IDESCAT

MinNPafi2021M09

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals. Setembre del 2021

Els afliliats a la Seguretat Social a 30 de setembre augmenten a totes les comarques en relació amb l'any anterior

La variació mensual és negativa a més de la meitat de les comarques

query_builder   13 octubre 2021 09:58

event_note Nota de premsa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals. Setembre del 2021

Els afliliats a la Seguretat Social a 30 de setembre augmenten a totes les comarques en relació amb l'any anterior

La variació mensual és negativa a més de la meitat de les comarques

MapaNPafi2021M09

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, a 30 de setembre, augmenta un 3,4% respecte a l’any anterior i se situa en 3.317.456 persones, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’augment interanual d’afiliats es produeix a totes les comarques i Aran. Els increments més intensos es presenten a la Selva (7,9%) i al Tarragonès (7,0%). Pel que fa a les 3 comarques més poblades de Catalunya, que agrupen més de la meitat dels afiliats de Catalunya, han tornat a registrar increments interanuals inferiors a la mitjana catalana: el Barcelonès (2,4%), el Vallès Occidental (2,2%) i el Baix Llobregat (1,7%).

En relació amb el mes d’agost, el nombre d’afiliats ha augmentat un 0,5% al conjunt de Catalunya i també a 17 comarques, encapçalades pel Priorat (2,0%) i el Vallès Occidental (1,9%). Per contra, Aran registra la principal disminució (‑7,9%) seguida del Baix Empordà (‑6,5%).

L’augment interanual del nombre d’afiliats és lleugerament més elevat en les dones (3,5%) que en els homes (3,2%), a 30 de setembre

Al mes de setembre i respecte del mateix període de l’any anterior, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta lleugerament per sobre del d’homes (3,5% i 3,2%, respectivament) al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten tant el nombre d’afiliats com d’afiliades, excepte la Terra Alta, on els afiliats disminueixen un 0,7% i el Pallars Jussà, on les afiliades disminueixen un 0,2%.

A 30 de setembre de 2021, la comarca on hi ha més igualtat entre afiliats per sexe és el Barcelonès, on el 51,3% dels afiliats són homes i el 48,7% són dones. En canvi, a la Segarra és on hi ha una proporció més baixa de dones afiliades, 41,6%, enfront del 58,4% d’homes, juntament amb la Noguera, el Pla d’Urgell, el Priorat i les Garrigues.

El nombre d’afiliats de menys de 30 anys és el que més augmenta (9,0%) i el de 30 a 44 anys és l’únic que disminueix, tot i que molt lleugerament (0,1%)

Per edats, al setembre del 2021 el 15,7% dels afiliats a Catalunya són menors de 30 anys; els de 30 a 44 anys representen el 36,8%; els de 45 a 54, el 28,6%, i els de 55 anys o més, el 18,9% del total.

El col·lectiu més jove ha augmentat molt per sobre de la resta de grups i ho ha fet a totes les comarques. Al conjunt de Catalunya els afiliats de menys de 30 anys han augmentat un 9,0% i on ha estat més elevat és al Tarragonès (16,1%). En canvi, el grup de 30 a 44 anys és l’únic on el nombre d’afiliats ha disminuït (‑0,1%), cosa que s’ha vist reflectida a més de la meitat de les comarques i Aran.

Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten un 4,0% al conjunt de Catalunya i només disminueixen al Pallars Jussà (‑0,5%), mentre que els de 55 anys o més augmenten un 5,0% al conjunt de Catalunya i augmenten a totes les comarques i Aran.

L’augment interanual del nombre d’afiliats estrangers (8,6%) és més elevat que el d’afiliats de nacionalitat espanyola (2,5%) a totes les comarques, excepte a dues

A 30 de setembre del 2021, el 84,5% dels afiliats a Catalunya són de nacionalitat espanyola, mentre que els afiliats estrangers representen el 15,5% del total. L’augment interanual d’aquests últims és més intens que el de les persones de nacionalitat espanyola al conjunt de Catalunya (8,6% i 2,5%, respectivament) i a totes les comarques (excepte a dues). Les úniques comarques on l’augment dels afiliats de nacionalitat espanyola supera el de la població estrangera són la Cerdanya (on els afiliats estrangers augmenten un 1,4% i els de nacionalitat espanyola un 6,3%) i el Pallars Sobirà (2,4% i 4,5%, respectivament).

La Segarra és la comarca on la proporció d’afiliats estrangers és més elevada (30,6%) i dobla la mitjana catalana. També tenen proporcions elevades l’Alt Empordà (23,0%), el Pla d’Urgell (22,7%) i el Barcelonès (21,9%). En canvi, l’Anoia i el Berguedà són les comarques on la proporció d’afiliats estrangers és més baixa (8,0% i 8,1%, respectivament).

Les afiliacions del sector serveis augmenten a totes les comarques a 30 de setembre del 2021, en relació amb l’any anterior

El sector serveis, que representa el 78,3% de les afiliacions, ha augmentat en 102.000 afiliacions a 30 de setembre respecte de l’any anterior, xifra que representa un increment interanual del 3,9%. D’altra banda, totes les comarques han augmentat el nombre d’afiliacions als serveis. En nombres absoluts, destaquen els creixements del Barcelonès (23.621) i el Vallès Occidental (8.768), seguit del Maresme (6.687), el Tarragonès (6.290) i el Baix Llobregat (6.118); en canvi, en nombres relatius, les comarques que registren les taxes de variació més elevades són la Selva (10,1%) i el Tarragonès (7,8%).

El sector industrial és el que menys ha augmentat el nombre d’afiliacions a 30 de setembre del 2021 en relació amb un any enrere, 7.625 afiliacions, que suposen un augment interanual de l’1,6%. Per comarques, les afiliacions a la indústria només han disminuït al Moianès (‑2,0%) i a la Segarra (‑0,2%), mentre que l’augment més elevat l’ha registrat el Pallars Sobirà (8,2%). En nombres absoluts, els augments més elevats es localitzen al Vallès Oriental (745) i al Tarragonès (583).

La construcció, amb un increment de 5.767 afiliacions a Catalunya respecte del mateix mes de l’any anterior, ha augmentat un 2,8% interanual. Per comarques, totes excepte tres augmenten el nombre d’afiliacions. En nombres absoluts, l’augment més elevat és el del Barcelonès (1.731), mentre que en nombres relatius, l’increment més elevat és el de la Cerdanya i l’Alta Ribagorça (8,1%, en tots dos casos).

L’agricultura ha sumat 2.724 afiliacions, que representen un augment del 4,8% interanual, el més elevat de tots els sectors. Per comarques, el nombre d’afiliacions ha disminuït a 7 comarques. En nombres absoluts, el creixement més elevat ha estat el del Segrià (769 afiliacions), mentre que la disminució més elevada ha estat la del Montsià (‑62 afiliacions).

La proporció més elevada d’afiliacions a jornada parcial es registra a la Cerdanya, al Pallars Jussà i al Priorat

El 21,3% de les afiliacions per compte d’altri, a 30 de setembre del 2021, són a jornada parcial. La Cerdanya, el Pallars Jussà i el Priorat són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada (25,9%, 24,2% i 24,1%, respectivament). Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (15,0%). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Les comarques amb proporcions més elevades de contractes temporals en les afiliacions per compte d’altri són l’Alta Ribagorça i el Baix Ebre

A 30 de setembre del 2021, a Catalunya, el 25,3% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri són de caràcter temporal. Les comarques amb un grau de temporalitat més elevat són l’Alta Ribagorça (37,4%) i el Baix Ebre (34,8%). Per contra, la que mostra el grau de temporalitat més baix és el Baix Llobregat (22,0%).

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 271

Taules

Taules
XLSX | 55