació des del primer curs de l’ESO per tal d’incrementar el coneixement de totes les sortides educatives entre l’alumnat.

 

 

27 de setembre de 2021