Economia i Hisenda

El conseller Giró, durant la seva intervenció

Conseller Giró: "Sempre serem fidels a la defensa de les nostres institucions i de la llibertat i professionalitat dels treballadors públics"

query_builder   7 octubre 2021 11:05

event_note Nota de premsa

Conseller Giró: "Sempre serem fidels a la defensa de les nostres institucions i de la llibertat i professionalitat dels treballadors públics"

  • El Parlament endega la tramitació del Decret llei 15/2021 de creació del Fons com a Projecte de llei 
  • El conseller d’Economia recorda que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries ja va avalar el passat juliol la “solidesa jurídica” del text que creava el Fons  
  • Considera que el text presentat per Ciutadans “vol carregar-se la restitució de la cobertura que abans del 2017 tenien les pòlisses d’assegurances de la Generalitat i que també tenen a altres comunitats autònomes de l’Estat”
El conseller Giró, durant la seva intervenció

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha tornat a subratllar avui que el Fons Complementari de Riscos de la Generalitat, i el Decret llei 15/2021 de 6 de juliol que el va crear, “és un mecanisme que permet garantir el restabliment de la llibertat de fer acció política a Catalunya sense por, davant de la persecució a servidors públics per fer la seva feina al servei dels Govern i del país”. Un Decret llei que, en paraules del conseller “cobra més sentit que mai”, després de veure quines han estat les conseqüències per als membres del Govern i la presidenta del Parlament després de l’1-O, el president Torra o els membres de la Mesa del Parlament. “Aquest decret llei és només una resposta jurídica i política per restablir la presumpció d’innocència al conjunt de càrrecs i servidors públics de la Generalitat” i en aquest sentit  “sempre serem fidels a la defensa de les nostres institucions i de la llibertat i professionalitat dels treballadors públics” ha conclòs.

Giró ha fet aquestes declaracions durant la seva intervenció en el debat a la totalitat del Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat. Un text que ja va ser convalidat per la Cambra catalana el passat 29 de juliol com a Decret llei, i que ara endega un nou tràmit parlamentari per donar compliment a la voluntat de la majoria del Parlament, i la recomanació del Consell de Garanties Estatutàries de ser tramitat com a projecte de llei. De fet, tal com ha recordat el conseller d’Economia, el Decret llei també va comptar el mateix dia amb el dictamen favorable i per unanimitat d’aquest òrgan consultiu “que avala la solidesa jurídica del decret llei, que és el que es posava en qüestió”.

Durant la seva intervenció, Giró també ha criticat el text alternatiu que ha presentat el grup parlamentari de Ciutadans, perquè segons ha assegurat ”desvirtua completament l’objectiu principal del Fons” ja que “vol carregar-se la restitució de la cobertura que abans del 2017 tenien les pòlisses d’assegurances de la Generalitat i que també tenen a altres comunitats autònomes de l’Estat”. I ha volgut agrair al PSC “la seva predisposició i actitud sempre positiva i favorable a entendre les raons que hi havia darrera d’aquest Decret Llei”.

 

Un Fons per donar cobertura legal i protegir el dret a la indemnitat dels servidors públics

El Fons Complementari de Riscos de la Generalitat és un instrument creat pel Govern català a través del Decret llei 15/2021, de 6 de juliol.  La seva finalitat és donar cobertura legal i protegir als treballadors públics que tenen o hagin tingut la condició de personal al servei de l’administració de la Generalitat –funcionaris i funcionàries, alts càrrecs, directius i membres de l’executiu català- que es trobin en un procés judicial o administratiu, per accions dutes a terme en exercici del seu càrrec o de les seves funcions i que no quedin cobertes per les pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil, patrimonial i comptable que ja tingui subscrites la Generalitat.

El Fons, que neix amb una aportació inicial de 10 milions d’euros, s’actualitzarà anualment en funció de les necessitats i liquidacions que s’hagin efectuat. Mentre no es constitueixi l’entitat gestora d’aquest fons, la seva gestió l’assumirà provisionalment l’Institut Català de Finances (ICF).

Els treballadors públics podran sol·licitar la cobertura d’aquest fons amb unes condicions molt concretes: sempre que no existeixi una resolució judicial ferma que declari il·lícites les actuacions realitzades; que el risc no es trobi cobert per cap pòlissa d’assegurança subscrita per la Generalitat de Catalunya o per alguna entitat del seu sector públic; i que la Generalitat de Catalunya no hagi iniciat cap acció contra la persona afectada, cap procediment disciplinari o sancionador, ni cap procediment judicial de reclamació de responsabilitat civil.

La garantia del fons es mantindrà mentre no hi hagi sentència ferma i no s’hagin esgotat totes les vies d’impugnació judicials i jurisdiccionals. Si s’esgoten aquestes vies i es confirma l’existència de responsabilitat comptable o responsabilitat civil, la persona beneficiària haurà de retornar els diners, així com els interessos i les despeses que s’hagin generat per raó de les garanties efectuades amb càrrec al Fons.

Principi d’indemnitat

El Decret llei actualment vigent i que es tramitarà com a projecte de llei es basa en el principi d’indemnitat i respon a la necessitat de l’Administració de disposar de mesures per protegir els drets de tots els servidors públics que es trobin en un procés judicial o administratiu mentre no hi hagi sentència ferma. Amb aquest objectiu, la cobertura del fons abasta totes les persones que tinguin o hagin tingut la condició de personal al servei de l’Administració de la Generalitat i dels ens i organismes del seu sector públic, els alts càrrecs i els membres del Govern de la Generalitat.

2  

Imatges

El conseller Giró, durant la seva intervenció (1)

El conseller Giró, durant la seva intervenció (1) 73

El conseller Giró, durant la seva intervenció (2)

El conseller Giró, durant la seva intervenció (2) 69

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 80